Tervetuloa hakemaan englanninkielisiin AMK-tutkintoihimme! Sivulta löytyvät hakuohjeet koskevat englanninkielisiä AMK-tutkintojamme, jotka toteutetaan päivätoteutuksina.

 

Otathan huomioon kevään kaksi eri yhteishakua

Keväällä 2022 on kaksi erillistä yhteishakua, joissa molemmissa voi hakea 6 hakutoiveeseen eli yhteensä 12 koulutukseen.

 1. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa 5.-19.1.2022 klo 15 mennessä haetaan englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin. Muista, että englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin voit hakea vain ensimmäisessä yhteishaussa!
  • Ensimmäisessä yhteishaussa ei ole käytössä priorisointia eli hakutoiveiden mieluisuusjärjestykseen laittoa. Voit tulla valituksi jopa 6 koulutukseen, joista valitset kiinnostavimman. Huomioi, että tämä koskee ainoastaan ensimmäistä yhteishakua.

 2. Kevään toisessa yhteishaussa 16.3.-30.3.2022 klo 15 mennessä haetaan suomenkielisiin koulutuksiin.
  • Toisessa yhteishaussa hakutoiveet laitetaan mieluisuusjärjestykseen, ja opiskelupaikoista tarjotaan ylintä mahdollista, johon pisteesi riittävät (ja alemmat hakutoiveet mitätöityvät).

Lue lisää suomenkielisiin tutkintoihin hakemisesta 2. yhteishaussa

Jos haet molemmissa yhteishauissa, täytät siis kaksi erillistä hakulomaketta. Hakutoiveita voit muuttaa ainoastaan kyseisen yhteishaun hakuaikana eli englanninkielisiä hakutoiveita 1. yhteishaun hakulomakkeella 19.1. klo 15 saakka ja suomenkielisiä toiveita 2. yhteishaun hakulomakkeella 30.3. klo 15 saakka. Voit ottaa vain yhden korkeakoulupaikan vastaan, jossa opinnot alkavat syyslukukaudella 2022. Lue lisää kohdasta Paikan vastaanotto.

Miksi hakea englanninkieliseen koulutukseen?

Jos englanninkielisten koulutusten sisältö kiinnostaa, kannattaa ehdottomasti hakea. Englannin kieltä ei tarvitse pelätä, sillä kielitaitosi kehittyy kuin itsestään opintojen edetessä. Kielioppi ei ole tärkeintä opintojen alkaessa vaan halu oppia.

Englanninkielisistä tutkinto-ohjelmista saat saman kelpoisuuden kuin vastaavista suomenkielisistä ohjelmista. Englanninkielisiin ohjelmiin saattaa olla helpompi päästä kuin suomenkielisiin.

Opiskelijoita JAMKiin saapuu ympäri maailmaa, joten samalla pääset tutustumaan uusiin kulttuureihin. Kansainvälistymistäsi voit tukea myös suorittamalla harjoittelusi tai vaihtojaksosi ulkomailla. Valmistuneet työskentelevät usein kansainvälisissä tehtävissä.

Huomaathan myös, että lukuvuosimaksuja (tuition fees) ei ole suomalaisille tai muiden EU-maiden kansalaisille!

Hae siis ihmeessä!

Kevään 1. yhteishaussa mukana olevat AMK-tutkinto-ohjelmat

Hakuohjeet, kevään 2022 ensimmäinen yhteishaku

 
Valintaperusteet

Miten opiskelijat valitaan englanninkielisiin AMK-tutkintoihin?

Valintatapajonot

Englanninkielisiin AMK-tutkintoihin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti valtakunnallisen online International UAS Exam -valintakokeen perusteella.

Information and Communication Technology tutkinto-ohjelmassa valintatapana käytetään avoimen ammattikorkeakoulun valintaopintojaksoa ja haastattelua.

Purchasing and Logistics Engineering tutkinto-ohjelmassa osa opiskelijoista valitaan valintakokeiden ja osa SAT-testin perusteella. SAT-testiä ei siis ole pakko tehdä, vaan voit tulla valituksi myös valintakokeen kautta. SAT-testistä on kerrottu lisää englanninkielisellä sivustollamme.

JAMKin englanninkielisissä AMK-tutkinto-ohjelmissa ei ole käytössä todistusvalintaa. Valintaan ei siis vaikuta koulumenestys. Ensikertalaiskiintiöitä ei ole käytössä. Valintakokeessa testataan englanninkielen taito, joten sinun ei tarvitse lähettää mitään liitteitä liittyen englanninkielen taitoosi.

Alla on kerrottu, kuinka aloituspaikat jakautuvat JAMKissa näiden valintajonojen kesken eli kuinka monta opiskelijaa kustakin jonosta valitaan.

Tutkinto-ohjelma Aloituspaikat International UAS Exam

Muu valintatapa

International Business 50 100% -
Business Information Technology 30 100% -
Tourism Management 40 100% -
Nursing 40 100% -
Automation and Robotics 15 100% -
Purchasing and Logistics Engineering 20 90% SAT-testi, 10%
Information and Communication Technology 25 - Oma valintaopintojakso, 100%

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

 1. valintakokeen/valintaopintojakson pisteet

Jos tällä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välille, arpoo tietojärjestelmä automaattisesti järjestyksen.

 
Valintakokeet

Valintakokeet ovat englanniksi.

Keväällä 2022 voit osallistua valintakokeeseen/valintaopintojaksolle verkossa.

 
 
Valintojen tulokset
Ota opiskelupaikka vastaan

Ensimmäisen yhteishaun englanninkielisten koulutusten valintojen tulokset julkistetaan aikaisintaan maaliskuun lopussa ja viimeistään 3.6.2022.

JAMK tiedottaa valituksi tulleita sähköpostitse! Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittautua läsnä-/poissaolevaksi ensimmäisessä yhteishaussa viimeistään 15.7.2022 klo 15.00 mennessä opintopolku.fi -osoitteessa. Lisätietoja paikan vastaanottamisesta.

Ilmoittaudu läsnäolevaksi

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun tulee vielä ilmoittautua korkeakouluun joko läsnä- tai poissaolevaksi. Tällä tavoin kerrot, oletko aloittamassa opintosi ja sinut kirjataan korkeakoulun opiskelijaksi. Ainoastaan läsnä olevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on mahdollisuus ilmoittautua opintojaksoille ja suorittaa opintojaan. Ehdoton takaraja läsnä- tai poissaoloilmoittautumiselle on 15.7.2022 klo 15.00. Tee ilmoittautuminen Opintopolku.fi -osoitteessa paikan vastaanoton yhteydessä.

HUOMAA, että ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ainoastaan seuraavista syistä (kunkin alapuolella on mainittu käypä dokumentti):

 1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
  • palvelukseenastumismääräys
 2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
  • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
 3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.
  • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8.2022.
  • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Sinun tulee esittää poissaolon lakiperusteisuuden todentavat dokumentit korkeakoulullesi. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa sähköpostilla, maapostilla tai esittämällä dokumentit Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluissa. Dokumentit tulee toimittaa viimeistään 15.7.2022 klo 15.00, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä. Jos et toimita dokumentteja takarajaan mennessä, sinut merkitään läsnäolevaksi opiskelijaksi.

Poissaoloa armeijan, siviilipalveluksen, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi ei lasketa opintojen suorittamisaikaan. Myöhemmin voit olla poissaolevana yhden vuoden. Sinun tulee ilmoittautua ammattikorkeakouluun lukukausittain joko läsnä olevaksi tai poissa olevaksi. Läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen laiminlyöminen johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen.

Jos olet jo ilmoittautunut Opintopolussa kerran läsnä tai poissa olevaksi ja haluat muuttaa sitä, ota yhteyttä opiskelijapalvelut(at)jamk.fi.

Yhden opiskelupaikan periaate

Opiskelija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 

 • Lukukaudella tarkoitetaan 1.8.-31.12. TAI 1.1.-31.7. välistä aikaa.

 • Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja (1. ja 2. yhteishaku), erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

 • Eli jos olet hakenut myös 2. yhteishaussa (maaliskuussa), voit halutessasi jäädä odottamaan sen haun tuloksia, ja tehdä paikan vastaanoton tiedon saatuasi.
  • Huomaa kuitenkin, että sekä 1. yhteishaussa että  2. yhteishaussa opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään 15.7. klo 15 mennessä.
 • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

 • Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin.

 • Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina (koulutukset alkavat eri lukukausina).
 

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua JAMKin opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisusta.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Lähetä oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen seuraavaan osoitteeseen:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen
PL 207
Rajakatu 35
40101 Jyväskylä

 
Lue lisää
koulutusten sisällöistä

Mihin koulutusten opinnot painottuvat?

Minkälaisia opintojaksoja tutkinto-ohjelmat sisältävät?