Ella Salmela, Peurunka Oy

Bisnesosaamista tarvitaan!

"Peurunka on uuden äärellä yhteiskuntarahoitteisen hyvinvointi- ja terveyspalvelun tarpeen vähentyessä ja avoimilta markkinoilta tulevan kysynnän kasvaessa."

Peurunka on liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin keskus, joka isännöi noin 300 000 kotimaista ja kansainvälistä vierasta vuosittain. Myyntijohtaja Ella Salmela on ollut mukana ideoimassa JAMKin Hyvinvoinnin, liikunnan ja urheilun liiketoimintaosaamisen koulutusta.

Miten liikunta-alan ammattilaisia johdetaan Peurungan kaltaisessa organisaatiossa?

Peurungan liikunta-alan ammattilaiset koostuvat omista työntekijöistä sekä verkostokumppaneista, jotka ovat alansa asiantuntijoita. Vastuun kantaminen omasta työstä korostuu tämän kaltaisessa työssä. Johtaminen on siis pitkälti palvelutyötä, jossa osaamisen varmistaminen, osallistava ote ja säännöllinen ja avoin vuorovaikutus ovat tärkeimmät johtamisen työkalut.  

Millaista osaamista liikunta- ja hyvinvointialalla tulevaisuudessa mielestäsi tarvitaan?

Tämän hetken yhteiskunnassa muutos ja kehitys on niin valtavaa, että oppimiskyky sekä osaamisen johtaminen ja valmentaminen lienevät taitoja, jolla ajantasainen osaaminen varmistetaan. Oppimisen myötä asioita tulee katsottua uudella tavalla ja kehittäminen mahdollistuu. Uusia innovaatioita ja liiketoimintaa liikunta- ja hyvinvointialallekin syntyy entistä enemmän monitieteisesti sekä verkostoissa, joten vahvat yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaidot yhdistettynä kumppanuus ja sidosryhmäosaamiseen ovat tarpeen.

Toisaalta työtä tehdään hyvin pitkälti asiantuntijaroolista, joten itsensä johtamisen taidot korostuvat. Tieto hyvinvoinnista kehittyy koko ajan, joten tarvitaan myös kykyä analyyttiseen ajatteluun ja tiedon hyödyntämiseen. Tämän päivän yhteiskunnassa myös kyky käyttää ja soveltaa digitaalisia ratkaisuja sekä alustoja ja jalostaa niiden avulla uutta liiketoimintaa on erittäin arvokasta. Palveluja tarjotaan jatkossakin edelleen ihmiseltä ihmiselle, joten asiakaskokemuksen ymmärryksen on oltava kaiken kehittämisen ja siten myös osaamisen keskiössä. Liiketoiminnan synnyttämisessä tarvitaan luonnollisesti myös vahvaa myynti- ja liiketoimintaosaamista.  

Miten tällainen koulutus voisi palvella Peurunkaa?

Peurunka on uuden äärellä yhteiskuntarahoitteisen hyvinvointi- ja terveyspalvelun tarpeen vähentyessä ja avoimilta markkinoilta tulevan kysynnän kasvaessa. Peurungan tulee pystyä kaupallistamaan vahva liikunta-, terveys- ja hyvinvointiosaamisensa tuotteiksi, jotka ovat kaikkien saatavilla. Kyseessä on iso toiminnallinen muutos, joka muuttaa koko ketjua myynnistä palvelujen tuottamiseen ja jälkimarkkinointiin ja vaatii organisaatiokulttuurin muutosta. Tämä muutos tehdään pois oppimalla ja uusia toimintatapoja omaksumalla ja JAMK:n koulutus voisi tarjota olemassa olevalle henkilöstölle hyvän väylän ajattelun sekä toimintatapojen muutokseen mylläykseen toimialarajat unohtaen sekä siten uudenkaltaisen liiketoiminnan synnyttämiseen liikunta, - terveys, - ja hyvinvointialalla.  

Ella Salmela
Myyntijohtaja & Hotelliliiketoiminta
Peurunka Oy 

www.peurunka.fi

Ilmoittaudu tästä 3.5. alkaen! Tutustu koulutuksen sisältöihin ja tule mukaan Ilmoittaudu tästä
Takaisin