Suomessa eletään kaurabuumia! Suomalainen kaura on terveystuote, jolle on jo muodostunut kasvavat vientimarkkinat. Uusien tuotesovellusten ja teknologioiden ansiosta kauran kysyntä on kasvanut niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa.

Suomalainen kaura ja sen liiketoimintamahdollisuudet on kolmen (3) verkko-opintojakson kauraan keskittyvä kokonaisuus. Kunkin opintojakson laajuus on 5 op. Valitse yksi tai useampi opintojakso.

Kauran kysyntä kasvaa globaalisti. Taustalla vaikuttaa kasvava kiinnostus ruokaan ja sen alkuperään, sekä hyvinvointitrendi. Suomi on kauran suurmaa; kasvuolosuhteet ovat kilpailukykyiset, suomalainen kauratutkimus ja tuottamamme laatu ovat maailman huippua.

Kaura soveltuu niin tavanomaiseen viljelyyn kuin luomutuotantoon, toimien yhtenä ratkaisuna luomun kasvavaan kysyntään. Gluteeniton kaura sopii myös kansainvälisille free from -markkinoille ja kotimaassa se tuo keliaakikoille kotimaisen raaka-ainevaihtoehdon ruokavalioon. Kaura on myös ilmastoruokaa!

Kauran liiketoiminnallinen potentiaali on siis valtava, mutta tekijöitä Suomessa on vielä vähän. Suomi tarvitsee uusia osaajia edistämään kauran menestystarinaa! ”Suomalainen kaura ja sen liiketoimintamahdollisuudet” on kolmen verkko-opintojakson kokonaisuus, joka perehdyttää opiskelijan kauran liiketoimintamahdollisuuksiin, terveysvaikutuksiin sekä alan tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Opintojaksot

Opintokokonaisuus muodostuu kolmesta erillisestä opintojaksosta. Jokaisen opintojakson laajuus on 5 opintopistettä. Opinnot ovat kaikille avoimia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Kauran mahdollisuudet liiketoiminnassa ja kuluttajatrendit 9.9.-27.10.2019

Opintojakson sisältö

 • Kauran kysyntää ohjaavat kuluttajatrendit
 • Kaura ravitsemuksessa ja osana erityisruokavalioita
 • Kauran vientimahdollisuudet
 • Kauraan liittyvät ajankohtaiset viestintä- ja tutkimushankkeet

Tavoitteet

 • Opit keskeisimmät asiat elintarvikekauran liiketoimintamahdollisuuksista, ja miten kuluttajatrendit muokkaavat kauran kysyntää.
 • Opit ymmärtämään kauran merkityksen ravitsemukselle, terveysvaikutukset, soveltuvuuden erityisruokavalioihin, ja kauralle myönnetyt terveysväittämät.
 • Opit tuntemaan suomalaisen kauran vientimahdollisuudet ja siihen liittyvät ajankohtaiset hankkeet.
 • Sinulla on valmiudet hyödyntää kauraan liittyvää tutkimustietoa markkinointiviestinnässä, sekä seurata kauran kysyntään ja vientimahdollisuuksiin liittyvää keskustelua, ajankohtaisia tutkimuksia ja selvityksiä.
 • Tunnet alan keskeisiä toimijoita ja tunnistaa alan tulevaisuuden osaamistarpeet.

Opintojakson laajuus: 5 op (kuormittavuus tunteina 135 h)

Kauran prosessointi ja jalostus kuluttajatuotteiksi 28.10.-15.12.2019

Opintojakson sisältö

 • Elintarvikekauran laatutekijät
 • Kauran erityispiirteet ja ominaisuudet elintarvikeraaka-aineena
 • Kauraa käyttävän teollisuuden toimijat
 • Tuotekehitysprosessi
 • Suomalainen kauratutkimus ja innovaatiot

Tavoitteet

 • Opit ymmärtämään kauran ominaispiirteet raaka-aineena, sekä kauran tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet jatkojalostuksen ja tuotekehityksen näkökulmasta.
 • Opit tuntemaan suomalaisen kauraketjun prosessit ja alan keskeisiä toimijoita.
 • Sinulla on valmiudet seurata kauran prosessointiin ja kaurapohjaisiin elintarvikkeisiin liittyvää keskustelua, sekä ajankohtaisia tutkimuksia ja selvityksiä.
 • Tunnistat alan tulevaisuuden osaamistarpeet.

Opintojakson laajuus: 5 op (kuormittavuus tunteina 135 h)

Elintarvikekauran tuotanto kevät 2020

Opintojakson sisältö

 • elintarvikekauran kasvutekijät
 • peltojen kuivatus ja kalkitus, lannoituksen perusteet
 • kasvisuojelun perusteet
 • viljantuotannon koneet
 • viljelykierto
 • kauralajikkeet, punahomeet ja kauran kasvuasteet
 • tuotantokustannukset
 • luomutuotanto ja IPM viljely

Tavoitteet

 • Tunnet kasvutekijöiden vaikutuksen kauran kasvuun
 • osaat valita oman viljelyn kannalta parhaat kauralajikkeet
 • Tunnet kylvösiemen laadun tärkeyden elintarvikekauran tuotannossa
 • Osaat laatia kauralle toimivan viljelykierron
 • Osaat tehdä kauralle sopivan lannoitus ja kasvinsuojelusuunnitelman
 • Ymmärrät punahomeiden roolin elintarvikekauran laaturiskinä
 • Tunnet kauran kasvuasteet ja niihin liittyvät viljelytoimenpiteet
 • Tunnet kauran viljelyn työkoneet ja -vaiheet
 • Tiedät IPM-viljelyn sekä Luomuviljelyn perusteet
 • Tunnet kauranviljelyn tuotantokustannuksiin vaikuttavat tekijät

Opintojakson laajuus: 5 op (kuormittavuus tunteina 135 h)

Jamkin kauraopinnot

Kehityspäällikkö Katja Lehtonen Kaslinkilta kertoo kokemuksistaan Jamkin kauraopinnoista. Vastuuopettaja Sanna Luoto puolestaan opintojen sisällöistä.  

Voit katsoa videon myös täältä »

Kysy lisää

Luoto Sanna

Luoto Sanna

Tuntiopettaja, Visiting Lecturer
Matkailu ja palvelut sekä YAMK, Tourism and Service Business and Master´s Degrees
Liiketoiminta, School of Business
Näytä lisää
Heinonen Ulla

Heinonen Ulla

Lehtori, Senior Lecturer
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358408247648
Näytä lisää
Toimialakokemus:
Peltokasvien tuotanto
Tutkinnot:
MMM, Agronomi