Maria Laakso, Voimisteluliitto

Uutta elinvoimaa, kannattavaa liiketoimintaa

"JAMKin Hyvinvoinnin, liikunnan ja urheilun liiketoimintaosaamisen koulutus tuo voimistelutoimijoille mahdollisuuden kehittää itseään ja oman seuran toimintaa."

Voimisteluliittoon kuuluu noin 400 jäsenseuraa, joissa voimistelee noin 130 000 jäsentä. Kaikkiaan voimistelutoiminnassa on mukana puoli miljoonaa ihmistä – voimistelu tarjoaa jokaiselle oman tavan liikkua. Tavoitteenamme on, että voimisteluseurat ovat laadukkaita arjen liikuttajia, jotka tarjoavat kaiken ikäisille voimistelua harrasteesta huipulle.

Millaista osaamista mielestäsi tulevaisuudessa tarvitaan, että liikunnan ja hyvinvoinnin toimijat ja erityisesti seurat pystyvät entistä paremmin vastaamaan ihmisten tarpeisiin?

Yhteiskuntamme muuttuu valtavaa vauhtia. Lisäksi pandemia on tuonut meidät myös uuden eteen. Oppiminen ja osaamisen kehittäminen korostuvat muutoksessa. Seuratoiminnan elinvoimaisena pitäminen vaatii ajan hermoilla pysymistä. Itsensä kehittäminen avaa asioiden katsomista monesti uusista näkökulmista. Voimisteluliiton seurakyselyiden perusteella seuratoiminnan paikallistason suurimmat haasteet ovat markkinointi ja viestintäosaamisen lisääminen, vaikuttamistyön onnistuminen, verkostoissa toimimisen kehittäminen sekä uusien toimijoiden rekrytoiminen. Vahvat yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaidot yhdistettynä kumppanuus ja sidosryhmäosaamiseen sekä talous- ja markkinointiosaaminen ovat tämän takia kehittämisen arvoisia asioita.

Mikä mielestäsi on liikunnan rooli nyky-yhteiskunnassa ja kolmannen sektorin rooli siinä?

Suurin osa ihmisistä liikkuu terveyteensä nähden liian vähän. Avainkysymykseksi nousee, miten motivoida yhä useampi liikkumaan. Kolmas sektori kantaa ison yhteiskunnallisen vastuun suomalaisten liikuttamisesta. Lisäksi seuratoiminta antaa mahdollisuuden kuulua yhteisöön, jonka avulla kokonaishyvinvointi paranee. Liikunta- ja urheiluharrastus seuroissa on paljon enemmän kuin treenit. Seuroilla on hieno mahdollisuus kiinnittää toimintaansa paljon liikkujia ja toimijoita – kasvaa paikallisiksi arvostetuiksi avaintoimijoiksi.

Mikä on kaupallisen koulutuksen ja liiketoimintaosaamisen merkitys urheiluseuroille ja miksi seuratoimijoiden kannattaa kouluttautua?

Tieto hyvinvoinnista, liikkumisen tärkeydestä ja seuratoiminnan kehittämisestä lisääntyy koko ajan. Seuratoiminnan vetovoimaisuuden avaintekijöitä on paljon. Tiedon analyyttiseen käsittelyyn ja hyödyntämiseen tarvitaan osaamista sekä taitoja osata käyttää ja soveltaa digitaalisia ratkaisuja sekä alustoja, jalostaa niiden avulla uutta liiketoimintaa. Seuroilta jäsenet hakevat myös palveluita, jotka tarjotaan jatkossakin edelleen ihmiseltä ihmiselle, joten asiakaskokemuksen ymmärryksen on oltava kehittämisen ja siten myös osaamisen keskiössä. Seuratoimijoiden on hyvä kehittää vahvaa myynti-, markkinointi- ja liiketoimintaosaamista. Voimistelu on jo lajina tavoitteellinen ja oppimista ja osaamisen kehittämistä korostava laji. On luonnollista, että seuratoiminnan elinvoimaisuus perustuu näihin samoihin perusarvoihin. Jokaisen meistä on hyvä löytää väyliä kehittää omaa osaamistamme.

Voimistelu liikuttaa!

Maria Laakso
pääsihteeri
Voimisteluliitto

www.voimistelu.fi

Ilmoittaudu tästä 3.5. alkaen! Tutustu koulutuksen sisältöihin ja tule mukaan Ilmoittaudu tästä
Takaisin