jamk.fi
Minna Kervinen | Hankintaosaajakouluttaja

Minna: Hankintatoimi on täynnä mahdollisuuksia

"Aloitin työskentelyn JAMKilla logistiikan lehtorina syksyllä 2015 keskittyen Hankintatoimen eri koulutusmuotoihin. Työtaustani on Hankinnan ja Toimitusketjun hallinnan erilaisista operatiivisista-, kehitys- ja johtotehtävistä. Hyppäsin koulumaailmaan ja Hankintaosaajakoulutukseen jakaakseni innostustani Hankintatoimesta ja sen kehittämismahdollisuuksista sekä kehittääkseni omaa osaamistani kouluttamisen näkökulmasta. Hankintatoimi on täynnä mahdollisuuksia sinulle ja yrityksille!"

Olen Minna Kervinen. Aloitin työskentelyn JAMKilla logistiikan lehtorina syksyllä 2015 keskittyen hankintatoimen eri koulutusmuotoihin. Työtaustani on Hankinnan ja Toimitusketjun hallinnan erilaisista operatiivisista-, kehitys- ja johtotehtävistä. Hyppäsin koulumaailmaan ja Hankintaosaajakoulutukseen jakaakseni innostustani Hankintatoimesta ja sen kehittämismahdollisuuksista sekä kehittääkseni omaa osaamista kouluttamisen näkökulmasta. Hankintatoimi on täynnä mahdollisuuksia sinulle ja yrityksille!

Olen kahden pienen virkeän ja aktiivisen pojan äiti ja vapaa-aika pyöriikin paljon perheen kanssa yhteisissä harrastuksissa – pyöräilyä, jalkapalloa, jääkiekkoa, leipomista. Omat kiinnostuksen kohteet löytyvät tanssin ja kuntoilun parista.

Hankintaosaaja-koulutuksessa tuen ja ohjaan Sinua yhdessä Sannan ja Eeron kanssa läpi koulutuksen. Koulutamme, ohjaamme ja pyrimme luomaan ennen kaikkea ilmapiirin, missä jokainen Hankintaosaaja-koulutukseen osallistuva pääsee jakamaan omia kokemuksiaan ja oppejaan avoimesti Hankintatoimen saralla. Koulutuksen kontaktipäivät ja harjoitustehtävät ovat monipuolisia ja haastaa Sinut ajattelemaan asioita liiketoiminnan ja oman kehittämisen kannalta.

Hankintaosaajissa parasta on monipuolisuus – koulutukseen osallistuvilla ihmisillä on jokaisella oma, erilainen tausta ja kokemus, mikä on kontaktipäivien rikkaus! Vaikkakin koulutuksen suorittaminen vaatii panoksia oman arjen keskellä, antaa se paljon. Koulutuksen viimeisillä kontaktipäivillä opiskelijoista huokuu tyytyväisyys ja onnistumisen tunne tehdystä työstä ja saaduista opeista. On ilo kulkea Hankintaosaaja-polkua kanssasi!

Takaisin