Hakulomakkeelle voit merkitä kaikki tutkinnot, jotka sinulla on. Koulutus ja tutkinto, jolla voit hakea yhteishaun suomenkielisiin ja englanninkielisiin AMK-tutkintoihin (päivä- ja monimuotototeutukset):

A. Lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto

Suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanat saadaan ammattikorkeakouluille suoraan ylioppilastutkintorekisteristä. Poikkeuksena ovat ennen vuotta 1990 ylioppilastutkinnon suorittaneet, joiden on liitettävä todistuskopio/-kuva 8.4.2020 klo 15 mennessä sähköiselle hakemukselle. (Englanninkielisiin koulutuksiin haettaessa 29.1. mennessä.) Pelkällä lukion päättötodistuksellakin voit hakea (liitä siitä kopio hakemukselle).

Kansainväliset ylioppilastutkinnot
Liitä kopio/kuva European Baccalaureate (EB) -tutkinnon, International Baccalaureate (IB) -tutkinnon, Deutsche Internationale Abitur (DIA) -tutkinnon tai Reifeprüfung (RP) -tutkinnon tutkintotodistuksestasi englanninkielisiin tukintoihin haettaessa 29.1.2020 ja suomenkielisiin tutkintoihin haettaessa 8.4.2020 klo 15 mennessä hakemuksellesi.

Jos valmistut hakukeväänä, liitä IB/EB/RP lukion ennakoivat arvosanasi (predicted grades tai vastaava) edellä mainittujen aikataulujen mukaisesti. Hakukeväänä IB-, EB- ja RP-tutkintoon valmistuvat liittävät lopullisen tutkintotodistuksen kopion (IB: transcript of grades) 15.7.2020 klo 15 mennessä hakemuksellensa.

Alkuperäiset todistukset tarkistetaan opintojen alkaessa. Valinta on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen.

B. Ammatillinen perustutkinto

Ammatillinen perustutkinto, jota ei ole kokonaan suoritettu näyttönä, josta löytyvät siis yhteiset tutkinnon osat (viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen):

  • Ennen 1.8.2015 ammatilliseen perustutkintoon valmistuneet eivät ole suorassa todistusvalinnassa mukana, mutta heidän on liitettävä tutkintotodistuksen kopio hakemukselleen viimeistään 15.7.2020 klo 15 hakukelpoisuuden varmistamiseksi.
  • 1.8.2015-31.12.2016 ammatilliseen perustutkintoon, jota ei ole suoritettu kokonaan näyttönä, valmistuneiden on liitettävä kopio/kuva tutkintotodistuksesta sähköiselle hakemukselle suomenkielisiin tutkintoihin haettaessa 8.4.2020 klo 15 mennessä suoran todistusvalinnan takia.
  • Vuonna 2017 tai sen jälkeen valmistuneiden ammatillisten perustutkintojen tiedot saadaan suoraan oppilaitoksilta.
  • Lisätietoa pisteityksestä löydät ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Alkuperäiset todistukset tarkistetaan opintojen alkaessa. Valinta on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen.

C. Ammatillinen perustutkinto suoritettu kokonaan näyttönä, koulu-, opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto

Yllä olevista tutkinnoista valmistuneet eivät ole suorassa todistusvalinnassa mukana, mutta heidän on liitettävä tutkintotodistuksen kopio hakemukselleen viimeistään 15.7.2020 klo 15 hakukelpoisuuden varmistamiseksi.

Ammatillinen perustutkinto, joka on suoritettu kokonaan näyttönä, ei sisällä yhteisiä tutkinnon osia (viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen), jonka vuoksi ne eivät ole suorassa todistusvalinnassa mukana.

Alkuperäiset todistukset tarkistetaan opintojen alkaessa. Valinta on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen.

D. Ulkomailla suoritettu tutkinto

Jos sinulla on ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin, sinun tulee liittää lopullisen tutkintotodistuksen tai hakukeväänä valmistuvien väliaikaisen todistuksen/opintokortin kopio/kuva hakemuksellesi, englanninkielisiin koulutuksiin haettaessa viimeistään 29.1.2020 klo 15 ja suomenkielisiin koulutuksiin haettaessa viim. 8.4.2020 klo 15. Hakukeväänä valmistuvat liittävät kopion lopullisesta tutkintotodistuksestaan 15.7.2020 klo 15 mennessä hakemukselleen. Jos todistuksen kieli on muu kuin suomi, ruotsi tai englanti, todistuksen kopion lisäksi on toimitettava virallisen kielenkääntäjän käännös. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

Kaikki hakukelpoisuutensa osoittaneet kutsutaan valintakokeisiin ja opiskelijavalinta tehdään pelkästään valintakokeen perusteella. Alkuperäiset dokumentit tarkistetaan opintojen alkaessa. Valinta on ehdollinen kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut lopullisen tutkintotodistuksen.

Jos hakija on turvapaikanhakija, pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksen ilmaiseva viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä sekä taustaselvityslomake kaikkien hakukohteiden ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin 8.4.2020 (englanninkielisiin koulutuksiin haettaessa 29.1.2020) klo 15 mennessä.

E. Harkinnanvarainen valinta

Harkinnanvarainen valinta on käytössä ainoastaan JAMKin englanninkielisissä AMK-tutkinnoissa. Eli jos sinulla ei ole mitään 2. asteen tutkintoa (esim. lukion oppimäärä, ammatillinen tutkinto), voit hakea harkinnanvaraisesti JAMKiin. Lue lisää englanninkieliseltä sivustolta kohdasta Discretionary Admission.

F. Avoimen amk:n opinnot (Huom.! Erillishaussa)

Oletko suorittanut tutkinto-ohjelmaan soveltuvia opintoja 55 op avoimessa ammattikorkeakoulussa? Jos vastasit kyllä, täältä löydät ohjeet kuinka hakeudut suorittamiesi opintojen avulla tutkinto-opiskelijaksi AMK- ja YAMK-tutkintoihin avoimen amkin väylän kautta.