jamk.fi

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) periaatteiden mukaisesti kaikilla opiskelijoilla on oikeus saada osaamisensa tunnustettua riippumatta siitä milloin ja miten se on hankittu.

AHOT-toiminnalla tehdään opiskelijoiden osaamista näkyväksi ja kannustetaan kehittämään omaa osaamistaan. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen avulla opiskelija saa virallisen hyväksynnän aiemmin hankkimalleen osaamiselle, ja opintoja voidaan henkilökohtaistaa.

 • Osaamisen tunnistaminen on se vaihe, jossa selvitetään millaista osaamista yksilöllä on. Tunnistaminen toimii virallisen tunnustamisen pohjana.
 • Osaamisen tunnustaminen tarkoittaa virallisen hyväksynnän antamista aiemmin hankitulle osaamiselle esimerkiksi todistuksella tai tutkintotodistuksella. Osaaminen voidaan kirjata opintosuoritukseksi.
 • Henkilökohtaistaminen liittyy tiiviisti aiemmin opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Oppimisen ja ohjauksen henkilökohtaistamisella huomioidaan opiskelijoiden yksilölliset elämäntilanteet.

Joustavien oppimismahdollisuuksien sekä ohjaus- ja arviointijärjestelmien kehittäminen on yksi koulutusjärjestelmämme keskeisistä painopisteistä. AHOT-toiminnan kehittämisessä olemme olleet mukana jo 1970-luvulta lähtien. Olemme osallistuneet muun muassa aikuisten näyttötutkintomestarikoulutusten perustamiseen. Ammatillisen toisen asteen osaamisen tunnistamisen kehitystyötä olemme tehneet 1990-luvun alusta ja kehittäneet korkeakoulujen AHOT-toimintaa 2000-luvun alusta alkaen.

Projektit

Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa on tehty kehitystyötä AHOTin parissa seuraavissa projekteissa:

Koordinoimiamme

 • Kiihdytyskaista II jatkaa ensimmäisessä Kiihdytyskaista -projektissa tehtyä työtä (2012-2013)
 • Kiihdytyskaista - joustavammat koulutusmahdollisuudet nuorille (2008-2012)
 • OSTU - tutkimusprojekti: Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen hyvät käytänteet ammatillisella perusasteella (2008-2010)
 • ANTURI - Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen työkalut ammattikorkeakouluissa (2007-2008)
 • Lapin ammattiopiston AiHe2 -hanke, konsultaatio ja johdon koulutus (2006-2007)
 • Näyttöaineistojen kehittäminen ja levittäminen (2004-2007)
 • AAKE - Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen kehittämishanke (2005-2006)
 • TAITURI - Ammattitaidon tunnistamisen, arvioinnin ja tunnustamisen kehittäminen ammattikorkeakouluympäristössä (2004-2006)

Mukana partnerina

 • Osataan! Osaamisen arviointi työssä työpaikkojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistoimintana (2012-2014)
 • Access to Lifelong Learning in Higher Education for All (ALLin HE) (2011-2014)
 • TIMA-Balt, Transfer of Innovative Methodology for Assessment of VET Teachers´ Prior Learning (2007-2010)
 • AiHe - Aikuiskoulutuksen henkilökohtaistaminen -levittämishanke (2007)
 • HERO - Henkilökohtaistamisen kehittämiskoulutus, Lapin lääni (2003-2004)
 • HEKO - Henkilökohtaistamisen kehittämiskoulutus (2001-2006)

Julkaisut

 • Kiihdytyskaista-verkkolehti. 2012
 • Assessment of Prior Learning in Vocational Teacher Education. Handbook for Assessors. / R. Duvekot, K.Pukelis A.Fokiene (eds.). 2010
 • Tohditko tunnistaa? (Verkkojulkaisu) Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen nykytila ja kehittämishaasteet ammatillisessa peruskoulutuksessa / Lea Soininen, Annu Niskanen & Aino Lepänjuuri (toim.) 2010
 • Taidatko tunnistamisen? / Annu Niskanen, Riitta Virtanen (toim.). 2008
 • Tunnistatko osaamisen? Näkökulmia ja välineitä osaamisen arviointiin ja kehittämiseen ammattikorkeakoulussa / Antti Laitinen, Ritva Nurminen, Lea Soininen (toim.). 2007
 • Tunnistatko taiturin? Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen korkea-asteella / Annu Niskanen, Aino Lepänjuuri, Tuija Rautio (toim.). 2006
 • Ammattiosaamisen näytöt: osaamisen kehittämisen lippulaiva? / Lea Soininen (toim.). 2007

Keurulainen Harri

Yliopettaja, Principal Lecturer
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405323147

Torvinen Hannele

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
AOKK T&K, Research, Development & Innovations (RDI)
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405323047