Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Kansainvälisissä hankkeissa pureudumme ajankohtaisiin koulutuksen kehittämiskysymyksiin yhteistyössä ulkomaalaisten partnereiden kanssa. Näkökulmamme hankkeissa on pedagogisen toiminnan kehittämisessä eri ammattialoilla sekä opettajien osaamisen vahvistamisessa. Kansainvälinen asiantuntijaverkostomme on laaja, mikä näkyy myös hankkeiden toteuttamisessa.

Kansainvälistyminen edellyttää monikulttuurisen osaamisen kehittämistä oppilaitoksissa. Erilaisissa kehittämishankkeissa olemme toimineet asiantuntijoina monikulttuurisuuden huomioivan ohjauksen kysymyksissä ja monikulttuurisen oppimisympäristön rakentamisen ja toimintakäytänteiden kehittämisessä.

Asiasanat

 • kansainväliset hankkeet
 • kansainvälinen tutkimus- ja kehittämistoiminta
 • monikulttuurisuus
 • kansainvälinen osaaminen

Ammatillisen opettajakorkeakoulun kv-hankkeet

Koordinoimiamme

 • EATHEN - Equitable access to higher education for students with disabilities and students from marginalized groups in Nepal (2019-2022)
 • TPP-Nepal - Teacher Preparation Programme through ODL Mode for Enhancing Quality in Education (2017-2020)
 • TECIP - Teacher Educators in Higher Education as Catalysts for Inclusive Practices in Technical and Vocational Education (2018-2020)
 • BOOST - Building Open Opportunities for Students and Teachers in Vietnam (2013-2015)
 • ToT Nepal - Training of Trainers for Teacher Qualification Upgrading Program in Nepal (2013-2015)
 • EU Twinning Project in Egypt: Strengthening the National Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education Institutional Capacity (NAQAAE) with a View to Improving the Accreditation and Quality Assurance Education System (2013-2015)
 • Improving Educational Leadership and Management Capacity of Quang Tri Teacher Training College, Vietnam (2011-2012)
 • Improvement of Pedagogical Skills of VET Teachers and Leadership & Management Skills of Principals in Kosovo and Macedonia (2011-2013)
 • Towards Inclusive Learning Environments in Vocational Education and Training (TILE) (2011-2013)
 • Academia -ohjaajien liikkuvuusverkosto (2011-2013)
 • Liettuan TRANSITION -projektin seurantatutkimus (2005-2006)
 • TransNet-tutkimusprojekti, Viron ammatillisten opettajien asenteet inkluusioon (2004-2006)
 • TRANSITION Liettua, Siirtymät peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen ja työelämään (2003-2004)
 • TRANSITION Viro, Siirtymät peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen ja työelämään (2000-2003)
 • LILA-TTT: Respahing the Focus and Structure of Teacher/Trainer Training (TTT) in Latvia and Lithuania (2000-2001)
 • SENECA, Special Educational Needs European Competence Advancement (1997-2001)
 • Developing Vocational Education through Teacher Development in Estonia (1993-1999)

Mukana partnerina

 • Modernizing Teacher Education at University of Prishtina (2013-2016)
 • ALLinHE – Access to Lifelong Learning in Higher Education for All (2011-2014)
 • SOS-Network - Social Inclusion of Students with Special Needs into mainstream Vocational Education and Training (2011-2014)
 • HOPE 2 – Holistic Partnership in Social Work and Health Care Education in Vietnam and Nepal (2011-2013)
 • NICE - Network for Innovation in career Guidance Studies in Europe (2010-2012)
 • TIMA-Balt, Tranfer of Innovative Methodology for Assessment of VET Teachers´ Prior Learning (2007-2010)
 • EDINET, E-learning in Distributed Data Network Laboratory (2007-2009)
 • Etelä-Viron ammatillisten oppilaitosten kehittäminen oppiviksi organisaatioiksi (2006-2008)
 • TES, Developing Teachers´ Evaluation and Assessment Skills (2006-2008)
 • Partnership between people and sectors in Serbia, 2005-2006
 • Upgrading the Contents of Russian In-service Vocational Teacher Training (2004-2005)
 • BIOeTRAIN, Develompnet of European Web-based Learning Environment in the Field of Bio Energy (2004-2007)
 • Competent-Sys-Trainer: Development and Implementation of a Competency-based Management System for Trainers in Continuing Vocational Education and Training (2004-2006)
 • SENTRA, Supporting educational needs transitions from school to college, university and work (2001-2004)
 • VIETVOC: Ammatillisen koulutuksen ja opettajankoulutuksen kehittäminen Quang Tri:n maakunnassa (1997-2002)
 • JobMaker, Innovation and Entepreneurship in Education (1996-1997)

Julkaisuja

Evolving Pedagogy -verkkolehti. Verkkojulkaisu. Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Opekorkeassa tapahtuu -blogi. Kertomuksia ja uutisia ammatillisen opettajakorkeakoulun hankkeista ja toiminnasta. Verkkojulkaisu. Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Kansainvälinen hanketyö oppilaitosorganisaation kehittämisessä / Leena Kaikkonen, Irmeli Maunonen-Eskelinen ja Ulla Mutka. Artikkeli on julkaistu teoksessa: M. Jääskeläinen, J. Laukia, O. Luukkainen, U. Mutka & P. Remes (toim.) Ammattikasvatuksen soihdunkantoa. Opetus2000-sarja. PS-kustannus, 347- 360. 2007

Teachers’ competences in the light of new demands and opportunities in Finland  / Maunonen-Eskelinen, Irmeli, Mutka, Ulla & Kaikkonen, Leena. The article is published in: Challenges and Moves in Education. Shaoxing University publications, China, pp. 1-20. and is based on the paper presented in the international conference at Shaoxing University, Shaoxing, China, May 8-10, 2007

Jotain erityistä. Something special: kokemuksia kuulluksi tulemisesta, yksilöllisestä oppimisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä / Leena Kaikkonen (toim.). 2005

Vocational Education Development cooperation between Vietnamese and Finnish Vocational Institutes in VIETVOC-project 1997-2002. VET-TEAM. / Ulla Mutka, Christina Hoang-Sario, Leena Kaikkonen, Irmeli Maunonen-Eskelinen and Päivi Kukkonen. 2003. Ammattikoulutuksen tutkimusseura OTTU ry.

"Kun pittää olla vastaanottamassa sitä kansainvälistymistä": pohjoiskarjalaisten luokanopettajien käsitykset monikulttuurisuuskasvatuksesta / Miettinen Maarit. Joensuun yliopiston Kasvatustieteellisiä julkaisuja 67. 2001.

Opiskelijana maahanmuuttaja / Raija Miettinen ... [et al.]. 1994

Ota yhteyttä

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@jamk.fi

Maunonen-Eskelinen Irmeli

Maunonen-Eskelinen Irmeli

Yliopettaja, Principal Lecturer
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405889309
Torvinen Hannele

Torvinen Hannele

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405323047