Haluatko oppia hoitamaan hankintatoimen tehtäviä menestyksekkäämmin? Opi tunnistamaan hankintojen mahdollisuudet ja haasteet ja kehittämään hankintoja osana menestyvää liiketoimintaa. Hankinnat ovat olennainen osa menestyvää bisnestä!

Voit opiskella työn ohessa. Opintoihin sisältyy innostavia lähipäiviä ryhmässä, verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua sekä kehittämistä. Suorita 30 opintopisteen napakka Hankintaosaaja 1 ja jatka halutessasi sen jälkeen Hankintaosaaja 2:een, josta saat palkaksesi korkeakouludiplomin.

Mitä tarkoittaa, kun siirrytään  reagoivasta operatiivisesta ostamisesta proaktiiviseen globaaliin hankintaan, jota johdetaan osana yrityksen liiketoimintastrategiaa? Yritykset keskittyvät ydinosaamiseensa, hankintojen osuus liikevaihdosta kasvaa, toimittajat tekevät yhä suuremman osan yrityksen tarjoamista tuotteista ja palveluista. Hankintaosaajien rooli organisaation kilpailuedun varmistamisessa ja kehittämisessä korostuu. Hankintatoimelta vaaditaan uutta ja monipuolista osaamista. Koulutuksessamme opit lisää!

Kehity hankinta- ja liiketoimintaosaajaksi

Hankintaosaajakoulutus on tiivis paketti, jonka jälkeen

 • ymmärrät hankintojen roolin ja merkityksen organisaation toiminnan ja kilpailukyvyn kannalta
 • hahmotat kehitysmahdollisuuksia, joita osaavalla hankinnalla voidaan toteuttaa ja tukea niin omassa organisaatiossasi kuin koko verkostossa
 • pystyt menestyksekkäämmin hoitamaan hankintatoimen tehtäviä
 • osaat kehittää hankintoja osana organisaation liiketoimintaa
 • sinulla on vahvaa hankinta- ja liiketoimintaosaamista.
500
osallistujaa vuodessa

JAMKin korkeakoulutasoisiin hankinnan koulutuksiin osallistuu vuosittain yhteensä yli 500 henkilöä! Olemme hankinnan suurimpia kouluttajia Suomessa.

Hankintaosaajakoulutuksessamme tapaat kollegoita eri aloilta.

Koulutus sopii hankinnan nykyisille ja tuleville ammattilaisille

Voit olla hankinnan ammattilainen tai kiinnostunut hankinnoista ilman aiempaa kokemusta. Pohjakoulutusvaatimusta Hankintaosaaja 1 -koulutukseen ei ole. Koulutus soveltuu sinulle,

 • jonka työtehtäviin kuuluu hankintojen tekeminen, johtaminen tai kehittäminen
 • jonka tavoitteena on suuntautua hankintojen pariin
 • jolla on tarvetta laajentaa osaamista hankintojen alueella
 • joka toimit julkisella sektorilla
 • joka toimit yksityisellä sektorilla millä tahansa alalla.

Tarvetta hankintaosaajille

Hankintaosaajia tarvitaan monella alalla, yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tyypillisiä aloja ovat teollisuus, kaupan ala, palveluliiketoiminta ja julkiset hankinnat. Koulutuksissamme pääset tutustumaan hankintojen parissa työskenteleviin ihmisiin eri aloilta.

 

Hankintaosaaja 1

Hankintaosaaja 1 -koulutuksessa opiskelet yhteensä 30 opintopisteen verran seuraavia aiheita

 • Hankinnan perusteet 5 op
 • Julkiset hankinnat 5 op
 • Materiaalinohjaus 5 op TAI Yritystalous 5 op TAI Excelin edistynyt käyttö 5 op
 • Hankintojen johtaminen 5 op
 • Hankintojen analysointi ja kehittäminen 5 op
 • Liiketoimintaverkostot 5 op

 

Valitse Helsinki tai Jyväskylä

Koulutamme tulevia hankintaosaajia sekä Helsingissä että JAMKin kotipaikkakunnalla Jyväskylässä. Valitse itsellesi sopivin paikka ja ilmoittaudu mukaan!

Hankintaosaaja 1, Jyväskylä Katso aikataulut ja ilmoittaudu 16.4. - 16.8.2020
 
Hankintaosaaja 1, Helsinki Katso aikataulut ja ilmoittaudu 16.4. - 16.8.2020
 

Hankintaosaaja 2

Hankintaosaaja 1:n suorittaneille tarkoitettu 30 opintopisteen jatkokoulutus, josta saat palkaksesi korkeakouludiplomin. Opintojen avulla kehität laajasti omaa hankinta- ja liiketoimintaosaamistasi. Opiskele milloin ja mistä vain etänä!

 • Työelämäprojekti, 15op
 • Valinnaisia opintojaksoja, 15 op
Hankintaosaaja 2, verkossa Katso aikataulut ja ilmoittaudu 16.4. - 16.8.2020

Vappu Kassinen | Hankintaosaaja

"Hankintaosaaja-koulutus vahvisti ajatuksiani siitä, että olin tehnyt asioita oikealla tavalla jo tähän asti, mutta toi myös kaipaamaani uutta virtaa työhön. Johtajuuteni ja varmuuteni johtajana kasvoivat. Parasta oli ehdottomasti sparraaminen lähipäivissä."

Lue lisää

Kimmo Tuppurainen | Hankintaosaaja

"Lähipäivät ja lähiopiskelu antoivat eniten! Ne olivat ehdottomasti parasta koulutuksessa. Mahtava porukka kokeneita konkareita erilaisilla taustoilla. Pidimme kaikki sitä voimavarana ja mahdollisuutena oppia uutta ja nähdä asioita uudessa valossa."

Lue lisää

Tutustu Hankintaosaaja-kouluttajiin

 

Eero: Yhdessä kohti ammattimaisempaa hankintatoimea

Lehtorin työssä parasta on huomata opiskelijoiden osaamisen kehittyminen opintojen aikana. Hankintakoulutukset ovat upea asia myös opiskelijaryhmän heterogeenisyyden näkökulmasta. On hienoa kuulla opiskelijoiden ajatuksia hankintatoimesta, ja sitä kautta kehittää myös omaa ajattelua. Mieleeni ei tule parempaa fiilistä työtehtäviin liittyen kuin aikaisempien Hankintaosaaja-ryhmien päätöstilaisuudessa saadut kiitokset.

Jukka Eerola hankintakouluttaja

Jukka: Tulevaisuuden liiketoimintaverkostot kiinnostavat

Koulutan JAMKilla hankintaa laajasti laidasta laitaan aina hankinnan perusteista johtamiseen. Minua kiinnostaa erityisesti tulevaisuuden liiketoimintaverkostot ja niiden vaatimukset. Kuinka voimme saada yhdessä enemmän aikaan? Miten muodostamme asiakkaalle yhä enemmän arvoa?

Jutta Nihtilä hankintakouluttaja

Jutta: Hankintakokemusta yritysmaailmasta

Minulla on pitkä kokemus hankintatehtävistä eri toimialoilla, sekä pääkaupunkiseudulla että Keski-Suomessa. Hankinnan ohella olen päässyt laatuinsinöörin toimenkuvassa uppoutumaan laatujohtamis-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmiin. Työ JAMKin hankintatiimissä antaa minulle mahdollisuuden jakaa yrityssektorilla saamaani tietämystä kouluttajan roolissa.

Marjo Turunen hankintakouluttaja

Marjo: Parasta on ihmisten kohtaaminen ja uudet oivallukset

Kouluttajan roolissa ehdottomasti parasta on ihmisten kohtaaminen ja uusien oivallusten syntyminen yhdessä ryhmän kanssa. Tässä työssä pääsen konkreettisesti näkemään ja kokemaan, miten uuden oppiminen vie niin opiskelijoita kuin itseänikin ammatillisesti eteenpäin.

Minna: Hankintatoimi on täynnä mahdollisuuksia

Olen työskennellyt JAMKilla logistiikan lehtorina 2015 alkaen erilaisissa hankintakoulutuksissa. Työtaustani on hankinnan ja toimitusketjun hallinnan erilaisista operatiivisista-, kehitys- ja esimiestehtävistä. Hyppäsin koulumaailmaan jakaakseni innostustani hankintatoimesta ja sen kehittämismahdollisuuksista sekä kehittääkseni omaa osaamistani kouluttamisen näkökulmasta. Hankintatoimi on täynnä mahdollisuuksia sinulle ja yrityksille!

Petrus: Käytännön kokemus hankinnasta ja teollisuudesta

Olen ottanut missiokseni jakaa omia käytännön kokemuksiani työelämästä ja hankinnan erinäisistä käänteistä sekä valmentaa tulevia ammattilaisia työelämään yleisestikin. Pyrin tuomaan opetukseeni laajaa näkemystä teollisuuden moninaisista piirteistä monelta eri kantilta.

Sanna: Vankkaa osaamista hankinnoista

Olen hankinnan kouluttaja ja kehittäjä. Työssäni JAMKissa pääsen kouluttamaan innostuneita ryhmiä ja kehittämään monia hyvin erilaisia yrityksiä. Lukuvuoden aikana tapaan satoja aikuisopiskelijoita kymmenistä eri organisaatioista ja heidän kauttaan opin joka päivä uutta. Työni on ennen kaikkea mielenkiintoista ja innostavaa. Paras palkinto työstä on se, kun onnistuneiden koulutuspäivien jälkeen osallistujan silmä palaa innosta päästä kehittämään omaa työtään ja organisaatiotaan.

 
Kervinen Minna

Kervinen Minna

Lehtori, Senior Lecturer
Logistiikka, Logistics
Teknologia, School of Technology
+358405739212
Näytä lisää

Verkostojohtaminen, YAMK

Haluatko oppia johtamaan ja kehittämään verkostoja entistä paremmin, myös kansainvälisesti? Verkostojohtamisen YAMK-koulutuksesta saat uusinta tietoa verkostoista, verkostojohtamisesta ja yhteistyön kehittämisestä. Opit johtamaan hankintoja ja liiketoimintaa menestyksellisesti! Hae insinöörin tai sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnolla. Opiskella voit työsi ohessa.

Onnistuva osto - Hankintakoulutusta

Kehitä hankintaosaamistasi ja sitä kautta organisaatiosi toimintaa, kannattavuutta ja kilpailukykyä hankintakoulutuksen avulla. Osallistu neljän päivän (2 + 2 pv) koulutukseen! Voit olla jo hankinnan ammattilainen ja hakea koulutuksesta uusia näkökulmia hankintojen kehittämiseen tai olet siirtymässä hankintatoimeen ja haluat perehtyä aiheeseen uusien haasteiden edessä.

Tekniikan ala

Opiskele AMK- tai YAMK-insinööriksi tai valitse muu itseäsi kiinnostava kokonaisuus tai vaikkapa vain yksi opintojakso avoimen amk:n tarjonnasta. Meiltä valmistuneet osaavat suunnitella, johtaa ja kehittää ympäristöään luovasti uusia ratkaisuja etsien.