Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) periaatteiden mukaisesti kaikilla opiskelijoilla on oikeus saada osaamisensa tunnustettua riippumatta siitä milloin ja miten se on hankittu.

AHOT-toiminnalla tehdään opiskelijoiden osaamista näkyväksi ja kannustetaan kehittämään omaa osaamistaan. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen avulla opiskelija saa virallisen hyväksynnän aiemmin hankkimalleen osaamiselle, ja opintoja voidaan henkilökohtaistaa.

 • Osaamisen tunnistaminen on se vaihe, jossa selvitetään millaista osaamista yksilöllä on. Tunnistaminen toimii virallisen tunnustamisen pohjana.
 • Osaamisen tunnustaminen tarkoittaa virallisen hyväksynnän antamista aiemmin hankitulle osaamiselle esimerkiksi todistuksella tai tutkintotodistuksella. Osaaminen voidaan kirjata opintosuoritukseksi.
 • Henkilökohtaistaminen liittyy tiiviisti aiemmin opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Oppimisen ja ohjauksen henkilökohtaistamisella huomioidaan opiskelijoiden yksilölliset elämäntilanteet.

Joustavien oppimismahdollisuuksien sekä ohjaus- ja arviointijärjestelmien kehittäminen on yksi koulutusjärjestelmämme keskeisistä painopisteistä. AHOT-toiminnan kehittämisessä olemme olleet mukana jo 1970-luvulta lähtien. Olemme osallistuneet muun muassa aikuisten näyttötutkintomestarikoulutusten perustamiseen. Ammatillisen toisen asteen osaamisen tunnistamisen kehitystyötä olemme tehneet 1990-luvun alusta ja kehittäneet korkeakoulujen AHOT-toimintaa 2000-luvun alusta alkaen.

Projektit

Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa on tehty kehitystyötä AHOTin parissa seuraavissa projekteissa:

Koordinoimiamme

 • Kiihdytyskaista II jatkaa ensimmäisessä Kiihdytyskaista -projektissa tehtyä työtä (2012-2013)
 • Kiihdytyskaista - joustavammat koulutusmahdollisuudet nuorille (2008-2012)
 • OSTU - tutkimusprojekti: Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen hyvät käytänteet ammatillisella perusasteella (2008-2010)
 • ANTURI - Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen työkalut ammattikorkeakouluissa (2007-2008)
 • Lapin ammattiopiston AiHe2 -hanke, konsultaatio ja johdon koulutus (2006-2007)
 • Näyttöaineistojen kehittäminen ja levittäminen (2004-2007)
 • AAKE - Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen kehittämishanke (2005-2006)
 • TAITURI - Ammattitaidon tunnistamisen, arvioinnin ja tunnustamisen kehittäminen ammattikorkeakouluympäristössä (2004-2006)

Mukana partnerina

 • Osataan! Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana (2012-2014)
 • Access to Lifelong Learning in Higher Education for All (ALLin HE) (2011-2014)
 • TIMA-Balt, Transfer of Innovative Methodology for Assessment of VET Teachers´ Prior Learning (2007-2010)
 • AiHe - Aikuiskoulutuksen henkilökohtaistaminen -levittämishanke (2007)
 • HERO - Henkilökohtaistamisen kehittämiskoulutus, Lapin lääni (2003-2004)
 • HEKO - Henkilökohtaistamisen kehittämiskoulutus (2001-2006)

Julkaisut

 • Kiihdytyskaista-verkkolehti. 2012
 • Assessment of Prior Learning in Vocational Teacher Education. Handbook for Assessors. / R. Duvekot, K.Pukelis A.Fokiene (eds.). 2010
 • Tohditko tunnistaa? (Verkkojulkaisu) Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen nykytila ja kehittämishaasteet ammatillisessa peruskoulutuksessa / Lea Soininen, Annu Niskanen & Aino Lepänjuuri (toim.) 2010
 • Taidatko tunnistamisen? / Annu Niskanen, Riitta Virtanen (toim.). 2008
 • Tunnistatko osaamisen? Näkökulmia ja välineitä osaamisen arviointiin ja kehittämiseen ammattikorkeakoulussa / Antti Laitinen, Ritva Nurminen, Lea Soininen (toim.). 2007
 • Tunnistatko taiturin? Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen korkea-asteella / Annu Niskanen, Aino Lepänjuuri, Tuija Rautio (toim.). 2006
 • Ammattiosaamisen näytöt: osaamisen kehittämisen lippulaiva? / Lea Soininen (toim.). 2007
Keurulainen Harri

Keurulainen Harri

Yliopettaja, Principal Lecturer
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405323147
Torvinen Hannele

Torvinen Hannele

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405323047