Ole elämysjohtamisen edelläkävijä ja ota haltuun palvelumuotoilu! Täydennä osaamistasi digistrategian opintokokonaisuudella ja johtamisen menetelmien opiskelulla. 

Opiskele vain osia tai suorita koko korkeakouludiplomi! 

Digistrategian osioon ilmoittautuminen alkaa 6.4.2020

Ota haltuun palvelumuotoilu ja ole elämysjohtamisen edelläkävijä! Digistrategian hallinta ja johtamisen menetelmät edistävät esimiesosaamistasi. Kaipaatko uusia virikkeitä itsesi, henkilöstösi ja organisaatiosi johtamiseen?

Muuttuva toimintaympäristö ja kasvava kilpailu matkailu,- majoitus- ja ravitsemisaloilla vaativat esimiehiltä tehokkaita ja johdonmukaisia toimintamalleja. Alan esimies- ja korkeakouludiplomiopinnoissa keräät työkaluja, joiden avulla voit kehittyä vastuullisena johtajana. Lisäksi laajennat näkemystäsi perinteisestä asiakaspalvelusta kokonaisvaltaisiin asiakaskokemuksiin.

Opinnot

Koulutuksessa opit kehittämään asiakaslähtöisiä, elämyksellisiä tuotteita palvelumuotoilun menetelmin omalle alallesi. Otat haltuusi digimarkkinoinnin ja opit myös pohtimaan uusien teknologioiden mahdollisuuksia omalla alallasi. Opit johtamaan eri-ikäisiä työntekijöitä monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Koulutuksesta saat tukea esimiestyön haasteisiin monimuotoiseen työympäristöön ja opit soveltamaan tietoja käytännön työhösi.

Koulutus koostuu kolmesta osasta. Voit ilmoittautua joko vain yhteen opintokokonaisuuteen tai tehdä koko korkeakouludiplomin.

Koulutus on avoimen amkin opintoja, joten voit osallistua koulutukseen myös ilman aiempaa tutkintoa. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä omaan työhön kytkeytyvästä ohjatusta etäopiskelusta. Opinnot voi suorittaa myös kokonaan verkossa! Koulutuksessa ei ole pohjakoulutusvaatimusta, joten voit osallistua koulutukseen myös ilman aiempaa alan tutkintoa.

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina ja diplomikoulutus on korkeakouluopiskelua. Mikäli haet myöhemmin JAMKin restonomikoulutukseen, nämä opinnot hyväksytään osaksi tutkintoasi.

Kenelle?

Opinnot on suunnattu matkailu-, majoitus- ja ravitsemisaloilla työskenteleville henkilöille. Koulutus on loistava tilaisuus päästä ohjattuun esimieskoulutukseen! Tämä koulutus sopii erityisesti sinulle, jos: 

 • tehtäviisi kuuluu esimiestyö matkailu-, majoitus tai ravitsemisalan yrityksissä
 • tavoitteenasi on kehittyä esimiehenä ja/tai yrittäjänä ja haluat verkostoitua alalla
 • haluat päivittää osaamistasi
 • haluat esimiehenä kehittää palvelun laatua ja digitaalista markkinointia
 • olet kiinnostunut esimiestyöstä monikulttuurisessa työyhteisössä, jossa on eri-ikäisiä työntekijöitä
 • olet kiinnostunut myynnin ja asiakaspalvelun laadun kehittämisestä
 • haluat kehittää tulevaisuuden työyhteisöä esimiehen näkökulmasta
 • olet valmis opiskelemaan verkossa
 • haluat haastaa itsesi oppimalla myös strategisen tason johtamista

Hinta

Yksittäiset opintokokonaisuudet hinta 10€/opintopiste. Yksi osa koulutusta (20 op) maksaa siis 200€. 

Vuonna 2020 avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat maksuttomia työttömille työnhakijoille (myös lomautetuille) ja turvapaikanhakijoille.

Lue lisää ja tutustu ohjeisiin

 

Digistrategian johtaminen 20 op

Ilmoittautuminen 6.4. alkaen! Toteutus syksyllä 2020.

Opiskele digistrategian johtamista etänä

Matkailu- ja ravitsemisalan digitalisoituminen kiihtyy ja vaatii jokaiselta alan työntekijältä ja esimieheltä jatkuvaa digiosaamisen päivittämistä. Digistrategian johtaminen -koulutuksessa kehität monipuolisesti digitaalisia valmiuksiasi. Voit johtaa ja kehittää liiketoimintaa sekä tuottaa lisäarvoa olemassa oleviin palveluihin tai ideoida täysin uudenlaisia palveluratkaisuja.

Koulutuksen jälkeen

 • osaat käyttää digimarkkinoinnin perusohjelmistoja
 • hallitset tärkeimmät verkkosivujen ja sosiaalisen median analyysimenetelmät (Google Analytics, Facebook Insights, LinkedIn Analytics, Twitter Analytics, Instagram Analytics, Pinterest, Snapchat
 • tunnet verkkosivujen käytettävyysanalyysit, hakukoneoptimoinnin työkalut ja sisällön hallinnan työkalut
 • hallitset digitaalisen palveluliiketoiminnan peruskäsitteet
 • osaat kerätä ja hyödyntää asiakasdataa
 • osaat arvioida digitaalisten palveluiden toimivuutta ja laatia kehityssuunnitelman
 • osaat laatia yrityksen digimarkkinoinnin strategian
 • osaat tunnistaa uusien teknisten ratkaisujen tulevaisuuden mahdollisuudet, haasteet ja uhkakuvat

Lisäksi pääset verkostoitumaan valtakunnallisesti muiden mara-alan toimijoiden kanssa, sillä etäopiskelu etenee alusta asti samassa pienryhmässä. Opinnot sisältävät itsenäisiä tehtäviä, mutta myös ryhmäkeskustelua ja yhteisiä tapaamisia mm. webinaareissa.

 • Ymmärrät koulutuksen jälkeen laajasti
  • millaisia teknologioita voidaan hyödyntää matkailu- ja ravitsemisalalla ja miten uusia digitaalisia ratkaisuja kehitetään
  • millaista digitaalista markkinointia voit hyödyntää liiketoiminnassa
  • miten keräät asiakastietoa ja hyödynnät dataa tehokkaassa päätöksenteossa

Vapaaehtoiset lähitapaamiset toteutetaan tilanteen mukaan joko Jyväskylässä tai webinaarissa.

Opintojakson sisällöt: 

• Digitaaliset palvelut 5 op
• Digimarkkinoinnin strategiat 5 op
• Web-analytiikka 5 op
• Uudet teknologiat ja työn tulevaisuus 5 op

Kiinnostuitko? Tutustu opintoihin ja ilmoittaudu mukaan! Ilmoittaudu 6.4. alkaen

Monimuotoisen toimintaympäristön johtaminen 20 op

Toteutetaan keväällä 2021. Opintojakson sisällöt: 

• Itsensä johtaminen 5 op
• Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen 5 op (YAMK)
• Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5 op (YAMK)
• Toimintaympäristön analyysi 5 op (YAMK)

Valinnaiset opinnot, teemapäivät

Teemapäivät ovat valinnaisia opintoja, syventäen opintoja ja mahdollistaen kanssakäymisen muiden opiskelijoiden sekä ohjaajien kanssa. 

 • Osa 1 kevät 2020
  Orientaatio palvelumuotoiluun ja elämysjohtamiseen 16.-17.1.2020
  Perinteisestä asiakaspalvelusta kokonaisvaltaisiin asiakaskokemusten johtamiseen 7.-8.5.2020

 • Osa 2 syksy 2020
  Digitaaliset ratkaisut mara-alalla 27.-28.8.2020
  Strateginen digimarkkinoinnin johtaminen 3.-4.12.2020

 • Osa 3 kevät 2021
  Henkilöstöjohtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä 14.-15.1.2021
  Hyvinvoiva työyhteisö mara-alalla ja jatkuva kehittäminen 6.-7.5.2021

Tapaamiset toteutetaan tilanteen mukaan joko lähitapaamisina Jyväskylässä tai webinaarissa.

Elämysjohtaminen ja palvelumuotoilu 20 op

Opintokokonaisuus toteutetaan keväällä 2020

Asiakaslähtöiset elämykset (10 op)
Haluatko olla edelläkävijä elämysjohtamisessa? Asiakaskokemuksia kehittämään tarvitaan yhä enemmän elämyksellistäjiä ja elämysjohtajia.

Koulutuksen myötä ymmärrät mitä merkityksellisten elämysten tuottamisen johtaminen tarkoittaa palveluliiketoiminnassa. Opit yleiset käsitteet ja ilmiöt, jotka liittyvät kokemusperäisiin palveluihin ja pystyt arvioimaan matkailijoiden asettamia palveluvaatimuksia. 

Palvelumuotoilu haltuun! (10 op)
Opit arvioimaan matkailu,- majoitus- ja ravitsemispalvelujen kannattavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Käymme koulutuksessa läpi palvelumuotoiluprosessin eri vaiheet ja niissä käytettävät palvelumuotoilun tutkimus- ja kehittämistyökalut. Osaat koulutuksen jälkeen arvioida palvelutuotteiden käytettävyyttä, hinnoittelua, arvontuottoa, elämyksellisyyttä sekä yhteyttä yrityksen brändiin. Saat työkaluja luovuuteen ja asiakaskeskeisten palvelukokonaisuuksien ideoimiseen ja johamiseen. Opit uutta myös projektijohtamisesta.

Lisätietoja

Siltanen Henna

Siltanen Henna

Asiantuntija, Specialist
Matkailu ja palvelut sekä YAMK, Tourism and Service Business and Master´s Degrees
Liiketoiminta, School of Business
+358406679344