Ole itsensäjohtamisen edelläkävijä ja ota haltuun henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtamisen taidot! Täydennä osaamistasi monimuotoisen toimintaympäristön opintokokonaisuudella ja monikulttuurisen työyhteisön johtamisen menetelmillä.

Opiskele vain osia tai suorita koko korkeakouludiplomi!

Monimuotoisen toimintaympäristön johtaminen (20 op) -osion ajankohdasta lisätietoja keväällä 2021.

Kaipaatko uusia virikkeitä itsesi, henkilöstösi ja organisaatiosi johtamiseen? Muuttuva toimintaympäristö matkailu,- majoitus- ja ravitsemisaloilla vaatii esimiehiltä tehokkaita ja johdonmukaisia toimintamalleja. Alan esimies- ja korkeakouludiplomiopinnoissa keräät työkaluja, joiden avulla voit kehittyä henkilöstöjohtamisessa ja kasvattaa osaamistasi vastuullisena johtajana.

Opinnot

Korkeakouludiplomi koostuu kolmesta osasta. Voit ilmoittautua joko vain yhteen opintokokonaisuuteen tai tehdä koko korkeakouludiplomin.

Koulutuksessa opit kehittämään asiakaslähtöisiä, elämyksellisiä tuotteita palvelumuotoilun menetelmin omalle alallesi. Otat haltuusi digimarkkinoinnin ja opit myös pohtimaan uusien teknologioiden mahdollisuuksia omalla alallasi. Opit johtamaan eri-ikäisiä työntekijöitä monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Koulutuksesta saat tukea esimiestyön haasteisiin monimuotoiseen työympäristöön ja opit soveltamaan tietoja käytännön työhösi.

Koulutus on avoimen amkin opintoja, joten voit osallistua koulutukseen myös ilman aiempaa tutkintoa. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä omaan työhön kytkeytyvästä ohjatusta etäopiskelusta. Opinnot voi suorittaa myös kokonaan verkossa! Koulutuksessa ei ole pohjakoulutusvaatimusta, joten voit osallistua koulutukseen myös ilman aiempaa alan tutkintoa.

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina ja diplomikoulutus on korkeakouluopiskelua. Mikäli haet myöhemmin JAMKin restonomikoulutukseen, nämä opinnot hyväksytään osaksi tutkintoasi.

Kenelle?

Opinnot on suunnattu matkailu-, majoitus- ja ravitsemisaloilla työskenteleville henkilöille. Koulutus on loistava tilaisuus päästä ohjattuun esimieskoulutukseen! Tämä koulutus sopii erityisesti sinulle, jos: 

 • tehtäviisi kuuluu esimiestyö matkailu-, majoitus tai ravitsemisalan yrityksissä
 • tavoitteenasi on kehittyä esimiehenä ja/tai yrittäjänä ja haluat verkostoitua alalla
 • haluat päivittää osaamistasi
 • haluat esimiehenä kehittää palvelun laatua ja digitaalista markkinointia
 • olet kiinnostunut esimiestyöstä monikulttuurisessa työyhteisössä, jossa on eri-ikäisiä työntekijöitä
 • olet kiinnostunut myynnin ja asiakaspalvelun laadun kehittämisestä
 • haluat kehittää tulevaisuuden työyhteisöä esimiehen näkökulmasta
 • olet valmis opiskelemaan verkossa
 • haluat haastaa itsesi oppimalla myös strategisen tason johtamista

Hinta

Yksittäiset opintokokonaisuudet hinta 10€/opintopiste. Yksi osa koulutusta (20 op) maksaa siis 200€. 

Vuonna 2021 avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat maksuttomia työttömille työnhakijoille (myös lomautetuille) ja turvapaikanhakijoille.

Lue lisää ja tutustu ohjeisiin

Monimuotoisen toimintaympäristön johtaminen 20 op

Toteutusajankohta tarkentuu keväällä 2021.

Opiskele monimuotoisen toimintaympäristön johtamista etänä

Opiskelija tietää, miten voi johtaa itseään. Opiskelija pystyy asettamaan tavoitteita omaan kehittymiseensä liittyen, motivoimaan itseään niiden saavuttamiseksi, aikatauluttamaan ja toteuttamaan tavoitteita. Opiskelija kykenee vahvistamaan itsetuntoaan ja itsetuntemustaan. Opiskelija ymmärtää, mistä tekijöistä henkilökohtainen hyvinvointi muodostuu ja kykenee kehittämään sitä. Opiskelija pystyy parantamaan ajankäyttöään, stressinhallintaansa ja muutosvalmiuttaan. Opiskelija kehittyy tunteidensa hallinnassa ja vuorovaikutustyylissään.

Matkailu- ja ravitsemisalan jatkuva muutos vaatii jokaiselta alan työntekijältä ja esimieheltä johtamisosaamisen kehittämistä. Monimuotoisen toimintaympäristön -koulutuksessa kehität monipuolisesti johtamistaitojasi - aina itsensäjohtamisesta monikulttuurisen työyhteisön johtamiseen saakka. Lisäksi koulutuksessa syvennytään myös etäjohtamisen malleihin ja parhaisiin käytäntöihin. Koulutuksessa saamillasi opeilla voit kehittää vastuullisen johtamisen malleja ja työyhteisön toimintaa.

Koulutuksen jälkeen:

 • osaat johtaa itseäsi – asettaa tavoitteita kehitykseesi liittyen, motivoida itseäsi niiden saavuttamiseksi, aikatauluttaa ja toteuttaa tavoitteita
 • tunnistat monikulttuuristen ja monimuotoisten työyhteisöjen lähijohtamisen erityispiirteitä ja kehityssuuntia
 • tiedät etäjohtamisen haasteet ja mahdollisuudet ja pystyt johtamaan etätyöskentelyä näiden tietojen tuella
 • tunnistat työelämän kestävän kehittämisen periaatteet ja ymmärrät niiden yhteydet työn tuottavuuteen ja työhyvinvointiin
 • osaat toimia strategisen henkilöstöjohtamisen periaatteiden mukaisesti
 • tunnet henkilöstöjohtamisen ja työhyvinvoinnin johtamisen keskeiset menetelmät ja työkalut ja osaat soveltaa niitä omassa työssäsi
 • ymmärrät työhyvinvoinnin rakentumisen ja ylläpidon keskeiset mekanismit
 • osaat käyttää toimintaympäristön analyysimenetelmiä, arvioida omaa toimialaasi, sekä hyödyntää analyysia organisaation johtamisessa ja päätöksenteossa
 • ymmärrät, mistä tekijöistä henkilökohtainen hyvinvointi muodostuu ja kykenet kehittämään sitä
 • pystyt parantamaan omaa ajankäyttöäsi, stressinhallintaasi ja muutosvalmiuttasi
 • kehityt lähijohtamiselle keskeisessä tunteiden hallinnassa ja vuorovaikutustyylissä

Lisäksi pääset verkostoitumaan valtakunnallisesti muiden mara-alan toimijoiden kanssa, sillä etäopiskelu etenee alusta asti samassa pienryhmässä. Opinnot sisältävät itsenäisiä tehtäviä, mutta myös ryhmäkeskustelua ja yhteisiä tapaamisia webinaareissa.

Opintojaksot: 

• Itsensä johtaminen 5 op
• Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen 5 op (YAMK)
• Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5 op (YAMK)
• Toimintaympäristön analyysi 5 op (YAMK)

Lue lisätietoja koulutuksen rakenteesta ja opintojaksoista >>

Kiinnostuitko? Ilmoittautumisen auettua voit siirtyä ilmoittautumaan tästä.

Korkeakouludiplomin muut osiot

Digistrategian johtaminen

Toteutetaan syksyllä 2020

Opintojaksot:

 • Digitaaliset palvelut 5 op
 • Digimarkkinoinnin strategiat 5 op
 • Web-analytiikka 5 op
 • Uudet teknologiat ja työn tulevaisuus 5 op

Elämysjohtaminen ja palvelumuotoilu

Toteutetaan keväällä 2020.

Opintojaksot:

 • Asiakaslähtöiset elämykset (10 op)
 • Palvelumuotoilu haltuun! (10 op)

Lisätietoja

Siltanen Henna

Siltanen Henna

Asiantuntija, Specialist
Matkailu ja palvelut sekä YAMK, Tourism and Service Business and Master´s Degrees
Liiketoiminta, School of Business
+358406679344