Avoimen AMKin väylän valintaperusteet seuraaviin YAMK-tutkintoihin, kevät 2020:

Valintakriteerit 

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoilla (20/30 op) hakeville järjestetään erillishaku 2.-15.5.2020. Haku tapahtuu erillishaun lomakkeella Opintopolku.fi-palvelussa. YAMK-koulutuksiin hakiessa kaikissa Suomen avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot hyväksytään, mutta suoritettujen opintojen tulee olla haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen AMKin opintoja. Opinnoista 10 op saa olla hyväksiluettuja.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi se, joka on suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, muun soveltuvan korkeakoulututkinnon, tai se, jolla ammattikorkeakoulu katsoo muutoin olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten (tulkinnanvaraisuus) sekä vähintään 2 vuotta (24 kk) alan työkokemusta valmistumisen jälkeen. Lisäksi musiikkipedagogin YAMK-koulutukseen hakevalla tulee olla opettajan pedagogiset opinnot (60 op) suoritettuna.

90 op laajuisessa YAMK-tutkinnossa hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 30 op tutkinto-ohjelmaan soveltuvia avoimen AMKin opintoja ja 60 op laajuisessa YAMK-tutkinnossa 20 op soveltuvia avoimen AMKin opintoja.

  • Jyväskylän ammattikorkeakoulun avoimessa AMKissa opinnot suorittaneella opinnot tulee olla tehtynä ja opintosuoritusrekisteriin merkittynä 20.6.2020 mennessä ja opintosuoritukset tarkistetaan suoraan opintosuoritusrekisteristä 20.6. jälkeen.
  • Mikäli hakija tekee osan tai kaikki avoimen AMKin opinnot muussa avoimessa AMKissa kuin JAMKissa, opintojen tulee olla tehtynä ja merkittynä 31.5.2020 mennessä ja hakijan tulee toimittaa opintosuoritusotteet suoritetuista opinnoista JAMKin hakijapalveluihin viimeistään 31.5.2020.

    Hakijan tulee täyttää pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimus. Työkokemus tulee olla hankittu 31.7.2020 mennessä.

Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille 8.7.2020 mennessä. Tarjottu opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 22.7.2020 klo 15 (HUOM! Paikan vastaanoton määräaika on muuttunut, aiemmin määräaika oli 15.7.2020 klo 15).

Hakulomake 90 op YAMK-ohjelmat Avoimen AMKin väylän haku 2.-15.5.2020. Liiketalouden, matkailu- ja ravitsemisalan sekä sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinnot. Hae!
Hakulomake 60 op YAMK-ohjelmat Avoimen AMKin väylän haku 2.-15.5.2020. Tekniikan alan, luonnonvara-alan ja kulttuurialan YAMK-tutkinnot. Hae!

Valintaperusteet - YAMK-tutkinnot

Tradenomi (ylempi AMK), restonomi (ylempi AMK): Keskiarvo

Jos hakijoita on saman verran tai vähemmän kuin avoimen AMKin väylän hakuun asetettuja opiskelupaikkoja, kaikki avoimen väylän valintakriteerit täyttävät hakijat valitaan koulutukseen (20.6. jälkeen) eikä karsintaa keskiarvon perusteella tarvitse tehdä

Jos hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia opiskelupaikkoja, laitetaan kaikki avoimen väylän valintakriteerit täyttävät hakijat järjestykseen keskiarvon perusteella. Keskiarvo lasketaan lopullisesta avoimen AMKin opintosuoritusotteesta (JAMKissa opinnot suorittaneilta 20.6. mennessä suoritetuista opinnoista, muissa avoimissa AMKeissa 31.5. mennessä suoritetuista opinnoista). Tasasijatilanteessa ratkaisee: 1. suoritettujen opintojen opintopistemäärä, 2. arvonta. 

Keskiarvo lasketaan avoimen AMKin opintosuoritusotteelle merkittyjen opintojaksojen kokonaisarvosanoista. Mikäli opintojakson kokonaisarvosanaksi opintosuoritusotteella on merkitty S, kyseinen opintojakso ei ole mukana keskiarvon laskennassa.

Insinööri (ylempi AMK), agrologi (ylempi AMK): Kaikki hakukelpoiset saavat paikan

Kaikki avoimen väylän valintakriteerit täyttävät hakijat valitaan koulutukseen (20.6. jälkeen).

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, musiikkipedagogi (ylempi AMK): Opintopistemäärä

Jos hakijoita on saman verran tai vähemmän kuin avoimen AMKin väylän hakuun asetettuja opiskelupaikkoja, kaikki avoimen väylän valintakriteerit täyttävät hakijat valitaan koulutukseen (20.6. jälkeen) eikä karsintaa tarvitse tehdä.

Jos hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia opiskelupaikkoja, laitetaan kaikki avoimen väylän valintakriteerit täyttävät hakijat järjestykseen suoritettujen opintopisteiden perusteella. Opintopisteet lasketaan lopullisesta avoimen AMKin opintosuoritusotteesta (JAMKissa opinnot suorittaneilta 20.6. mennessä suoritetuista opinnoista, muissa avoimissa AMKeissa 31.5. mennessä suoritetuista opinnoista). Tasasijatilanteessa ratkaisee suoritettujen opintojen keskiarvo.

Valittavien enimmäismäärät tutkinto-ohjelmittain:

YAMK-tutkinnot Avoimen AMKin väylän opiskelupaikat kevään 2020 haussa
Teknologialiiketoiminnan johtaminen kaikki
Logistiikka kaikki

Verkostojohtaminen, insinööri YAMK

kaikki

Kestävä energia

kaikki

Full Stack Software Development

kaikki

Biotalouden kehittäminen

kaikki

Organisaation ja talouden johtaminen

5
International Business Management 5
Sport Business Management 7
Verkostojohtaminen, tradenomi YAMK 2
Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen 5
Verkostojohtaminen, restonomi YAMK 1
Kliininen asiantuntija 10
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen 10
Terveyden edistäminen 10
Monialainen kuntoutus 10
Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala 5
Musiikkipedagogi 1

 

Opintosuoritusote

Jos olet suorittanut avoimen AMKin opintosi JAMKissa, tarkistamme avoimen AMKin opintopistemäärän suoraan opintosuoritusrekisteristä 20.6. jälkeen.

Huom. jos olet suorittanut kaikki tai osan avoimen AMKin opinnoistasi muualla kuin JAMKissa, sinun tulee toimittaa hakijapalveluihin kopio avoimen AMKin opintosuoritusotteesta 31.5.2020 mennessä. Voit lähettää sen sähköpostilla (hakijapalvelut(at)jamk.fi) tai postitse.

Jos olet suorittanut korkeakoulututkintosi (bachelor’s degree) ja/tai työkokemuksesi ulkomailla, lähetäthän meille lisäksi myös kopion tutkintotodistuksesta, työtodistukset sekä käännökset, jos todistusten kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti. 

Yhden opiskelupaikan periaate

Opiskelija voi ottaa vastaan saman lukukauden aikana vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
• Lukukaudella tarkoitetaan 1.8.-31.12. TAI 1.1.-31.7. välistä aikaa.
• Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin.

Lukuvuosimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille englanninkielisissa koulutuksissa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) lukuvuosimaksut ovat EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille englanninkielisissä AMK-tutkinnoissa 8000 €/lukuvuosi ja englanninkielisissä ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa 9000 €/lukuvuosi. Lukuvuosimaksuja (tuition fees) ei ole suomalaisille tai muiden EU/ETA-maiden kansalaisille.