Valintakriteerit 

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla (20/30 op) hakeville järjestetään erillishaku 2.-15.5.2022. Haku tapahtuu erillishaun lomakkeella Opintopolku.fi-palvelussa. YAMK-koulutuksiin hakiessa kaikissa Suomen avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot hyväksytään, mutta suoritettujen opintojen tulee olla haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen AMKin opintoja. Opinnot saavat sisältää myös hyväksiluettuja opintoja.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi se, joka on suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, muun soveltuvan korkeakoulututkinnon, tai se, jolla ammattikorkeakoulu katsoo muutoin olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten (käytännössä opistotutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto) sekä vähintään 2 vuotta (24 kk) alan työkokemusta valmistumisen jälkeen. 

90 op laajuisessa YAMK-tutkinnossa hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 30 op tutkinto-ohjelmaan soveltuvia avoimen AMKin opintoja ja 60 op laajuisessa YAMK-tutkinnossa 20 op soveltuvia avoimen AMKin opintoja.

  • Jyväskylän ammattikorkeakoulun avoimessa AMKissa opinnot suorittaneella opinnot tulee olla tehtynä ja opintosuoritusrekisteriin merkittynä 20.6.2022 mennessä ja opintosuoritukset tarkistetaan suoraan opintosuoritusrekisteristä 20.6. jälkeen.
  • Mikäli hakija tekee osan tai kaikki avoimen AMKin opinnot muussa avoimessa AMKissa kuin JAMKissa, opintojen tulee olla tehtynä ja merkittynä 31.5.2022 mennessä ja hakijan tulee toimittaa opintosuoritusotteet suoritetuista opinnoista avoimen väylän hakemukselle viimeistään 31.5.2022 klo 15.

Hakijan tulee täyttää pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimus. Työkokemus tulee olla hankittu 31.7.2022 mennessä.

Kaikki avoimen väylän valintakriteerit täyttävät hakijat valitaan koulutukseen (20.6. jälkeen).

Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille 8.7.2022 mennessä. Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 15.7.2022 klo 15.

Hakulomake Avoimen AMKin väylän haku 2.-15.5.2022 Haku alkaa 2.5.2022

Liitteet

Jos olet suorittanut avoimen AMKin opintosi JAMKissa, tarkistamme avoimen AMKin opintopistemäärän suoraan opintosuoritusrekisteristä 20.6.2022 jälkeen.

Huom. jos olet suorittanut kaikki tai osan avoimen AMKin opinnoistasi muualla kuin JAMKissa, sinun tulee liittää avoimen väylän hakemukselle kopio avoimen AMKin opintosuoritusotteesta 31.5.2022 klo 15 mennessä.

Kaikkien hakijoiden tulee liittää hakemukselle tutkintotodistus ja työtodistukset.

Yhden opiskelupaikan periaate

Opiskelija voi ottaa vastaan saman lukukauden aikana vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
• Lukukaudella tarkoitetaan 1.8.-31.12. TAI 1.1.-31.7. välistä aikaa.
• Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin.

Lukuvuosimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille englanninkielisissa koulutuksissa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) lukuvuosimaksut ovat EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille englanninkielisissä AMK-tutkinnoissa 8000 €/lukuvuosi ja englanninkielisissä ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa 9000 €/lukuvuosi. Lukuvuosimaksuja (tuition fees) ei ole suomalaisille tai muiden EU/ETA-maiden kansalaisille.