Erityisopetus ja inklusiivinen oppiminen

Kansainväliset ja kansalliset sopimukset ja ohjeet sekä lainsäädäntö painottavat koulutuksen kehittämistä inklusiiviseen suuntaan. Tavoitteena on koulutuksellisen tasa-arvon ja elinikäisen oppimisen takaaminen kaikille, sillä nämä perusedellytykset mahdollistavat jokaisen ihmisen osallisuuden yhteiskunnassa.

Jokainen meistä oppii eri tavalla. Riippumatta erilaisista oppimistavoista koulutuksessa pitää pystyä tarjoamaan kaikille samanlaiset mahdollisuudet uuden oppimiseen. Omien oppimis- ja työskentelytyylien tunnistaminen, niiden hyväksyminen ja hyödyntäminen osana elinikäistä oppimista edesauttaa osallisuuden kokemuksen luomista. Olemme mukana useissa koulutuksen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvissä hankkeissa.  

Inklusiivisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen on koko oppilaitoksen kehittämistä; opiskelijan tarvitsema erityinen tuki pitäisi pystyä tuomaan osaksi normaalia opiskeluympäristöä. Ammatillisen koulutuksen yhdeksi osatavoitteeksi on noussut viime aikoina myös syrjäytymisen ehkäiseminen koulutuksen avulla. Ennakoivina toimina korostuvat erityisesti koulutuksen ja työelämän yhteyksien vahvistaminen, opintojen keskeyttämisten vähentäminen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin lisääminen toimivan erityisopetuksen ja opiskelijahuollon tukijärjestelmän avulla.

JAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa TKI-toiminnan keskiössä on tasa-arvoisten opiskelumahdollisuuksien ja hyvinvoivan oppilaitoksen edistäminen. Toimimme sekä koordinaattoreina että partnereina useissa kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa.

Erityisopetukseen liittyvät hankkeemme

Koordinoimiamme

 • EATHEN in Nepal (2019-2022)
 • TECIP in Ethiopia (2017-2020)
 • Towards Inclusive Learning Environments in Vocational Education and Training (TILE) 2011-2013
 • Ammatillisten erityisopettajien työ, tutkimusprojekti 2008-2009. Tutustu Opettaja-lehden artikkeliin
 • ESOK - Esteetön opiskelu ammattikorkeakoulussa 2007-2008
 • Transition Liettua -projektin seurantatutkimus 2005-2006
 • Transition Liettua, Siirtymät peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen ja työelämään 2003-2004
 • Transnet-tutkimushanke 2004-2006. Tutustu tuloksista kertovaanreferee-artikkeliin
 • Transition Viro 2000-2003
 • SENECA, Special Education Needs European Competence Advancement 1997-2001

Mukana partnerina

 • Oppijan oikeus - opettajan taito (2018-2021)
 • SENEL - Working with Employers and Trainers to support Young People with Special Educational Needs/Disability into Employment,  2015-2017 >> Lue lisää www.jamk.fi/SENEL
 • Access to Lifelong Learning in Higher Education for All (ALLin HE), 2011-2014
 • SOS Network: Social Inclusion of Students with Special Needs into mainstream Vocational Education and Training, 2011-2014
 • SENTRA, Supporting educational needs transition from school to college, 2001-2004
 • Partnership between people and sectors in Serbia, 2005-2006

Julkaisut

Erityisopettaja.fi. Verkkojulkaisu. Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Suunnitellen ja koordinoiden / Maija Hirvonen (toim.) 2015

Yhdessä toimien ja erilaisuutta arvostaen / Maija Hirvonen (toim.) 2015

Tertiary teachers with dyslexia as narrators of their professional life and identityEila Burns 2015 (väitös)

´"Ei näihin vaikeuksiin työelämässä törmää" : oppimisen tuki ja erityiselle tuelle annetut merkitykset ammatillisessa aikuiskoulutuksessa opiskelijan näkökulmasta / Leena Selkivuori 2015 (väitös)

Ammatilliset erityisopettajat oman työnsä asiantuntijoina. Tutkimus ammatillisten erityisopettajien työstä / Leena Kaikkonen (toim.) 2010

Esteettömyydellä osallisuuteen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa / Maija Hirvonen (toim.) 2009

Näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen / Eija Honkanen, Leena Kaikkonen, Hannu Kotila (toim.) 2008

Ammattikouluista avoimiin oppimisympäristöihin. Ammatillisen erityisopettajan työ muutoksessa. / Maija Hirvonen 2006

Maisemia matkalta. Näkökulmia ammatillisen erityisopetuksen ja erityisopettajan työn muutoksiin : ammatillisen erityisopettajankoulutuksen 20-vuotisjuhlajulkaisu / Maija Hirvonen, Leena Kaikkonen (toim.) 2005

Jotain erityistä - something special. Kokemuksia kuulluksi tulemisesta, yksilöllisestä oppimisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä / Leena Kaikkonen (toim.) 2005

Ota yhteyttä

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@jamk.fi

Mäkinen Maija

Mäkinen Maija

Tuntiopettaja, Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358400505137
Torvinen Hannele

Torvinen Hannele

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405323047