Ohjeet koskevat englanninkielisiä AMK-tutkintoja, jotka toteutetaan päivätoteutuksina.

 

Otathan huomioon kevään kaksi eri yhteishakua

Keväällä 2020 on kaksi erillistä yhteishakua, joissa molemmissa voi hakea 6 hakutoiveeseen eli yhteensä 12 koulutukseen.

 1. Kevään ensimmäisessä yhteishaussa 8.-22.1.2020 klo 15 mennessä haetaan englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin. Muista, että englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin voit hakea vain ensimmäisessä yhteishaussa!
  • Ensimmäisessä yhteishaussa ei ole käytössä priorisointia eli hakutoiveiden mieluisuusjärjestykseen laittoa. Voit tulla valituksi jopa 6 koulutukseen, joista valitset kiinnostavimman. Huomioi, että tämä koskee ainoastaan ensimmäistä yhteishakua.

 2. Kevään toisessa yhteishaussa 18.3.-1.4.2020 klo 15 mennessä haetaan suomenkielisiin koulutuksiin.
  • Toisessa yhteishaussa hakutoiveet edelleen laitetaan mieluisuusjärjestykseen, ja opiskelupaikoista tarjotaan ylintä mahdollista, johon pisteesi riittävät (ja alemmat hakutoiveet mitätöityvät).

Jos haet molemmissa yhteishauissa, täytät siis kaksi erillistä hakulomaketta. Hakutoiveita voit muuttaa ainoastaan kyseisen yhteishaun hakuaikana eli englanninkielisiä hakutoiveita 1. yhteishaun hakulomakkeella 22.1. klo 15 saakka ja suomenkielisiä toiveita 2. yhteishaun hakulomakkeella 1.4. klo 15 saakka. Voit ottaa vain yhden korkeakoulupaikan vastaan, jossa opinnot alkavat syyslukukaudella 2020. Lue lisää kohdasta Paikan vastaanotto.

 

1. yhteishaun aikataulut

 • Kevään ensimmäisen yhteishaun hakuaika 8.-22.1.2020 klo 15 saakka opintopolku.fi -osoitteessa.
 • Ulkomaisen tutkinnon, IB, RP, EB -tutkintojen todistuskopiot oltava tallennettuna sähköiselle hakemukselle opintopolkuun 29.1.2020 klo 15.00 mennessä.
     - Myös keväällä valmistuvat voivat hakea
 • Valintakoekutsujen lähetys hakijoiden sähköpostiin 24.2.2020 tietämillä
 • Valintakokeet JAMKissa, Jyväskylässä, ks. pvmt alta
 • Englanninkielisten koulutusten valintojen julkistaminen aikaisintaan 21.4. ja viimeistään 5.6.2020.
 • Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 17.7.2020 klo 15 (HUOM! muuttunut aikataulu).
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy 31.7.2020 klo 15.
 • Opinnot alkavat elokuun puolessa välissä/loppupuolella.

Miksi hakea englanninkieliseen koulutukseen?

Jos englanninkielisten koulutusten sisältö kiinnostaa, kannattaa hakea. Englannin kieltä ei tarvitse pelätä, vaan kielitaitosi kehittyy kuin itsestään opintojen edetessä. Kielioppi ei ole tärkeintä opintojen alkaessa vaan halu oppia.

Englanninkielisistä tutkinto-ohjelmista saat saman kelpoisuuden kuin vastaavista suomenkielisistä ohjelmista. Englanninkielisiin ohjelmiin saattaa olla helpompi päästä kuin suomenkielisiin.

Opiskelijoita tulee ympäri maailmaa, joten tutustut uusiin kulttuureihin. Kansainvälistymistäsi voit tukea myös suorittamalla harjoittelusi tai vaihtojaksosi ulkomailla. Valmistuneet työskentelevät usein kansainvälisissä tehtävissä.

Huomaa, että lukuvuosimaksuja (tuition fees) ei ole suomalaisille tai muiden EU-maiden kansalaisille!

JAMKissa keväällä 2020 haussa olevat englanninkieliset AMK-tutkinnot:

 • Purchasing and Logistics Engineering (logistiikka)
 • Tourism Management (matkailu)
 • Business Information Technology (tietojenkäsittely)
 • International Business (liiketalous)
 • Nursing (sairaanhoitaja)

Hae siis ihmeessä!

 
Valintaperusteet

Miten opiskelijat valitaan?

Kuka voi hakea?

Hakukelpoisuuden saat esim. lukion oppimäärällä/ylioppilastutkinnolla, tai ammatillisella tutkinnolla. Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lue lisää tutkinnoista, joilla voit hakea ja tarvittavista liitteistä.

JAMKin englanninkielisissä koulutuksissa on käytössä myös harkinnanvarainen valinta, jos sinulta ei löydy toisen asteen tutkintoa (esim. lukio/ylioppilas, ammatillinen tutkinto). Tällöin täytät hakulomakkeen normaalisti, ja otat yhteyttä kaikkien hakutoiveidesi hakijapalveluihin (admissions(at)jamk.fi).

Miten opiskelijat valitaan?

JAMKin Tourism Management, Business Information Technology, Nursing ja International Business tutkinto-ohjelmiin kaikki hakijat valitaan valintakokeiden perusteella. Valintaan ei siis vaikuta koulumenestys. Valintakokeessa testataan myös englanninkielen taito, joten sinun ei tarvitse lähettää mitään liitteitä liittyen englanninkielen taitoosi.

Purchasing and Logistics Engineering tutkinto-ohjelmassa osa opiskelijoista valitaan valintakokeiden perusteella, osa SAT-testin ja osa ylioppilastutkinnon perusteella. SAT-testiä ei siis ole pakko tehdä, vaan voit tulla valituksi valintakokeen/ylioppilastutkinnon kautta. SAT-testistä on kerrottu lisää englanninkielisellä sivustollamme.

Valintatapajonot -otsikon alla on kerrottu kuinka paljon opiskelijoita valitaan kustakin jonosta kunkin tutkinto-ohjelman osalta. Jos jokin valintatapajono jää vajaaksi, täytetään vapaiksi jääneet opiskelupaikat toisesta/toisista jono(i)sta.

Valintatapajonot

Tutkinto-ohjelmissa käytettävät eri valintatapajonot ja aloituspaikkojen jakaantuminen niiden kesken:

Huom! Vallitseva tilanne voi vaikuttaa aloituspaikkojen jakautumiseen eri jonojen kesken!

International Business, aloituspaikat 50
 - Suomen valintakoe: 50%
 - Ulkomaan valintakoe (Finnips -verkosto): 50%

Business Information Technology, aloituspaikat 30
 -
Suomen valintakoe: 40%
 - Ulkomaan valintakoe (Finnips -verkosto): 60%

Tourism Management, aloituspaikat 50
 -
Suomen valintakoe: 50%
 - Ulkomaan valintakoe (Finnips -verkosto): 50%

Nursing, aloituspaikat 40
 -
Suomen valintakoe: 50%
 - Ulkomaan valintakoe (Finnips -verkosto): 50%

Purchasing and Logistics Engineering, aloituspaikat 25
 -
Suomen valintakoe: 30%
 - Ulkomaan valintakoe (Finnips -verkosto): 50%
 - SAT-testi: 10%
 - Todistusvalinta, ylioppilastutkinto: 10%. Yo-tutkinnon pisteityksen löydät ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta

 
Mitä Suomessa tehtävät valintakokeet sisältävät?

Valintakokeet ovat englanniksi.

Huomaa, että jos teet valintakokeen ulkomailla, valintakokeen rakenne tai pisteitys on silloin erilainen. Rakenteet/pisteitykset löydät tällöin englanninkieliseltä sivustoltamme. Valitset hakulomakkeella teetkö valintakokeen Suomessa vai ulkomailla.

 
Valintojen tulokset
Ota opiskelupaikka vastaan

Ensimmäisen yhteishaun englanninkielisten koulutusten valintojen tulokset julkistetaan aikaisintaan 21.4. ja viimeistään 5.6.2020.

JAMK tiedottaa valituksi tulleita sähköpostitse! Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan ja ilmoittautua läsnä-/poissaolevaksi ensimmäisessä yhteishaussa viimeistään 17.7.2020 klo 15.00 mennessä opintopolku.fi -osoitteessa. HUOM! Aikataulu muuttunut. Lisätietoja paikan vastaanottamisesta.

Ilmoittaudu läsnäolevaksi

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun tulee vielä ilmoittautua korkeakouluun joko läsnä- tai poissaolevaksi. Tällä tavoin kerrot, oletko aloittamassa opintosi ja sinut kirjataan korkeakoulun opiskelijaksi. Ainoastaan läsnä olevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on mahdollisuus ilmoittautua opintojaksoille ja suorittaa opintojaan. Ehdoton takaraja läsnä- tai poissaoloilmoittautumiselle on 17.7.2020 klo 15.00. Huom! Muuttunut aikataulu, aiemmin 10.7. klo 15) Tee ilmoittautuminen Opintopolku.fi -osoitteessa paikan vastaanoton yhteydessä.

HUOMAA, että ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi ainoastaan seuraavista syistä (kunkin alapuolella on mainittu käypä dokumentti):
1) suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
     • palvelukseenastumismääräys
2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
     • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
     • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.
     • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.8.2020.
     • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Sinun tulee esittää poissaolon lakiperusteisuuden todentavat dokumentit korkeakoulullesi. Poissaolon lakisääteisyyden todentavat dokumentit tulee toimittaa sähköpostilla, maapostilla tai esittämällä dokumentit Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijapalveluissa. Dokumentit tulee toimittaa viimeistään 17.7.2020 klo 15.00, jolloin myös postitse toimitettujen dokumenttien tulee olla perillä. Jos et toimita dokumentteja takarajaan mennessä, sinut merkitään läsnäolevaksi opiskelijaksi.

Poissaoloa armeijan, siviilipalveluksen, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi ei lasketa opintojen suorittamisaikaan. Myöhemmin voit olla poissaolevana yhden vuoden. Sinun tulee ilmoittautua ammattikorkeakouluun lukukausittain joko läsnä olevaksi tai poissa olevaksi. Läsnä- tai poissaoloilmoittautumisen laiminlyöminen johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen.

Jos olet jo ilmoittautunut Opintopolussa kerran läsnä tai poissa olevaksi ja haluat muuttaa sitä, ota yhteyttä opiskelijapalvelut(at)jamk.fi.

Yhden opiskelupaikan periaate

Opiskelija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 

 • Lukukaudella tarkoitetaan 1.8.-31.12. TAI 1.1.-31.7. välistä aikaa.

 • Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja (1. ja 2. yhteishaku), erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

 • Eli jos olet hakenut myös 2. yhteishaussa (maaliskuussa), voit halutessasi jäädä odottamaan sen haun tuloksia, ja tehdä paikan vastaanoton tiedon saatuasi.
  • Huomaa kuitenkin, että 1. yhteishaussa paikka tulee ottaa vastaan 10.7. klo 15 mennessä ja 2. yhteishaussa 15.7. klo 15 mennessä.
 • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

 • Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin.

 • Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina (koulutukset alkavat eri lukukausina).
 

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua JAMKin opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisusta.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Lähetä oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen seuraavaan osoitteeseen: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Kristiina Korhonen, PL 207 (Rajakatu 35), 40101 Jyväskylä.

 
Lue lisää
koulutusten sisällöistä

Mihin koulutusten opinnot painottuvat?

Minkälaisia opintojaksoja tutkinto-ohjelmat sisältävät?

Laita hakuaika kalenteriin... ja hae opintopolussa 8.-22.1.2020 klo 15 mennessä Opintopolku