jamk.fi

Hakulomakkeelle voit merkitä kaikki tutkinnot, jotka sinulla on. Koulutus ja tutkinto, jolla voit hakea yhteishaun suomenkielisiin ja englanninkielisiin AMK-tutkintoihin (päivä- ja monimuotototeutukset):

A. Lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto

Suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanat saadaan ammattikorkeakouluille suoraan ylioppilastutkintorekisteristä. Poikkeuksena ovat ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneet, joiden on toimitettava todistuskopio 10.4.2019 mennessä hakijapalveluihin. (Englanninkielisiin koulutuksiin haettaessa 30.1. mennessä.) Pelkällä lukion päättötodistuksellakin voit hakea.

Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna kevään haussa niin, että tutkintotodistuskopio on perillä korkeakoulussa viimeistään 8.7.2019 klo 15. Hakuaikana ei siis tarvitse lähettää kopioita suomalaisista tutkinnoista!

Kansainväliset ylioppilastutkinnot
EB-tutkinnon, IB-tutkinnon ja Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet hakijat muuntavat tutkintotodistuksensa arvosanat hakulomakkeelle seuraavan muuntotaulukon mukaisesti. Jos valmistut hakukeväänä, toimita IB/EB/RP lukion ennakoivat arvosanasi (predicted grades tai vastaava) 10.4.2019 klo 15 mennessä ensimmäisen ammattikorkeakouluhakutoiveen hakijapalveluihin. Hakukeväänä IB-, EB- ja RP-tutkintoon valmistuvat lähettävät lopullisen tutkintotodistuksen (IB: predicted grades) kopion 8.7.2019 klo 15 mennessä.

B. Ammatillinen perustutkinto, koulu-, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin ja opiskelijavalinta tehdään pelkästään valintakokeen perusteella.

Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna kevään haussa niin, että tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulussa viimeistään 8.7.2019 klo 15. Kopiot tulee lähettää heinäkuun alkupuolella, jos tulet valituksi opiskelijaksi, ei siis hakuaikana. Alkuperäiset todistukset tarkistetaan opintojen alkaessa. Valinta on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen.

C. Ulkomailla suoritettu tutkinto

Jos sinulla on ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin, sinun tulee toimittaa tutkintotodistuksen kopio, englanninkielisiin koulutuksiin haettaessa viimeistään 30.1.2019 klo 15 ja suomenkielisiin koulutuksiin haettaessa viim. 10.4.2019 klo 15, ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Hakukeväänä valmistuvat lähettävät kopion lopullisesta tutkintotodistuksestaan 8.7.2019 klo 15 mennessä. Jos todistuksen kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti, todistuksen kopion lisäksi on toimitettava virallisen kielenkääntäjän käännös. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet kutsutaan valintakokeisiin ja opiskelijavalinta tehdään pelkästään valintakokeen perusteella. Alkuperäiset dokumentit tarkistetaan opintojen alkaessa. Valinta on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen.

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksen ilmaiseva viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä kaikkien hakukohteiden ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin 10.4.2019 (englanninkielisiin koulutuksiin haettaessa 30.1.2019) mennessä.

D. Harkinnanvarainen valinta

Harkinnanvarainen valinta on käytössä ainoastaan JAMKin englanninkielisissä AMK-tutkinnoissa. Eli jos sinulla ei ole mitään 2. asteen tutkintoa (esim. lukio, ammatillinen tutkinto), voit hakea harkinnanvaraisesti JAMKiin. Lue lisää englanninkieliseltä sivustolta kohdasta Discretionary Admission.

E. Avoimen amk:n opinnot (Huom.! Erillishaussa)

Oletko suorittanut tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja 55 op avoimessa ammattikorkeakoulussa? Jos vastasit kyllä, täältä löydät ohjeet kuinka hakeudut suorittamiesi opintojen avulla tutkinto-opiskelijaksi AMK- ja YAMK-tutkintoihin avoimen amkin väylän kautta.