jamk.fi

Hankereferenssit

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on pitkäaikainen hanketoimija niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Alle on listattu eri teemoihin liittyviä referenssejämme.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen

2015-2018 Urareitti – Korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen viitekehys Partneri
2012-2014 Osataan! Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana Partneri
2012-2013 Kiihdytyskaista II Koordinaattori
2011-2014 Access to Lifelong Learning in Higher Education for All (ALLin HE) Partneri
2008-2012 Kiihdytyskaista - joustavammat koulutusmahdollisuudet nuorille Koordinaattori
2008-2010 OSTU-tutkimusprojekti: Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen hyvät käytänteet ammatillisella perusasteella Koordinaattori
2007-2010 TIMA-Balt, Transfer of Innovative Methodology for Assessment of VET Teachers' Prior Learning Partneri
2007-2008 ANTURI - Verkkopohjaiset osaamisen tunnistamisen, ohjauksen ja tunnustamisen menetelmät ammattikorkeakouluympäristössä Koordinaattori
2006-2007 Lapin ammattiopiston AiHe2 -hanke, konsultaatio ja johdon koulutus (2006-2007)  
2001-2006 AiHe - Aikuisopiskelun henkilökohtaistaminen Partneri
2004-2006 TAITURI - Ammattitaidon tunnistamisen, arvioinnin ja tunnustamisen kehittäminen ammattikorkeakouluympäristössä Koordinaattori
2003-2004 HERO-hanke, Henkilökohtaistamisen kehittämiskoulutus Lapin kahdessa koulutuskuntayhtymässä Partneri

Verkkopedagogiikka

2015-2017 UP – Uusi oppiminen – uudet ympäristöt Koordinaattori
2015-2016 eTEVÄ – eTeknologiavälitteinen taidon oppimisen ohjaus Koordinaattori
2013-2014 ATTE – Ammattipedagogiset toimintamallit nykyaikaisissa verkkoympäristöissä Koordinaattori
2011-2013 4 GEE, Modernit virtuaaliset 3D- oppimisympäristöt ja älypuhelimet opettajankoulutuksessa Koordinaattori
2007-2010 VIRPE Virtuaaliopintojen pedagoginen ja yhteisöllinen kehittäminen ammatillisissa opettajakorkeakouluissa  
2007-2009 EDINET, E-learning in Distributed Data Network Laboratory, 2007-2009 Partneri
2007-2008 ANTURI – Verkkopohjaiset osaamisen tunnistamisen, ohjauksen ja tunnustamisen menetelmät ammattikorkeakouluympäristössä Koordinaattori
2004-2007 BIOeTRAIN 2004-2007 Development of European web-based learning environment in the field of bioenergy Partneri
2004-2006 Virtuaali-AOKK Ammatillisen opettajankoulutuksen virtuaaliopetuksen kehittäminen Koordinaattori

Työelämäyhteistyö

2015-2017 VERKKOVIRTA – Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä Partneri
2012-2013 Kiihdytyskaista II Koordinaattori
2011-2013 TOP-KOUTSI Partneri
2011-2012 Quicker Steps - Nuoret nopeammin työelämään - työelämäyhteistyökäytäntöjen levittämisprojekti Koordinaattori
2010-2013 Yvistä energiaa opettajankoulutukseen Partneri
2011-2013 Improvement of Pedagogical Skills of VET Teachers and Leadership & Management Skills of Principals in Kosovo and Macedonia Koordinaattori
2009-2012 Uusi ura opettajana Koordinaattori
2009-2011 Top Trainer Team Partneri
2008-2012 STEPIT - kolme askelmaa yhteisölliseen työelämäkumppanuuteen Partneri
2008-2011 Yrittäjyyden Ehjä Polku Partneri
2005-2006 AAKE - ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen kehittämishanke Koordinaattori
2004-2006 Taitava Keski-Suomi - Ammatillisten opettajien työelämäosaamisen kehittäminen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä Keski-Suomessa Partneri
2004-2006 Competent SysTrainer Development and Implementation of a Competency-based Management System for Trainers in Continuing VET Partneri
2004-2006 TAITURI - Ammattitaidon tunnistamisen, arvioinnin ja tunnustamisen kehittäminen ammattikorkeakouluympäristössä Koordinaattori
2003-2004 TRANSITION - Lithuania: Transitions from comprehensive school to vocational education Alihankkija
2002-2004 Ammattitaitovalmentaja -hanke Koordinaattori
2001-2004 SENTRA: Supporting Educational Needs Transitions - School to School, Work, College or University Partneri
2000-2003 TRANSITION - Estonia: Facilitating the inclusive transitions of pupils from basic school to vocational school and further for students from vocational school to working life Koordinaattori
1999-2003 OTKO 1999-2003 Opettajan työtä ja oppilaitosten toimintaa kehittävät opinnot Partneri
2002 LILA -jatkohanke 2002 Latviassa ja Liettuassa Koordinaattori
1997-2002 VIETVOC-projekti 1997-2002 Ammatillisen koulutuksen ja opettajankoulutusken kehittäminen Quang Trin provinssissa Keski-Vietnamissa Partneri
2000-2001 LILA-TTT 2000-2001: Reshaping the focus and structure of Teacher/ Trainer Training (TTT) in Latvia and Lithuania Koordinaattori
1992-1995 AIKO Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajien koulutus Partneri

Erityisopetus

2015-2017 SENEL - Special Education Needs Employment Links Partneri
2011-2013 Towards Inclusive Learning Environments in Vocational Education and Training (TILE) Koordinaattori
2011-2014 Access to Lifelong Learning in Higher Education for All (ALLin HE) Partneri
2011-2014 Network: Social Inclusion of Students with Special Needs into mainstream Vocational Education and Training (SOS-Network) Partneri
2008-2009 Ammatillisen erityisopettajan työnkuva -tutkimushanke Koordinaattori
2007-2008 ESOK- Esteetön oppimisympäristö AMK:ssa Koordinaattori
2003-2004 TRANSITION - Lithuania: Transitions from comprehensive school to vocational education Koordinaattori
2005-2006 TransNet -tutkimushanke Virossa Yhteistyössä Northamptonin yliopiston ja Tarton yliopiston kanssa Koordinaattori
2001-2004 SENTRA: Supporting Educational Needs Transitions - School to School, Work, College or University Partneri
2000-2003 TRANSITION - Estonia: Facilitating the inclusive transitions of pupils from basic school to vocational school and further for students from vocational school to working life Koordinaattori
2002 LILA -jatkohanke 2002 Latviassa ja Liettuassa Koordinaattori
1997-2001 SENECA: Special Educational Needs European Competence Advancement Koordinaattori
2005-2006 Partnership between people and sectors in Serbia, 2005-2006 Partneri

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

2015-2017 Kotona Suomessa – Jyväskylän kaupunki: Maahanmuuttajien kotoutumisen toimintamallin kehittäminen monialaisessa verkostossa (ELY) Partneri
2015- Further support to public safety education in Kosovo

Partneri

2013-2016 Modernizing Teacher Education at University of Prishtina Partneri
2013-2015 BOOST - Building Open Opportunities for Students and Teachers in Vietnam Koordinaattori
2013-2015 ToT Nepal - Training of Trainers for Teacher Qualification Upgrading Program in Nepal Koordinaattori
2013-2015 EU/Twinning Project in Egypt: Strengthening the National Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education Institutional Capacity with a View to Improving the Accreditation and Quality Assurance Education System Koordinaattori
2011-2013 Academia -ohjaajien liikkuvuusverkosto Koordinaattori
2011-2013 HOPE 2 – Holistic Partnership in Social Work and Health Care Education in Vietnam and Nepal Partneri
2011-2013 Towards Inclusive Learning Environments in Vocational Education and Training (TILE) Koordinaattori
2011-2012 Improving Educational Leadership and Management Capacity of Quang Tri Teacher Training College, Vietnam Koordinaattori
2010-2012 NICE University Network for Innovation in Guidance Partneri
2011-2014 Network: Social Inclusion of Students with Special Needs into mainstream Vocational Education and Training (SOS-Network) Partneri
2011-2013 Improvement of Pedagogical Skills of VET Teachers and Leadership & Management Skills of Principals in Kosovo and Macedonia Koordinaattori
2007-2010 TIMA-Balt, Transfer of Innovative Methodology for Assessment of VET Teachers' Prior Learning Partneri
2007-2009 EDINET, E-learning in Distributed Data Network Laboratory, 2007-2009 Partneri
2006-2008 TES, Developing Teachers´ Evaluation and Assessment Skills Partneri
2006-2008 Development of learning organisations in VET in South-Estonia Partneri
2004-2007 BIOeTRAIN 2004-2007 Development of European web-based learning environment in the field of bioenergy Partneri
2005-2006 Partnership between people and sectors Developing cooperation between parents and staff in teaching children with Special Educational Needs, 2005-2006.Transition -projektin vaikuttavuuden seurantatutkimus 2005-2006 Koordinaattori
2004-2006 Competent SysTrainer Development and Implementation of a Competency-based Management System for Trainers in Continuing VET Partneri
2004-2005 Upgrading the Contents of Russian In-service Vocational Teacher Training Partneri
2003-2004 TRANSITION - Lithuania: Transitions from comprehensive school to vocational education Koordinaattori
2005-2006 TransNet -tutkimushanke Virossa Yhteistyössä Northamptonin yliopiston ja Tarton yliopiston kanssa Koordinaattori
2001-2004 SENTRA: Supporting Educational Needs Transitions - School to School, Work, College or University Partneri
2000-2003 TRANSITION - Estonia: Facilitating the inclusive transitions of pupils from basic school to vocational school and further for students from vocational school to working life Koordinaattori
2002 LILA -jatkohanke 2002 Latviassa ja Liettuassa Koordinaattori
1997-2002 VIETVOC-projekti 1997-2002 Ammatillisen koulutuksen ja opettajankoulutusken kehittäminen Quang Trin provinssissa Keski-Vietnamissa Partneri
2000-2001 LILA-TTT 2000-2001: Reshaping the focus and structure of Teacher/ Trainer Training (TTT) in Latvia and Lithuania Koordinaattori
1997-2001 SENECA: Special Educational Needs European Competence Advancement Koordinaattori
1993-1999 Developing vocational education through teacher development in Estonia Koordinaattori
1995-1996 Jobmaker, Innovation and Entrepreneurship in Education Partneri

Opintojen ohjaus

2015-2017 AMKista uralle! Partneri
2015- Key Tutor - A tool and education guidance to enhance key competences Partneri
2011-2015 Academia -ohjaajien liikkuvuusverkosto Koordinaattori
2008-2013 Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Koordinaattori
2008-2013 STUDIO - Aikuiskouluttajien pedagogisten ja ohjauksellisten taitojen kehittämisprojekti Partneri
2008-2013 ERKKERI - Ohjauskoulutusta aikuisohjaajille Koordinaattori
2010-2012 NICE University Network for Innovation in Guidance Partneri

Ota yhteyttä

Risku Pekka

Risku Pekka

Yksikönjohtaja, Director
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406621883
Torvinen Hannele

Torvinen Hannele

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405323047

Tutustu opekorkeaamme

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on pedagoginen asiantuntijayhteisö, jonka toimintaan kuuluvat ammatillinen opettajankoulutus, täydennyskoulutus ja palvelutoiminta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

Koulutamme osaavia opetusalan ammattilaisia ja tuemme kumppaneidemme kehitystä pedagogiikan eri osa-alueilla.

Tutustu toimintaan etusivullamme!