Etsittekö

 • korkeakouluopintoja alueellenne?
 • ammattikorkeakouluopintoja oppilaitoksenne opiskelijoille, jotka tähtäävät korkeakouluopintoihin tai haluavat sisällyttää korkeakouluopintoja osaksi oman oppilaitoksenne opintoja?
 • työelämää kehittäviä avoimen AMK:n opintoja?

Me voimme auttaa!

Miksi JAMK?

 • Dynaaminen
 • Monipuolinen
 • Suosittu
 • Kokenut
 • Laadukas
 • Korkeatasoinen opetus
 • Työelämän arvostama

Faktaa

 • Tutkintokoulutuksen hakijoista 57 % haki ensisijaisesti ammattikorkeakouluun (2017)
 • JAMK on 4. vetovoimaisin korkeakoulu (2017)
 • 8 eri alaa, yli 30 tutkintoa
 • JAMKin avoin AMK on 4. suurin (2017)
YTOL
eli yhteistyöoppilaitostoiminta

 

Yhteistyön mallit

Jyväskylän ammattikorkeakoulu toteuttaa yhdessä yhteistyöoppilaitosten kanssa avointa ammattikorkeakouluopetusta kolmella erilaisella mallilla. Malleihin sisältyy avoimen ammattikorkeakoulun hallinnosta, laadunhallinnasta ja opintohallinnosta aiheutuvia kustannuksia, jotka laskutetaan ammattikorkeakoululle kolmen vaihtoehtoisen mallin mukaan riippuen siitä, miten yhteistyöoppilaitos ja ammattikorkeakoulu yhteistyön määrittelevät keskinäisin neuvotteluin. Mallit eroavat toisistaan sen mukaan, miten suuri rooli JAMKilla on opetuksen toteuttamisessa.

Jokaisessa mallissa on oma hinnoittelu. Maksut koskevat organisaatioiden välistä toimintaa, eivät yhteistyöoppilaitoksen opiskelijalta suoraan perittäviä maksuja.

1. Opintopalvelut

Tarjolla olevat opinnot

Kieli- ja viestintäopinnot

 • Työelämän englanti, 4 op
 • Työelämän ruotsi, 4 op
 • Työelämän viestintä, 3 op

Sosiaali- ja terveysala

 • Anatomian ja fysiologian perusteet, 3 op
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet, 3 op
 • Sosiaali- ja terveysalan palvelut, 4 op

Tekniikka

 • Matematiikan valmentavat opinnot 1, 3 op
 • Matematiikan valmentavat opinnot 2, 2 op

> Tutustu tarkemmin opintojaksoihin

HUOM! Täydennämme listaa, kun saamme lisää tarjontaa.

Mikäli listasta ei löytynyt teille sopivaa opintojaksoa, ehdottakaa meille tarpeisiinne istuvia opintosisältöjä!

Ota yhteyttä

Hinta:

20 € / opiskelija / opintojakso

Sisältää:

 • Opettajan kelpoisuuden arviointi ja hyväksyminen
 • YTOL-paketti
  • Opinto-oikeus JAMKin opetussuunnitelman mukaisiin opintoihin
  • Yleinen ohjaus ja neuvonta
  • Ilmoittautumisten käsittely ja opiskelijoiden kirjaaminen JAMKin opintotietojärjestelmään
  • JAMKin tietojärjestelmät ja verkkotunnukset (opiskelijat, opettaja)
  • Sähköiset opetus- ja/tai tukimateriaalit kyseiseen toteutukseen
  • Arvosanojen kirjaaminen opintotietojärjestelmään
  • Opintokorttien lähettäminen suoritetuista opinnoista

Lisäksi:

 • Opintojakson arviointi: tarve arvioidaan tapauskohtaisesti, JAMK vastaa aina loppuarvioinnista. Tarvittaessa tuntimäärä 5-10 h/opintojakso, á 45 €/h.
 • Uudelle kumppanille yhteistyöoppilaitosopettajan mentorointi 5 h/opintojakso, á 45 €/h.

2. Yhteisopettajuus

Tarjolla olevat opinnot

Kieli- ja viestintäopinnot

 • Työelämän englanti, 4 op (kontakti- tai verkkototeutus)
 • Työelämän ruotsi, 4 op (kontakti- tai verkkototeutus)
 • Työelämän viestintä, 3 op (kontakti- tai verkkototeutus)

Sosiaali- ja terveysala

 • Anatomian ja fysiologian perusteet, 3 op
 • Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla, 3 op
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet, 3 op
 • Sosiaali- ja terveysalan palvelut, 4 op

> Tutustu tarkemmin opintojaksoihin

HUOM! Täydennämme listaa, kun saamme lisää tarjontaa.

Mikäli listasta ei löytynyt teille sopivaa opintojaksoa, ehdottakaa meille tarpeisiinne istuvia opintosisältöjä!

Ota yhteyttä

Hinta:

10 € / opintopiste / opiskelija

Sisältää:

 • Opettajan kelpoisuuden arviointi ja hyväksyminen
 • Opintojakson suunnittelu, toteutus ja arviointi yhdessä yhteistyöoppilaitosopettajan kanssa (50 % - 50 %)
 • YTOL-paketti
  • Opinto-oikeus JAMKin opetussuunnitelman mukaisiin opintoihin
  • Yleinen ohjaus ja neuvonta
  • Ilmoittautumisten käsittely ja opiskelijoiden kirjaaminen JAMKin opintotietojärjestelmään
  • JAMKin tietojärjestelmät ja verkkotunnukset (opiskelijat, opettaja)
  • Sähköiset opetus- ja/tai tukimateriaalit kyseiseen toteutukseen
  • Arvosanojen kirjaaminen opintotietojärjestelmään
  • Opintokorttien lähettäminen suoritetuista opinnoista

3. JAMK-opetus

Tarjolla olevat opinnot

Kieli- ja viestintäopinnot

 • Työelämän englanti, 4 op (kontakti- tai verkkototeutus)
 • Työelämän ruotsi, 4 op (kontakti- tai verkkototeutus)
 • Työelämän viestintä, 3 op (kontakti- tai verkkototeutus)

Sosiaali- ja terveysala

 • Anatomian ja fysiologian perusteet, 3 op
 • Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla, 3 op
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet, 3 op
 • Kuntoutuksen ohjausmenetelmät 1, 4 op
 • Kuntoutustarpeen arviointi 1, 3 op
 • Seksuaaliterveyden edistäminen, 5 op (kevät 2019)
 • Sosiaali- ja terveysalan palvelut, 4 op
 • Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen, 6 op

> Tutustu tarkemmin opintojaksoihin

HUOM! Täydennämme listaa, kun saamme lisää tarjontaa.

Mikäli listasta ei löytynyt teille sopivaa opintojaksoa, ehdottakaa meille tarpeisiinne istuvia opintosisältöjä!

Ota yhteyttä

Hinta:

20 € / opintopiste / opiskelija

Sisältää:

 • Opintojakson suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • YTOL-paketti
  • Opinto-oikeus JAMKin opetussuunnitelman mukaisiin opintoihin
  • Yleinen ohjaus ja neuvonta
  • Ilmoittautumisten käsittely ja opiskelijoiden kirjaaminen JAMKin opintotietojärjestelmään
  • JAMKin tietojärjestelmät ja verkkotunnukset (opiskelijat, yhteistyöoppilaitoksen tutor/opettaja)
  • Sähköiset opetus- ja/tai tukimateriaalit kyseiseen toteutukseen
  • Arvosanojen kirjaaminen opintotietojärjestelmään
  • Opintokorttien lähettäminen suoritetuista opinnoista

 

Kuva Sami Kallioisesta

Sami Kallioinen, apulaisrehtori, Äänekosken lukio

"Kun Äänekosken kaupunki ryhtyi tarjoamaan asukkailleen avoimia korkeakouluopintoja paikallisesti ohjattuna, lukiomme oli valppaana. Päädyimme tarjoamaan opiskelijoillemme avoimia korkeakouluopintoja jo ennen kuin uusi lukiolaki siihen velvoitti. Arvo on siinä, että voimme tarjota korkeakouluopintoja nimenomaan kotilukiosta käsin. Yhteistyö Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa on ollut erittäin helppoa ja sujuvaa."

Lue lisää

Yhteistyön muut edellytykset

Muut mahdolliset laskutettavat kustannukset

 • Matkakustannukset yhteistyöoppilaitokseen
 • Mentorointi 45 €/h. Uudelle kumppanille edellytetään min. 5 h mentorointia Opintopalvelut-mallissa.

Mitä edellytämme yhteistyökumppanilta?

 • Sitoutuminen yhteistyösopimukseen
 • Soveltuvan opettajan rekrytointi (Opintopalvelut ja Yhteisopettajuus)
 • Opinto-ohjaus ja neuvonta
 • Opintojen markkinointi omille opiskelijoille
 • Opiskelijoiden ohjaaminen ilmoittautumisessa
 • Opetustilojen tarjoaminen (ellei toisin sovita)
 • JAMKin opetussuunnitelman mukainen opetus (Opintopalvelut ja Yhteisopettajuus)
 • Opiskelijoille tarjottu tuki
 • Opiskelijapalautteiden kerääminen
 • Opintosuoritusten asianmukainen säilyttäminen (Opintopalvelut ja Yhteisopettajuus)

 

Perumisoikeus

Opintojakson toteutus voidaan peruuttaa osapuolten yhteisellä päätöksellä vähäisen opiskelijamäärän perusteella.

 

Miten yhteistyö käynnistyy?

Ota meihin yhteyttä - milloin vain! Mitä opintoja haluaisitte tarjota oppilaitoksessanne? Millä yhteistyömallilla? Löytyykö teiltä sopiva opettaja?

Suunnitellaan toteutettavat opinnot ja tehdään yhteistyösopimus.

Aloitetaan avointen ammattikorkeakouluopintojen tarjoaminen oppilaitoksessanne.

Tehdään yhteistyötä! Ota tästä meihin yhteyttä ja ehdota yhteistyöopintoja Siirry lomakkeeseen
 

Yhteistyökumppanit

Keuruun lukion logo

Kysy meiltä YTOL-opinnoista!