jamk.fi

Avoimen AMKin väylän valintaperusteet seuraaviin suomenkielisiin YAMK-tutkintoihin, kevät 2018:

Valintaperusteet 

Hakijalla tulee olla soveltuva alan AMK-tutkinto sekä vähintään 3 vuotta (36 kk) alan työkokemusta valmistumisen jälkeen. Soveltuvat pohjakoulutukset löydät tutkinto-ohjelmien sivuilta (ks. linkit yläpuolella). Lisäksi 90 op laajuisessa YAMK-tutkinnossa hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 30 op haettavaan tutkinto-ohjelmaan soveltuvia avoimen AMKin opintoja ja 60 op laajuisessa YAMK-tutkinnossa 20 op avoimen AMKin opintoja.

Tekniikan alan tutkinto-ohjelmissa vaadittavista tutkintoon soveltuvista avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista 15 op tulee olla suoritettu JAMKissa ja 5 op saa olla muissa avoimissa AMKeissa suoritettuja.  Muiden haussa olevien tutkinto-ohjelmien osalta 10 opintopistettä (10/30 op) saa olla suoritettu toisen ammattikorkeakoulun avoimessa amkissa, 20 op JAMKin avoimessa AMKissa. Opintoihin ei saa sisältyä hyväksiluettuja opintoja.

Avoimen AMKin väylän kautta haettaessa avoimen AMKin opintojen tulee olla valmiina viimeistään 20.6.2018.

Jos hakijoita on vähemmän tai saman verran kuin avoimen AMKin väylän hakuun asetettuja opiskelupaikkoja (ks. taulukko alla), kaikki hakijat valitaan koulutukseen. Huomaathan, että valinta on ehdollinen kunnes hakijapalvelut on tarkistanut, että hakija on suorittanut vaadittavan määrän (20 tai 30 op tutkinto-ohjelmasta riippuen) tutkinto-ohjelmaan soveltuvia avoimen AMKin opintoja.

Jos hakijoita on enemmän kuin asetettuja opiskelupaikkoja, eli kaikkia hakijoita ei voida valita, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen avoimen AMKin opintojaksojen keskiarvon perusteella. Keskiarvo lasketaan heti hakuajan päättymisen (28.3.2018) jälkeen opintosuoritusotteesta siihen mennessä suoritetuista opinnoista. 

Keskiarvo lasketaan opintojaksojen kokonaisarvosanoista. Huomaathan, että mikäli opintojakson kokonaisarvosanaksi opintosuoritusotteella on merkitty S, kyseinen opintojakso ei ole mukana keskiarvon laskennassa.

Valittavien enimmäismäärät tutkinto-ohjelmittain:

YAMK-tutkinnot Avoimen AMKin väylän opiskelupaikat kevään 2018 haussa Hakuun vaadittava suoritettujen avoimen AMKin opintojen määrä
Teknologiaosaamisen johtaminen  5 20 op
Logistiikka 5 20 op

Verkostojohtaminen, insinööri YAMK

2 20 op

Digitaalinen toimitusketju

5 20 op

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen 

5 30 op
Verkostojohtaminen, tradenomi YAMK 3 30 op
 Matkailu- ja palveluliiketoiminta 5 30 op
Verkostojohtaminen, restonomi YAMK 1 30 op
Kliininen asiantuntija 3 30 op
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen 5 30 op
Terveyden edistäminen 3 30 op
Monialainen kuntoutus 3 30 op


Avoimen AMKin väylän haussa eivät ole mukana YAMK-tutkinnoista Cyber Security, Verkostojohtaminen (sosiaali- ja terveysala), Musiikkipedagogi eikä Rakennustekniikka.

Liitteet

Jos olet suorittanut avoimen AMKin opintosi JAMKissa, tarkistamme avoimen AMKin opintopistemäärän suoraan ASIOsta hakuajan päätyttyä. Sinulla ei siis tarvitse olla koko 20 tai 30 opintopistettä näkyvissä opintosuoritusotteella 28.3.2018 klo 15 mennessä, vaan tarkistamme, että opinnot on todella tehty avoimessa AMKissa ja että sinulla on realistiset mahdollisuudet suorittaa 20 tai 30 op (tutkinto-ohjelmasta riippuen) takarajaan 20.6.2018 mennessä. Opintosuoritusotetta tarvitaan myös, jotta voidaan laskea suoritettujen avoimen AMKin opintojen keskiarvo, mikäli hakijoita on enemmän kuin ennakkoon määritettyjä opiskelupaikkoja (ks. taulukko yläpuolella).

Huom. jos et ole suorittanut kaikkia avoimen AMKin opintoja JAMKissa, sinun tulee toimittaa meille kopio avoimen AMKin opintosuoritusotteesta 28.3.2018 mennessä (jos et liittänyt opintosuoritusotetta jo hakemukseen). Voit lähettää sen myös sähköpostilla (hakijapalvelut(at)jamk.fi) tai postitse.

Hyväksymiskirjeet postitetaan viimeistään kesäkuun alussa. 

Muista, että valinta on ehdollinen siihen saakka kunnes lopullinen opintosuoritusote on tarkistettu. Jos olet suorittanut  osan avoimen AMKin opinnoistasi muualla kuin JAMKin avoimessa AMKissa, lopullinen opintosuoritusote tulee lähettää viimeistään 20.6.2018 klo 15 mennessä. Jos taas olet suorittanut opinnot JAMKissa, voimme tarkistaa 20 tai 30 opintopisteen kertymän suoraan ASIOsta. 

Jos olet suorittanut korkeakoulututkintosi (bachelor’s degree) ja/tai työkokemuksesi ulkomailla, lähetäthän meille lisäksi myös kopion tutkintotodistuksesta, työtodistukset sekä käännökset, jos todistusten kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Lopullinen opintosuoritusote ja 20 tai 30 opintopisteen kertymä (tutkinto-ohjelmasta riippuen) tarkistetaan 20.6.2018.  Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 10.7.2018. Opinnot alkavat elo/syyskuussa 2018.

Yhden opiskelupaikan periaate

Opiskelija voi ottaa vastaan saman lukukauden aikana vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
• Lukukaudella tarkoitetaan 1.8.-31.12. TAI 1.1.-31.7. välistä aikaa.
• Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin.