Tarvitsetko kasvatustieteellistä ymmärrystä työssäsi?

Voit opiskella ammatilliseen opettajankoulutukseen kuuluvia kasvatustieteellisiä opintoja verkossa avoimessa AMK:ssa. Opintojen avulla voit parantaa mahdollisuuksiasi tulla myöhemmin valituksi opettajankoulutukseen ja saada niistä hyväksilukuja soveltuvilta osin, mikäli tulet valituksi koulutukseen.

Pedagogisen osaamisen kehittämisen opintojen avulla voit kehittää pedagogista osaamistasi haluamaasi suuntaan esimerkiksi verkkopedagogiikan tai yrittäjyyskasvatuksen alueilla.

Opinnot tehdään verkossa, mutta niillä on omat aikataulunsa. Otathan tämän huomioon opintoja suunnitellessasi. Lisätietoja toteutuksesta löydät kunkin opintojakson kuvauksesta. Kurkkaa myös avoimen AMK:n vinkit.

Tulossa