Koulutus toteutetaan osana avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaa. Koulutus koostuu neljästä osaamisalueesta, jotka sisältävät opintoja sosiaali- ja terveysalan eri AMK-tutkintojen perusopinnoista.

Huom! Keväälle 2021 suunnitellaan kokonaisuutta, joka koostuu samoista teemoista. Seuraa ilmoittelua!

Tämä korkeakouludiplomikoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti lähihoitajille, jotka haluavat

  • päivittää ja syventää kotihoidossa tarvittavia tulevaisuuden osaamisia,
  • vaihtaa nykyisestä työstä vanhuspalvelujen ja kotihoidon uusiin työtehtäviin, 
  • parantaa työllistymismahdollisuuksiaan nykyisessä elämäntilanteessaan
  • haluavat mahdollisesti jatkaa opintojaan sosiaali- ja terveysalan eri tutkinto-ohjelmiin.

Korkeakouludiplomin voit suorittaa työn ohessa ja tehdä opiskelutehtävät mahdollisuuksien mukaan omaa työyhteisöä kehittäen. Opiskelu toteutetaan lähiopiskelupäivinä ryhmässä, itsenäisenä ja/tai ryhmissä tapahtuvana verkko-opiskeluna.

Opiskelu alkaa yhteisellä orientaatiopäivällä 7.6.2019 klo 10-16. Päivän aikana perehdytään yhdessä koulutuksen kokonaisuuteen, opintojaksojen ajoituksiin ja sisältöihin sekä erilaisiin opiskelukäytänteisiin. Opintojen aikana järjestetään kuukausittain 1-2 kontaktipäivää (ilm. myöh).

Hinta

Koulutus on saanut OKM:n erillisrahoituksen ja on osallistujille maksuton.

Ilmoittautuminen koulutukseen

Ilmoittautuminen aukeaa 8.4.2019 klo 9.00.

Ilmoittaudu koulutukseen

Koulutukseen haetaan sähköisesti täyttämällä yllä olevan linkin kautta ilmoittautumislomake sekä ilmoittautumiseen liittyvät ennakkotehtävät (siis kaksi erillistä vaihetta: täytettyäsi ilmoittautumislomakkeen tulee vielä vastata ennakkotehtäviin hakuajan puitteissa). Ennakkotehtäviin voit tutustua jo nyt. Linkki ennakkotehtäviin avataan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Linkki ennakkotehtäviin

Huom! Koulutukseen valitaan ilmoittautumisjärjestyksen mukaan huomioiden ajoissa tehdyt ennakkotehtävät sekä ennakkotehtävien sisällöt. 

Ennakkotehtäviin voit tutustua jo nyt:

1. Kerro lyhyesti lähihoitajan taustastasi (valmistumisvuosi, osaamiset, työhistoria).
2. Kuvaa ne tekijät, jotka ovat saaneet sinut kiinnostumaan / ilmoittautumaan tähän KKD-koulutuskokonaisuuteen.
3. Kuvaa, miten pystyt/koet pystyväsi sitoutumaan KKD-koulutukseen seuraavaksi 1,5 vuodeksi. (työ- ja elämäntilanteesi, opiskelutaidot, motivaatio jne.).

Opintojen rakenne

               
  TYÖELÄMÄ JA KEHITTÄMISOSAAMINEN (11 op)            
ZZPP0400 ICT-valmiudet (3 op)          
ZZPP0710  Yrittäjyys (3 op)          
SZXX1805 Oman työn kehittäminen johtaminen ja palvelumuotoilu (5 op)  
               
  SOSIAALI- JA TERVEYSALAN ASIAKKUUSOSAAMINEN (29 op)            
SZXX1530  Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen (6 op)    
SZZZ1530  Työhyvinvointi ja työturvallisuus (3 op)    
SZXX1510  Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla (3 op)    
SHZP1510  Gerontologinen hoitotyö (3 op)        
SOSS1513  Ratkaisukeskeinen työ ja verkostomenetelmät (5 op)    
SKOS1802  Kuntoutustarpeen arviointi I (3 op)      
SKOS1803  Kuntoutustarpeen arviointi II (3 op)      
SHZP1500  Näyttöön perustuva hoitotyö (3 op)      
               
  KUNTOUTUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ- JA OHJAUSOSAAMINEN (15 op)            
SZXX1530  Sosiaali- ja terveysalan palvelut (4 op)      
SKOS1801  Kuntoutuksen lähtökohdat (3 op)        
SKOS1508  Kuntoutuksen palvelujärjestelmät ja lainsäädäntö (5 op)    
STTS1508  Ympäristön arviointi ja muokkaaminen (3 op)      
               
  VAPAAVALINTAISET OPINNOT (valitaan 1 opintojakso, á 5 op)            
SZZZ1528 Mobiilimenetelmät ja pelillisyys sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä (5 op)
SZZZ1511 Ravitsemus ja liikunta terveyden edistäjänä (5 op)    
IWZV0300 Uudet teknologiat ja työn tulevaisuus (5 op)      
               

 

 

Avoimen AMK:n edut

Koulutus on osa JAMKin avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaa. Tutustu avointa ammattikorkeakoulua koskeviin etuihin ja palveluihin.

Kysy lisää:

Pikkarainen Aila

Pikkarainen Aila

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala, Rehabilitation and Social Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358407604316
Näytä lisää