Hankereferenssit

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on pitkäaikainen hanketoimija niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Alle on listattu eri teemoihin liittyviä referenssejämme.

 

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen

2015-2018 Urareitti – Korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys Partneri
2012-2014 Osataan! Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana Partneri
2012-2013 Kiihdytyskaista II Koordinaattori
2011-2014 Access to Lifelong Learning in Higher Education for All (ALLin HE) Partneri
2008-2012 Kiihdytyskaista - joustavammat koulutusmahdollisuudet nuorille Koordinaattori
2008-2010 OSTU-tutkimusprojekti: Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen hyvät käytänteet ammatillisella perusasteella Koordinaattori
2007-2010 TIMA-Balt, Transfer of Innovative Methodology for Assessment of VET Teachers' Prior Learning Partneri
2007-2008 ANTURI - Verkkopohjaiset osaamisen tunnistamisen, ohjauksen ja tunnustamisen menetelmät ammattikorkeakouluympäristössä Koordinaattori
2006-2007 Lapin ammattiopiston AiHe2 -hanke, konsultaatio ja johdon koulutus (2006-2007)  
2001-2006 AiHe - Aikuisopiskelun henkilökohtaistaminen Partneri
2004-2006 TAITURI - Ammattitaidon tunnistamisen, arvioinnin ja tunnustamisen kehittäminen ammattikorkeakouluympäristössä Koordinaattori
2003-2004 HERO-hanke, Henkilökohtaistamisen kehittämiskoulutus Lapin kahdessa koulutuskuntayhtymässä Partneri
 

Verkkopedagogiikka ja digitaalisuus

2018-2020 Video-Supported Education Alliance ViSuAL Partneri
2018-2020 Oppimisanalytiikka - avain parempaan oppimiseen AMKeissa  Partneri 
2018-2020 DigiCampus - Korkeakoulujen yhteinen digitaalinen oppimisympäristö, pedagogiikka ja palvelut Partneri
2017-2018 KEHTO - Koulutusta edistävät todellisuudet  Koordinaattori
2015-2017 UP – Uusi oppiminen – uudet ympäristöt Koordinaattori
2015-2016 eTEVÄ – eTeknologiavälitteinen taidon oppimisen ohjaus Koordinaattori
2013-2014 ATTE – Ammattipedagogiset toimintamallit nykyaikaisissa verkkoympäristöissä Koordinaattori
2011-2013 4 GEE, Modernit virtuaaliset 3D- oppimisympäristöt ja älypuhelimet opettajankoulutuksessa Koordinaattori
2007-2010 VIRPE Virtuaaliopintojen pedagoginen ja yhteisöllinen kehittäminen ammatillisissa opettajakorkeakouluissa  
2007-2009 EDINET, E-learning in Distributed Data Network Laboratory, 2007-2009 Partneri
2007-2008 ANTURI – Verkkopohjaiset osaamisen tunnistamisen, ohjauksen ja tunnustamisen menetelmät ammattikorkeakouluympäristössä Koordinaattori
2004-2007 BIOeTRAIN 2004-2007 Development of European web-based learning environment in the field of bioenergy Partneri
2004-2006 Virtuaali-AOKK Ammatillisen opettajankoulutuksen virtuaaliopetuksen kehittäminen Koordinaattori
 

Työelämäyhteistyö

2017-2020 TTT4WBL - Testing New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work-Based Learning  Partneri (tutkimus)
2017-2019 TOTEEMI - Työstä oppimassa, työhön Partneri
2015-2017 VERKKOVIRTA – Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä Partneri
2012-2013 Kiihdytyskaista II Koordinaattori
2011-2013 TOP-KOUTSI Partneri
2011-2012 Quicker Steps - Nuoret nopeammin työelämään - työelämäyhteistyökäytäntöjen levittämisprojekti Koordinaattori
2010-2013 Yvistä energiaa opettajankoulutukseen Partneri
2011-2013 Improvement of Pedagogical Skills of VET Teachers and Leadership & Management Skills of Principals in Kosovo and Macedonia Koordinaattori
2009-2012 Uusi ura opettajana Koordinaattori
2009-2011 Top Trainer Team Partneri
2008-2012 STEPIT - kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen Partneri
2008-2011 Yrittäjyyden Ehjä Polku Partneri
2005-2006 AAKE - ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen kehittämishanke Koordinaattori
2004-2006 Taitava Keski-Suomi - Ammatillisten opettajien työelämäosaamisen kehittäminen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä Keski-Suomessa Partneri
2004-2006 Competent SysTrainer Development and Implementation of a Competency-based Management System for Trainers in Continuing VET Partneri
2004-2006 TAITURI - Ammattitaidon tunnistamisen, arvioinnin ja tunnustamisen kehittäminen ammattikorkeakouluympäristössä Koordinaattori
2003-2004 TRANSITION - Lithuania: Transitions from comprehensive school to vocational education Alihankkija
2002-2004 Ammattitaitovalmentaja -hanke Koordinaattori
2001-2004 SENTRA: Supporting Educational Needs Transitions - School to School, Work, College or University Partneri
2000-2003 TRANSITION - Estonia: Facilitating the inclusive transitions of pupils from basic school to vocational school and further for students from vocational school to working life Koordinaattori
1999-2003 OTKO 1999-2003 Opettajan työtä ja oppilaitosten toimintaa kehittävät opinnot Partneri
2002 LILA -jatkohanke 2002 Latviassa ja Liettuassa Koordinaattori
1997-2002 VIETVOC-projekti 1997-2002 Ammatillisen koulutuksen ja opettajankoulutuksen kehittäminen Quang Trin provinssissa Keski-Vietnamissa Partneri
2000-2001 LILA-TTT 2000-2001: Reshaping the focus and structure of Teacher/ Trainer Training (TTT) in Latvia and Lithuania Koordinaattori
1992-1995 AIKO Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajien koulutus Partneri
 

Erityinen tuki, inklusiivinen oppiminen ja esteettömyys

2019-2022 EATHEN - Equitable access to higher education for students with disabilities and students from marginalized groups in Nepal  Koordinaattori
2018-2021 Oppijan oikeus - opettajan taito. Erityinen tuki ja monialainen ohjaus toisella asteella opettajankoulutuksen kehittämiskohteena Partneri
2017-2020 TECIP - Teacher Educators in Higher Education as Catalysts for Inclusive Practices in Technical and Vocational Education  Koordinaattori
2017-2019 OHO! Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittäminen korkeakouluissa Partneri
2015-2017 SENEL - Special Education Needs Employment Links Partneri
2011-2013 Towards Inclusive Learning Environments in Vocational Education and Training (TILE) Koordinaattori
2011-2014 Access to Lifelong Learning in Higher Education for All (ALLin HE) Partneri
2011-2014 Network: Social Inclusion of Students with Special Needs into mainstream Vocational Education and Training (SOS-Network) Partneri
2008-2009 Ammatillisen erityisopettajan työnkuva -tutkimushanke Koordinaattori
2007-2008 ESOK- Esteetön oppimisympäristö AMK:ssa Koordinaattori
2003-2004 TRANSITION - Lithuania: Transitions from comprehensive school to vocational education Koordinaattori
2005-2006 TransNet -tutkimushanke Virossa Yhteistyössä Northamptonin yliopiston ja Tarton yliopiston kanssa Koordinaattori
2001-2004 SENTRA: Supporting Educational Needs Transitions - School to School, Work, College or University Partneri
2000-2003 TRANSITION - Estonia: Facilitating the inclusive transitions of pupils from basic school to vocational school and further for students from vocational school to working life Koordinaattori
2002 LILA -jatkohanke 2002 Latviassa ja Liettuassa Koordinaattori
1997-2001 SENECA: Special Educational Needs European Competence Advancement Koordinaattori
2005-2006 Partnership between people and sectors in Serbia, 2005-2006 Partneri
 

Kansainvälisiä hankkeita eri teemoissa

Tässä listassa esimerkkejä kansainvälisistä hankkeista, joissa olemme olleet mukana kehittämässä mm. koulutusta, ohjausta, inklusiivista oppimista sekä koulutusalan liikkuvuutta. Lisäksi kokosimme tähän monikulttuurisuuteen ja kotoutumiseen liittyviä hankereferenssejä. 

2018-2020 MOBVET Mobility for Vocational Education and Training Partneri
2018-2021 Pro-VET Professional Development of Vocation Education Teachers with European Practices Koordinaattori
2017-2020 TTT4WBL - Testing New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning (WBL) Partneri
2017-2019 Kotopaikka - Kotouttamisen paikalliset prosessit haltuun Koordinaattori
2015-2017 Kotona Suomessa – Jyväskylän kaupunki: Maahanmuuttajien kotoutumisen toimintamallin kehittäminen monialaisessa verkostossa (ELY) Partneri
2015- Further support to public safety education in Kosovo

Partneri

2013-2016 Modernizing Teacher Education at University of Prishtina Partneri
2013-2015 BOOST - Building Open Opportunities for Students and Teachers in Vietnam Koordinaattori
2013-2015 ToT Nepal - Training of Trainers for Teacher Qualification Upgrading Program in Nepal Koordinaattori
2013-2015 EU/Twinning Project in Egypt: Strengthening the National Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education Institutional Capacity with a View to Improving the Accreditation and Quality Assurance Education System Koordinaattori
2011-2013 Academia -ohjaajien liikkuvuusverkosto Koordinaattori
2011-2013 HOPE 2 – Holistic Partnership in Social Work and Health Care Education in Vietnam and Nepal Partneri
2011-2013 Towards Inclusive Learning Environments in Vocational Education and Training (TILE) Koordinaattori
2011-2012 Improving Educational Leadership and Management Capacity of Quang Tri Teacher Training College, Vietnam Koordinaattori
2010-2012 NICE University Network for Innovation in Guidance Partneri
2011-2014 Network: Social Inclusion of Students with Special Needs into mainstream Vocational Education and Training (SOS-Network) Partneri
2011-2013 Improvement of Pedagogical Skills of VET Teachers and Leadership & Management Skills of Principals in Kosovo and Macedonia Koordinaattori
2007-2010 TIMA-Balt, Transfer of Innovative Methodology for Assessment of VET Teachers' Prior Learning Partneri
2007-2009 EDINET, E-learning in Distributed Data Network Laboratory, 2007-2009 Partneri
2006-2008 TES, Developing Teachers´ Evaluation and Assessment Skills Partneri
2006-2008 Development of learning organisations in VET in South-Estonia Partneri
2004-2007 BIOeTRAIN 2004-2007 Development of European web-based learning environment in the field of bioenergy Partneri
2005-2006 Partnership between people and sectors Developing cooperation between parents and staff in teaching children with Special Educational Needs, 2005-2006.Transition -projektin vaikuttavuuden seurantatutkimus 2005-2006 Koordinaattori
2004-2006 Competent SysTrainer Development and Implementation of a Competency-based Management System for Trainers in Continuing VET Partneri
2004-2005 Upgrading the Contents of Russian In-service Vocational Teacher Training Partneri
2003-2004 TRANSITION - Lithuania: Transitions from comprehensive school to vocational education Koordinaattori
2005-2006 TransNet -tutkimushanke Virossa Yhteistyössä Northamptonin yliopiston ja Tarton yliopiston kanssa Koordinaattori
2001-2004 SENTRA: Supporting Educational Needs Transitions - School to School, Work, College or University Partneri
2000-2003 TRANSITION - Estonia: Facilitating the inclusive transitions of pupils from basic school to vocational school and further for students from vocational school to working life Koordinaattori
2002 LILA -jatkohanke 2002 Latviassa ja Liettuassa Koordinaattori
1997-2002 VIETVOC-projekti 1997-2002 Ammatillisen koulutuksen ja opettajankoulutuksen kehittäminen Quang Trin provinssissa Keski-Vietnamissa Partneri
2000-2001 LILA-TTT 2000-2001: Reshaping the focus and structure of Teacher/ Trainer Training (TTT) in Latvia and Lithuania Koordinaattori
1997-2001 SENECA: Special Educational Needs European Competence Advancement Koordinaattori
1993-1999 Developing vocational education through teacher development in Estonia Koordinaattori
1995-1996 Jobmaker, Innovation and Entrepreneurship in Education Partneri
 

Ohjaus

2018-2020 URAA! - Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa Partneri
2016-2019 OSMO - Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin Koordinaattori
2015-2019 TESSU - Tehdään yhdessä ohjausta Koordinaattori
2015-2017 AMKista uralle! Partneri
2015-2017 Key Tutor - A tool and education guidance to enhance key competences Partneri
2011-2015 Academia -ohjaajien liikkuvuusverkosto Koordinaattori
2008-2014 Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Koordinaattori
2008-2013 STUDIO - Aikuiskouluttajien pedagogisten ja ohjauksellisten taitojen kehittämisprojekti Partneri
2008-2013 ERKKERI - Ohjauskoulutusta aikuisohjaajille Koordinaattori
2010-2012 NICE University Network for Innovation in Guidance Partneri
 

Ota yhteyttä

Torvinen Hannele

Torvinen Hannele

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405323047
Laitinen-Väänänen Sirpa

Laitinen-Väänänen Sirpa

Johtava tutkija, Principal Researcher
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358408658496
Näytä lisää

Tutustu opekorkeaamme

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on pedagoginen asiantuntijayhteisö, jonka toimintaan kuuluvat ammatillinen opettajankoulutus, täydennyskoulutus ja palvelutoiminta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

Koulutamme osaavia opetusalan ammattilaisia ja tuemme kumppaneidemme kehitystä pedagogiikan eri osa-alueilla.

Tutustu toimintaan etusivullamme!