Käytännönläheistä opiskelua avoimessa AMK:ssa!

Tarvittavat opiskeluvalmiudet

Pohjatietovaatimukset

Tutustu edeltävän osaamisen vaatimuksiin kunkin opintojakson tai -kokonaisuuden kuvauksissa.

Avoimen AMK:n opintoihin ei ole periaatteessa pohjakoulutusvaatimuksia, mutta huomioi seuraavat:

 • Opintojaksoissa voi olla edeltävän osaamisen vaatimuksia. Osaaminen voi olla hankittu koulutuksessa tai muutoin.
 • YAMK-opintojen pohjalla tulisi olla AMK-tutkinto tai vastaava osaaminen.
 • Sinulla tulee olla tarvittavat opiskeluvalmiudet ammattikorkeakouluopintoihin.

Opiskeluvalmiudet

Korkeakouluopinnot edellyttävät opiskelijalta:

 • itseohjautuvuutta
 • omien tavoitteiden määrittelyä ja tavoitesuuntautuneisuutta
 • itsensä johtamisen kykyä
 • kriittistä tiedonhankintataitoa
 • reflektio-/itsearviointitaitoa
 • sujuvan kirjoittamisen taitoa
 • esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja
 • verkostoitumistaitoja

Opinnoista riippuen taidot painottuvat eri tavalla.

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalan opinnoissa sinulla tulee olla sellainen terveys ja toimintakyky, mikä ei ole esteenä alan opiskelulle. Ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen opiskelijoilta, joiden opinnot edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Kielitaito

Sinulla tulee olla riittävä kielitaito kunkin opintojakson opetuskielellä (keskimäärin B2-C1). Myös kieliopintoihin on määritelty vaadittu lähtötaso. Voit itse arvioida omaa kielitaitoasi yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen avulla. Verkkopohjaisen viitteellisen kielitaidon itsearvioinnin voit tehdä Dialang-testin avulla. Testistä saat tuloksen eurooppalaisen viitekehyksen asteikolla.

Tietotekniikka

Opintojen aikana sinulla tulee lisäksi olla käytettävissäsi tietokone verkkoyhteyksillä sekä perustaidot käyttää tietojärjestelmiä.

 

Opintojen suunnittelu

1.
Mieti tavoitteesi

Ennen opintojen alkua pohdi, mitä tavoitteita sinulla on opinnoille: mihin tähtäät, mitä haluat oppia, miksi opiskelet? Kirjaa ajatuksiasi ylös. Tavoitteiden selkiydyttyä osaat tehdä helpommin valinnat, mitä ja miten opiskelet.

2.
Varaa aikaa

Opiskelu vaatii sitoutumista ja aikaa. Punnitse, miten saat järjestettyä tilaa opiskelulle. Nyrkkisääntö: 1 opintopiste (op) vastaa suunnilleen 27 tuntia opiskelijan työtä. Opintojen suunnittelussa olennaista on kalenterin hallinta - ennakoi tulevia tehtäviä ja varaa tietty aika opiskelulle.

3.
Opiskele eri tavoin

Avoimessa opiskellaan sekä lähitapaamisissa että verkossa. Opintoihin voi sisältyä itsenäistä työskentelyä, luentoja ja/tai ryhmätyötä. Opinnoissa on tarkoitus saada teoreettista pohjaa, mutta myös vahvaa käytännön osaamista. Opiskelu on kirjoittamista, lukemista ja keskustelua mutta myös tekemistä.