Hei hyvinvoinnin, liikunnan tai urheilun parissa työskentelevä! Lähde mukaan ensimmäisenä Suomessa starttaavaan korkeakouludiplomi-ohjelmaan, jossa saat rutkasti lisää osaamista sekä työkaluja oman liiketoimintasi kehittämiseen.

Ilmoittautuminen koulutukseen aukeaa 3.5.2021! Monimuoto-opiskelu tapahtuu joustavasti omaan tahtiisi ja pääosin verkossa. Nyt on hyvä hetki kehittää businessosaamistasi!

Kenelle

Koulutus sopii sinulle, joka haluat kehittää osaamistasi ja tietojasi liiketoiminnasta. Työskentelet esimerkiksi liikuntaseurassa- tai järjestössä, hyvinvointikeskuksessa tai vastaavassa. Korkeakouludiplomissa yhdistyy sekä urheilun liiketoiminnan että hyvinvointivalmennuksen sisällöt, joten koulutus sopii myös vaikkapa liikunnanohjaajille sekä alan markkinointi- ja viestintätehtävissä toimiville.   

Koulutuksen tavoitteet

Hankit työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen hyvinvoinnin, liikunnan ja urheilun aloilla. Kehität omaa osaamistasi ja opit löytämään uusia ja vaikuttavia hyvinvointia edistäviä ratkaisuja. Liiketoimintaosaamisen lisäksi koulutus tarjoaa malleja asiakaslähtöiseen ajatteluun. 

Koulutuksen sisällöt

Liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen -osion opinnot toteutetaan syksyllä 2021 ja keväällä 2022. Liikunta ja hyvinvointipalveluiden johtaminen -osion opinnot toteutettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2020 ja keväällä 2021.

Vapaasti valittavat opinnot toteutetaan kaikki verkossa (lukuun ottamatta Summer Schoolia). 

Liikunta- ja hyvinvointipalvelujen johtaminen, toteutus 2020 - 2021

Urheilu- ja liikuntamarkkinointi 5 op
Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle kokonaisvaltainen kuva urheilun, liikunnan ja hyvinvointipalvelujen markkinoinnista. Opiskelija pystyy kurssin suoritettuaan suunnittelemaan markkinointia ja hyödyntämään markkinoinnin eri välineitä tehokkaasti. Kurssilla opiskellaan kuluttajan ostokäyttäytymistä, markkinatutkimuksen hyödyntämistä markkinoinnin kehittämisessä, markkinoinnin suunnittelua, brändäystä, sponsorointia ja tutustutaan urheilumarkkinoinnin erityispiirteisiin.

Asiakasymmärrys 5 op
Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle kuva asiakasymmärryksen merkityksestä liiketoiminnan kehittämisessä. Opiskelija hallitsee tiedon keräämisen ja analysoinnin työkalut ja osaa jalostaa tiedosta asiakasymmärrystä.

Urheilu- ja liikuntajohtaminen 5 op
Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle kokonaisvaltainen kuva hyvinvoinnin, liikunnan ja urheilun johtamisesta. Opiskelija pystyy kurssin suoritettuaan tunnistamaan johtamisen eri osa-alueet sekä liiketoiminnassa että voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden johtamisessa.

Ulkoinen laskentatoimi 5 op
Opiskelija hahmottaa yrityksen prosessit taloushallinnon näkökulmasta ja ymmärtää miten kirjanpito ja tilinpäätös syntyvät näiden prosessien tuloksena. Opiskelija kehittää sekä omaa ammatillista osaamistaan että yhteisönsä osaamista vuorovaikutuksessa.

Terveyden edistäminen ja ohjaus 3op
Opiskelija tietää kansallisten ja kansainvälisten strategioiden merkityksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Opiskelija- ymmärtää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teoreettisia lähtökohtia ja keskeisiä käsitteitä ja osaa keskustella terveyden edistämisen painopisteistä ja taustatekijöistä.
Opiskelija tunnistaa ravitsemukseen ja liikuntaan liittyviä muutostarpeita hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Osaajana kehittyminen 2 op
Opiskelija saa valmiudet amk-opiskeluun ja kiinnittyy osaksi opiskelu- ja toimintaympäristöä. Opiskelija osaa hankkia ja analysoida tietoa koskien amk-opintoja, ammattialaa ja oman alansa ammatillisia vaihtoehtoja. Opiskelija kykenee arvioimaan osaamistaan, asettamaan ammatillisia tavoitteita, tekemään opintoihinsa liittyviä valintoja ja saattamaan niitä käytäntöön.

Vapaasti valittavat opinnot 

  • Muutosjohtaminen 5 op
  • Työhön kuntoutuminen 5 op
  • Projektien taloudellinen johtaminen 5 op
  • EASM Summer School (short term study abroad at your own cost) 5 op

Liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen, toteutus 2021 - 2022

Urheilun digitaalinen viestintä 5 op
Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle kuva urheilun, liikunnan ja hyvinvoinnin digitaalisen viestinnän eri osa-alueista. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää erialaiset digitaalisen markkinoinnin mahdollisuudet ja osaa hyödyntää sen tarjoamia viestinnän mahdollisuuksia. Opiskelija osaa tehdä digitaalisen viestinnän suunnitelman, hyödyntää erilaisia alustoja ja tehdä analytiikkaan perustuvia digitaalisen markkinoinnin ratkaisuja. Kurssilla opiskellaan digitaalista viestintää, kampanjointia, sosiaalisen median markkinointia ja välineitä, sisältömarkkinointia ja tutustutaan virtuaalisuuden tuomiin uusiin markkinointimahdollisuuksiin.

Palvelumuotoilu 5 op
Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle kuva palvelumuotoilun merkityksestä palvelualalla. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää palvelumuotoilun prosessin ja eri välineet sen toteutuksessa. Opiskelija pystyy keräämään, analysoimaan ja hyödyntämään tietoa palvelumuotoilun tarkoitukseen.

Johdon laskentatoimi 5 op
Opiskelija tietää taloushallinnon tehtävät ja merkityksen ja tuntee kannattavan yritystoiminnan edellytykset. Opiskelija tietää talousohjaamisen periaatteet katetuottoajatteluun pohjautuen ja osaa soveltaa niitä peruslaskelmissa.

Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät 5 op
Opiskelija tuntee liikunta-, sosiaali- ja terveyspalvelut ja niitä koskevan lainsäädännön pääpiirteittäin. Opiskelija ymmärtää liikunta-, sosiaali- ja terveyspalvelut osana yhteiskunnallista muutosta sekä muuttuvaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Opiskelija ymmärtää liikunta-, sosiaali- ja terveyspalveluiden merkityksen yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle.

Kehittyvä asiantuntijuus 
Opiskelija kehittää, laajentaa ja syventää omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan valitsemallaan osaamisalueella. Opiskelija tunnistaa oman alansa osaamis- ja kehittämistarpeita ja tuntee, osaa valita ja käyttää osaamisen kehittämiseen sopivia menetelmiä. Opiskelija osaa arvioida osaamisensa ja asiantuntijuutensa kehittymistä
(projektiopinnot ja sieltä projektijohtamisen kokonaisuus mukaan). 

Hinta

Yksittäiset opintokokonaisuudet hinta 10€/opintopiste. Yksi osa koulutusta (30 op) maksaa siis 300€.

Ilmoittaudu tästä 3.5. alkaen! Tutustu koulutuksen sisältöihin ja tule mukaan Ilmoittaudu tästä

Ella Salmela, Peurunka Oy

"Peurunka on uuden äärellä yhteiskuntarahoitteisen hyvinvointi- ja terveyspalvelun tarpeen vähentyessä ja avoimilta markkinoilta tulevan kysynnän kasvaessa."

Lue lisää

Maria Laakso, Voimisteluliitto

"JAMKin Hyvinvoinnin, liikunnan ja urheilun liiketoimintaosaamisen koulutus tuo voimistelutoimijoille mahdollisuuden kehittää itseään ja oman seuran toimintaa."

Lue lisää

JAMK - vetovoimainen hyvinvoinnin ja urheilun kouluttaja

Miksi korkeakouludiplomi?

Korkeakouludiplomikoulutus sopii sinulle, joka

  • tarvitset työtehtävissäsi syvempää tai täysin uutta osaamista, pohjakoulutuksestasi riippumatta
  • haluat kehittää opintojen ohessa omaa työtäsi
  • haluat opiskella joustavasti – opinnot ovat monimuoto-opintoja
  • etsit uutta suuntaa urallesi – olet sitten työssä tai työtön
  • haet laajaa, mutta tehokasta koulutusta - syventävää osaamista tietyltä aihealueelta kokonaisen tutkinnon sijaan

Maksuttomat opinnot työttömille ja turvapaikanhakijoille

Avoimen AMK:n opinnot ovat maksuttomia työttömille työnhakijoille (myös lomautetuille) ja turvapaikanhakijoille. Maksuttomuuden piiriin kuuluvat kaikki JAMKin avoimen AMK:n opinnot.

Lue lisää ja tutustu ohjeisiin

Lisätietoa antavat

Soile antaa lisätietoa yleisistä sisällöistä ja ilmoittautumisesta.
Ailalta voit kysyä enemmän urheilun liiketoimintaosaamisesta ja Sannalta hyvinvoinnin osioista.  

Korhonen Soile

Korhonen Soile

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358408403423
Näytä lisää
Ahonen Aila

Ahonen Aila

Lehtori, Senior Lecturer
Liiketalous, Business Administration
Liiketoiminta, School of Business
+358505921143
Näytä lisää
Sihvonen Sanna

Sihvonen Sanna

Yliopettaja, Principal Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358407274085