Huom lisähaku! Hae mukaan uuteen kokonaisuuteen, joka hyödyntää monipuolisesti Suomalaisen musiikkikampuksen asiantuntemusta.

 

 

Musiikin terapeuttinen käyttö -korkeakouludiplomi on JAMKin avoimen ammattikorkeakoulun kautta useiden organisaatioiden yhteistyönä tuotettu kokonaisuus, joka hyödyntää Jyväskylässä olevaa ainutlaatuista osaamista

Koulutuksen järjestäjä

Musiikin terapeuttinen käyttö -korkeakouludiplomi on JAMKin avoimen ammattikorkeakoulun kautta useiden organisaatioiden yhteistyönä tuotettu kokonaisuus, joka hyödyntää Jyväskylässä olevaa ainutlaatuista osaamista. Organisaatioissa on rakennettu opetussisältöjä, jotka soveltuvat erinomaisesti tähän korkeakouludiplomiin. Musiikin terapeuttinen käyttö on mahdollista myös kohdattaessa haastavissa elämäntilanteissa olevia ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä ongelmia. Musiikin terapeuttinen käyttö -korkeakouludiplomi (60 op) on avointen korkeakoulujen (55 op) sekä Eino Roiha -instituutin (5 op) kautta toteutettavaa koulutusta ja opiskelijalle maksullista.

Tämä korkeakouludiplomi hyödyntää monipuolisesti Suomalaisen musiikkikampuksen kokoamaa asiantuntemusta, ja Jyväskylä on vahvasti profiloitumassa valtakunnalliseksi luovien terapioiden koulutuksen ja tutkimuksen osaamiskeskittymäksi. Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian muodostama EduFutura-yhteistyö Eino Roiha -instituutilla vahvistettuna luo Musiikin terapeuttinen käyttö -korkeakouludiplomiopinnoille verrattomat puitteet. 

Musiikin terapeuttinen käyttö -korkeakouludiplomista on hyötyä erilaisissa opetus- ja ohjaustehtävissä sekä hoiva-, hoito- ja kuntoutustyössä. Koulutus antaa valmiuksia kohdata erilaisia ryhmiä, oppijoita ja asiakkaita sekä löytää uudenlaisia hyvinvointia edistäviä ratkaisuja. 

Kenelle

Korkeakouludiplomi soveltuu esimerkiksi ammattikorkeakoulun musiikin tutkinto-ohjelman tai sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneille. Se soveltuu myös kasvatus- ja koulutusaloilla tai hoiva-, hoito- ja hyvinvointialoilla toimiville. Korkeakouludiplomi toimii taustaopintoina myös musiikkiterapian ammattiopintoihin tähtääville. 
 
Korkeakouludiplomi rakentuu siten, että sen sisältämät opinnot voidaan täysimääräisesti hyödyntää osaksi musiikkiterapian kliinistä koulutusta, tai suurelta osin myös muita myöhempiä opintoja eri oppilaitoksissa ja ohjelmissa. 
 
Musiikin terapeuttinen käyttö -korkeakouludiplomin suoritettuaan opiskelija:  

 • ymmärtää musiikkiterapian teoreettiset, tutkimukselliset ja menetelmälliset pääpiirteet.
 • tuntee asiakaslähtöisen työn sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteita. 
 • tuntee sosiaali-, terveys ja kuntoutusalan palvelut ja lainsäädännön terapeuttisen työn näkökulmasta. 
 • tunnistaa oman musiikkisuhteensa olennaisia piirteitä ja osaa soveltaa omia musiikillisia valmiuksiaan terapeuttisessa kanssakäymisessä. 
 • osaa hyödyntää musiikkia terapeuttisen ilmaisun ja vuorovaikutuksen välineenä. 
 • kykenee integroimaan musiikin terapeuttisia ominaisuuksia osaksi omaa ammatillista toimintaansa ja sen tavoitteita. 
   
   

Opinnot

Musiikkiterapian perusopinnot 25 op, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto:

 • Johdatus musiikkiterapiaan, 5 op
 • Musiikkiterapian filosofinen ja menetelmällinen perusta, 5 op
 • Musiikkiterapian erityismenetelmiä, 5 op
 • Musiikkipsykologia I, 3 op
 • Musiikin kehityspsykologia, 2 op
 • Kirjallinen työ, 5 op

Lisätietoja: Katja Lehtonen, JY avoin yliopisto

Musiikin terapeuttinen käyttö 5 op, Eino Roiha -instituutti

 • Kokemuksellinen ryhmä, 5 op

Musiikilliset valmiudet 10 op

 • Vapaa säestys, 5 op (Jyväskylän ammattikorkeakoulu)
 • Bändisoitto, 5 op (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, toteuttajana Gradia)

Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan osaaminen 20 op, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

 • Osaajana kehittyminen, 5 op
 • Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla, 3 op
 • Luova toiminta asiakastyössä, 3 op
 • Sosiaali- ja terveysalan palvelut, 4 op
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet, 3 op
 • Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot, 2 op

Yht. 60 op

Opiskelumuotoja ovat mm. luento-opetus, itseopiskeltava materiaali, oppimispäiväkirja ja muut oppimistehtävät. Lisäksi opiskellaan kokemuksellisissa ryhmissä, verkossa sekä soittotuntien ja omatoimisen musiikillinen harjoittelun merkeissä.

Musiikillisten valmiuksien opiskelua varten opiskelijalta edellytetään omatoimista harjoittelumahdollisuutta yhtyesoittimilla tai vastaavien harjoitusten tekemistä muilla instrumenteilla ja tavoilla.

Lähiopiskelupäivät

Koulutus on monimuotototeutus.  Kevään ja kesän osalta lähiopiskelupäivät ovat seuraavat:

 • 4. – 6.3. 
 • 6. – 8.4. 
 • 4. – 6.5. 
 • 8. – 10.6. 

Syksyn 2020 ja kevään 2021 osalta päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin. 
Muutokset aikatauluihin mahdollisia. 

 

Hinta 

Koulutuksen kokonaishinta on 900 . Yksi opintopiste maksaa 15 €.

Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, saat JAMKin opinnot maksutta ilmoittautuessasi 1.1.2020 jälkeen. Tällöin opintomaksu muodostuu avoimen yliopiston ja Eino Roiha Instituutin opinnoista, ja on suuruudeltaan 450 €. Lue lisää maksuttomuudesta >>

Koulutukseen valitut maksavat paikan vastaanottamisen yhteydessä ennakkomaksun 150 €. Loput laskutetaan koulutuksen aikana.

Ilmoittautuminen ja opiskelijavalinnat 

Ilmoittaudu koulutukseen

Koulutukseen valitaan 24 opiskelijaa (minimiopiskelijamäärä  on 18). Tämän lisäksi opiskelijoita otetaan varasijoille. Ilmoittautumisen yhteydessä täytetään ennakkotehtävä, jonka perusteella kutsutaan valintahaastatteluun.

Huomioitan, että valintahaastattelut pidetään perjantaina 14.2.2020 klo 9.00-16.30 välillä. Haastattelu kestää n. 20 minuuttia ja se järjestetään sähköisesti etähaastatteluna. Jokaisen haastateltavan hakijan kanssa sovitaan etukäteen kellonaika, joka on sopiva haastattelulle. Valinnasta ja aikatauluista otetaan yhteyttä pian ilmoittautumisen jälkeen. Haastattelun yhteydessä  on varauduttava vapaavalintaiseen soitto- ja/tai laulunäytteeseen.

Opiskelijavalinnat ilmoitetaan maanantaihin 17.2.2020 mennessä. Valintaan vaikuttavat musiikillinen osaaminen, vuorovaikutusosaaminen, tutkinto ja työkokemus. Valinnasta ilmoitetaan kirjallisesti kaikille hakijoille. Valinnan jälkeen sinulla on 7 päivää aikaa ottaa vastaan opiskelupaikka suorittamalla ennakkomaksu (150 €). Tämän jälkeen ilmoittautuminen on sitova. Mikäli et ota paikkaa vastaan 7 päivän kuluessa, opiskelupaikka annetaan varasijalla olevalle. Koulutus alkaa maaliskuun alussa 2020.

Peruutusehdot 

Valinnan jälkeen sinulla on 7 päivää aikaa ottaa vastaan opiskelupaikka suorittamalla ennakkomaksu (150 €). Mikäli et ota paikkaa vastaan 7 päivän kuluessa, opiskelupaikka annetaan varasijalla olevalle. 

Opiskelupaikan voi perua maksutta viimeistään 14 päivää ennen opintojen alkua. Mikäli peruminen tapahtuu tämän jälkeen, ennakkomaksua (150 €) ei palauteta. Mikäli peruminen tapahtuu 14 päivää koulutuksen alkamisen jälkeen, peritään koko opintomaksu. Sairaustapauksissa maksun palautus harkitaan tapauskohtaisesti.  

Peruminen on tehtävä kirjallisesti osoitteessa www.jamk.fi/avoin/peruutus. Opintojen aloittamatta jättämistä ei katsota peruutukseksi. Suoritettu opintomaksu on edellytys koulutukseen osallistumiselle. 

Lisätietoja koulutuksesta:

Nyqvist Niko

Nyqvist Niko

Koulutuskoordinaattori, Education Coordinator
HYVI Hallinto, Administration
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358406306380