Katso tutkinnot, joilla voit hakea yhteishaun AMK-tutkintoihin.

A. Lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto

Suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanat saadaan ammattikorkeakouluille suoraan ylioppilastutkintorekisteristä. Poikkeuksena ovat ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneet  ja pelkällä lukion päättötodistuksella hakevat, joiden on liitettävä todistuskopio/-kuva 6.4.2022 klo 15 mennessä sähköiselle hakemukselle suomenkielisiin koulutuksiin haettaessa. Englanninkielisiin koulutuksiin haettaessa liite tulee toimittaa 26.1.2022 klo 15 mennessä.

Suomalaisen ylioppilastutkinnon pisteytys todistusvalinnassa

Kansainväliset ylioppilastutkinnot

Liitä kopio/kuva European Baccalaureate (EB) -tutkinnon, International Baccalaureate (IB) -tutkinnon, Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinnon tai Reifeprüfung (RP) -tutkinnon tutkintotodistuksestasi englanninkielisiin tukintoihin haettaessa 26.1.2022 klo 15 mennessä ja suomenkielisiin tutkintoihin haettaessa 6.4.2022 klo 15 mennessä hakemuksellesi.

Jos valmistut hakukeväänä, liitä IB/EB lukion ennakoivat arvosanasi (predicted grades tai vastaava) tai DIA-tutkinnon lopulliset arvosanat 6.4.2022 klo 15 mennessä. Hakukeväänä IB-, EB-tutkintoon valmistuvat liittävät lopullisen tutkintotodistuksen kopion (IB: transcript of grades) 15.7.2022 klo 15 mennessä hakemuksellensa.

Varaudu esittämään alkuperäiset tutkintotodistukset pyydettäessä opintojen alkaessa.

Kansainvälisen ylioppilastutkinnon pisteytys todistusvalinnassa

B. Ammatillinen perustutkinto

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen ammattikorkeakoulun hakukelpoisuuden. Todistusvalinnassa ovat mukana 1.8.2015 jälkeen valmistuneet ammatilliset perustutkinnot, joita ei ole suoritettu kokonaan näyttöinä. 

  • Ennen 2017 valmistuneista ammatillisista perustutkinnoista tulee liittää tutkintotodistuksen kopio hakemukselle suomenkielisiin koulutuksiin hakiessa 6.4.2022 klo 15 mennessä. Englanninkielisiin koulutuksiin hakiessa liite tulee toimittaa 26.1.2022 klo 15 mennessä.
  • 1.8.2015-31.12.2016 valmistuneilla ammatillisilla perustutkinnoilla, joita ei ole suoritettu kokonaan näyttönä hakevien tulee liitteen lisäksi ilmoitettaa hakemukselle tutkinnon painotettu keskiarvo ja yhteisten tutkinnon osien arvosanat. Ohje painotetun keskiarvon laskemiseksi.
  • Vuonna 2017 tai sen jälkeen valmistuneiden ammatillisten perustutkintojen tiedot saadaan suoraan oppilaitoksilta.

Varaudu esittämään alkuperäiset tutkintotodistukset pyydettäessä opintojen alkaessa.

Ammatillisen perustutkinnon pisteytys todistusvalinnassa

C. Muut ammatilliset tutkinnot

  • näyttönä suoritettu ammatillinen perustutkinto
  • koulu-, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
  • ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto

Yllä olevista tutkinnoista valmistuneet eivät ole suorassa todistusvalinnassa mukana, mutta heidän on liitettävä tutkintotodistuksen kopio hakemukselleen viimeistään 6.4.2022 klo 15 suomenkielisiin ja englanninkielisiin koulutuksiin haettaessa viimeistään 26.1.2022 klo 15 mennessä. 

Ammatillinen perustutkinto, joka on suoritettu kokonaan näyttönä, ei sisällä yhteisiä tutkinnon osia (viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen), jonka vuoksi ne eivät ole suorassa todistusvalinnassa mukana.

Varaudu esittämään alkuperäiset tutkintotodistukset pyydettäessä opintojen alkaessa.

D. Kaksois- tai kolmoistutkinto

Mikäli olet suorittanut kaksoistutkinnon (ylioppilastutkinto ja ammatillinen perustutkinto) tai kolmoistutkinnon (koko lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto sekä ammatillinen perustutkinto), olet hakukelpoinen ja mukana kummassakin todistusvalintatavassa yllä olevien ehtojen (kohdat A ja B) mukaisesti.

E. Ulkomailla suoritettu tutkinto

Jos sinulla on ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin, sinun tulee liittää lopullisen tutkintotodistuksen tai hakukeväänä valmistuvien väliaikaisen todistuksen/opintokortin kopio/kuva hakemuksellesi, englanninkielisiin koulutuksiin haettaessa viimeistään 26.1.2022 klo 15 ja suomenkielisiin koulutuksiin haettaessa viim. 6.4.2022 klo 15. Hakukeväänä valmistuvat liittävät kopion viimeisimmästä todistuksesta yllä manittuihin päivämääriin mennessä ja lopullinen todistus tulee toimittaa 15.7.2022 klo 15 mennessä. Jos todistuksen kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti, todistuksen kopion lisäksi on toimitettava virallisen kielenkääntäjän käännös. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet kutsutaan valintakokeisiin ja opiskelijavalinta tehdään pelkästään valintakokeen perusteella. Alkuperäiset dokumentit tarkistetaan opintojen alkaessa. Valinta on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen.

Jos hakija on turvapaikanhakija, pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksen ilmaiseva viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä sekä taustaselvityslomake kaikkien hakukohteiden ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin 6.4.2022 (englanninkielisiin koulutuksiin haettaessa 26.1.2022) klo 15 mennessä.

F. Alempi tai ylempi korkeakoulututkinto

Yleisen AMK-hakukelpoisuuden voit saada myös, mikäli olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon. 

  • Ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista ja ennen 2003 valmistuneista suomalaisista korkeakoulututkinnoista tulee liittää tutkintotodistuksen kopio hakemukselle suomenkielisiin koulutuksiin hakiessa 6.4.2022 klo 15 mennessä. Englanninkielisiin koulutuksiin hakiessa liite tulee toimittaa 26.1.2022 klo 15 mennessä. 
  • Mikäli valmistut hakuajan jälkeen, lopullinen tutkintotodistus tulee toimittaa 31.7.2022 klo 15 mennessä. Tällöin liitä hakemukselle opintokortti siihen mennessä suoritetuista opinnoista/lausunto oppilaitoksesta, että tulet valmistumaan hakukeväänä, englanninkielisiin koulutuksiin haettaessa 26.1.2022 klo 15 mennessä ja suomenkielisiin koulutuksiin 6.4.2022 klo 15 mennessä.

G Harkinnanvarainen valinta

Harkinnanvarainen valinta on käytössä ainoastaan JAMKin englanninkielisissä AMK-tutkinnoissa. Eli jos sinulla ei ole mitään hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa (esim. lukion oppimäärä, ammatillinen tutkinto), voit hakea kevään ensimmäisessä yhteishaussa harkinnanvaraisesti JAMKiin. Lue lisää englanninkieliseltä sivustoltamme.