jamk.fi

Avoimen AMKin väylän valintaperusteet seuraaviin suomenkielisiin YAMK-tutkintoihin, kevät 2019:

Valintaperusteet 

Hakijalla tulee olla soveltuva alan AMK-tutkinto sekä vähintään 3 vuotta (36 kk) alan työkokemusta valmistumisen jälkeen. Soveltuvat pohjakoulutukset löydät tutkinto-ohjelmien sivuilta (ks. linkit yläpuolella). Lisäksi 90 op laajuisessa YAMK-tutkinnossa hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 30 op haettavaan tutkinto-ohjelmaan soveltuvia avoimen AMKin opintoja ja 60 op laajuisessa YAMK-tutkinnossa 20 op avoimen AMKin opintoja. Lisäksi musiikkipedagogin YAMK-koulutukseen hakevalla tulee olla opettajan pedagogiset opinnot (60 op) suoritettuna 17.5.2019 mennessä.

Tekniikan alan ja kulttuurialan tutkinto-ohjelmissa vaadittavista tutkintoon soveltuvista avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista 15 op tulee olla suoritettu JAMKissa ja 5 op saa olla muissa avoimissa AMKeissa suoritettuja.  Muiden haussa olevien tutkinto-ohjelmien osalta 10 opintopistettä (10/30 op) saa olla suoritettu toisen ammattikorkeakoulun avoimessa amkissa, vähintään 20 op tulee olla suoritettu JAMKin avoimessa AMKissa. Opintoihin ei saa sisältyä hyväksiluettuja opintoja.

Avoimen AMKin väylän kautta haettaessa avoimen AMKin opintojen tulee olla valmiina viimeistään 20.6.2019.

Jos hakijoita on vähemmän tai saman verran kuin avoimen AMKin väylän hakuun asetettuja opiskelupaikkoja (ks. taulukko alla), kaikki vähintään 5 op haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen AMKin opintoja 3.4.2019 mennessä suorittaneet hakijat valitaan koulutukseen.

Huomaathan, että valinta on ehdollinen kunnes hakijapalvelut on tarkistanut, että hakija on suorittanut vaadittavan määrän (20 tai 30 op tutkinto-ohjelmasta riippuen) tutkinto-ohjelmaan soveltuvia avoimen AMKin opintoja.

Jos hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia opiskelupaikkoja, eli kaikkia hakijoita ei voida valita, kaikki vähintään 5 op haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen AMKin opintoja suorittaneet hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen avoimen AMKin opintojen keskiarvon perusteella. Muissa kuin sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutuksissa keskiarvo katsotaan 3.4.2019 jälkeen avoimen AMKin opintosuoritusotteesta 3.4. mennessä suoritetuista haettavaan tutkintoon soveltuvista avoimen AMKin YAMK-opinnoista. Sosiaali- ja terveysalalla keskiarvo katsotaan 15.5.2019 jälkeen siihen mennessä suoritetuista opinnoista.

Keskiarvo lasketaan avoimen AMKin opintosuoritusotteelle merkittyjen haettavaan tutkintoon soveltuvien opintojaksojen kokonaisarvosanoista. Huomaathan, että mikäli opintojakson kokonaisarvosanaksi opintosuoritusotteella on merkitty S, kyseinen opintojakso ei ole mukana keskiarvon laskennassa.

Valittavien enimmäismäärät tutkinto-ohjelmittain:

YAMK-tutkinnot Avoimen AMKin väylän opiskelupaikat kevään 2019 haussa Hakuun vaadittava suoritettujen avoimen AMKin opintojen määrä
Teknologiaosaamisen johtaminen 5 20 op
Logistiikka 5 20 op

Verkostojohtaminen, insinööri YAMK

2 20 op

Energialiiketoiminnan johtaminen

5 20 op

Musiikkipedagogi

1 20 op

Organisaation ja talouden johtaminen

5 30 op
Verkostojohtaminen, tradenomi YAMK 3 30 op
 Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen
5 30 op
Verkostojohtaminen, restonomi YAMK 1 30 op
Kliininen asiantuntija 4 30 op
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen 6 30 op
Terveyden edistäminen 6 30 op
Monialainen kuntoutus 5 30 op


Avoimen AMKin väylän haussa eivät ole mukana YAMK-tutkinnoista Cyber Security, Verkostojohtaminen (sosiaali- ja terveysala) ja Sport Business Management.

Liitteet

Jos olet suorittanut kaikki avoimen AMKin opintosi JAMKissa, tarkistamme avoimen AMKin opintopistemäärän suoraan ASIOsta hakuajan päätyttyä. Sinulla tulee olla vähintään 5 op haettavaan tutkintoon soveltuvia opintoja suoritettuna 3.4.2019 mennessä. Opintosuoritusotetta tarvitaan myös, jotta voidaan laskea suoritettujen avoimen AMKin opintojen keskiarvo, mikäli hakijoita on enemmän kuin ennakkoon määritettyjä opiskelupaikkoja (huom. sosiaali- ja terveysalalla keskiarvo katsotaan vasta 15.5. mennessä suoritetuista opinnoista, muilla aloilla 3.4. mennessä suoritetuista opinnoista).

Huom. jos et ole suorittanut kaikkia avoimen AMKin opintoja JAMKissa, sinun tulee toimittaa meille kopio avoimen AMKin opintosuoritusotteesta 3.4.2019 mennessä. Voit liittää opintosuoritusotteen hakemukselle tai lähettää sen sähköpostilla (hakijapalvelut(at)jamk.fi) tai postitse.

Sosiaali- ja terveysala: Jos hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia opiskelupaikkoja, kaikki vähintään 5 op haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen AMKin opintoja 3.4.2019 mennessä suorittaneet hakijat laitetaan järjestykseen avoimen AMKin opintojen keskiarvon perusteella. Keskiarvo lasketaan 15.5.2019 mennessä suoritetuista opinnoista. Mikäli olet suorittanut kaikki avoimen AMKin opintosi JAMKissa, tarkistamme opintosuoritusotteen suoraan ASIOsta. Mikäli olet suorittanut osan opinnoista jossain muussa avoimessa AMKissa, toimita opintosuoritusote JAMKin hakijapalveluihin 15.5.2019 klo 15 mennessä.

Hyväksymiskirjeet postitetaan toukokuussa. 

Muista, että valinta on ehdollinen siihen saakka kunnes lopullinen opintosuoritusote on tarkistettu. Jos olet suorittanut  osan avoimen AMKin opinnoistasi muualla kuin JAMKin avoimessa AMKissa, lopullinen opintosuoritusote tulee lähettää viimeistään 20.6.2019 klo 15 mennessä. Jos taas olet suorittanut opinnot JAMKissa, voimme tarkistaa 20 tai 30 opintopisteen kertymän suoraan ASIOsta.

Jos olet suorittanut korkeakoulututkintosi (bachelor’s degree) ja/tai työkokemuksesi ulkomailla, lähetäthän meille lisäksi myös kopion tutkintotodistuksesta, työtodistukset sekä käännökset, jos todistusten kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti. Musiikkipedagogin YAMK-tutkintoon hakevalta tarkistetaan opettajan pedagogiset opinnot.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Lopullinen opintosuoritusote ja 20 tai 30 opintopisteen kertymä (tutkinto-ohjelmasta riippuen) tarkistetaan 20.6.2019.  Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 8.7.2019. Opinnot alkavat elo/syyskuussa 2019.

Yhden opiskelupaikan periaate

Opiskelija voi ottaa vastaan saman lukukauden aikana vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
• Lukukaudella tarkoitetaan 1.8.-31.12. TAI 1.1.-31.7. välistä aikaa.
• Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin.