Opiskelijapalaute | Opinto-ohjaajankoulutus

Opiskelijoiden palautteita

"Koulutuksen kautta oma sisäinen motivaationi lisääntyi niin opetustyöhön kuin ohjaustyöhön. Kiinnitän nyt enemmän huomiota omaan toimintaani, jota hyödynnän reflektoinnissa. Tämä on erittäin suositeltava jatkokoulutus kaikille ammatillisille opettajille. "

Mitä sanottavaa opiskelijoillamme on opinto-ohjaajaksi opiskelusta? Missä olemme onnistuneet? Tälle sivulle kerätyt palautteet ovat lainauksia viime vuosien opiskelijoidemme avoimista vastauksista palautekyselyihimme.

"Kelpoisuuden avulla olen vakiinnuttanut asemani ammattikorkeakoulun opona. Koulutus auttoi jäsentämään omaa osaamista. Olen myös pystynyt hyödyntämään koulutuksessa saatua teoreettista oppia käytännön tilanteissa."

"Parasta oli verkostoituminen eri asteelta ja paikkakunnilta tulevien opiskelukavereiden kanssa. Lisäksi oman ryhmän kouluttaja oli mahtava, innostava ja kannustava!"

"Saamani opinto-ohjaajankoulutus oli erittäin hyvää ja kelpoisuus paransi mahdollisuuksiani työelämässä. Toimin nyt eri työpaikassa kuin koulutuksen aikana."

"Koulutus on toimiva ja nopea tapa hankkia ohjausalan osaamista, työkaluja omaan työhön ja saada pätevyys opinto-ohjaajaksi. Hyvä kokonaisuus. Koulutuksessa oli erilaisten oppilaitosten henkilöstöä, joten kokemusten jakaminen ja toisilta oppiminen korostuivat."

"Koulutuksessa tekemäni portfolio on osoittautunut hyväksi työkaluksi ohjaustyössäni. Sieltä löytyy vahvistusta ohjauskäsitykselleni. Toisaalta se osoittaa myös oman osaamiseni kehittymisen – koulutuksessa sisäistämäni asiat ovat saaneet jatkumoa. Koko ajan oppii lisää! Opinto-ohjaajan koulutuksella oli suuri merkitys elämänvaiheessani. Sain opettajilta ja vertaisilta mahtavaa kannustusta, lähipäivät olivat hyvin suunniteltuja ja niille oli aina mukava tulla. Osasitte luoda hyvän opiskeluilmapiirin."

”Henkilökohtaiset tavoitteet tulivat hyvin täytettyä siksi, että opintoja sai liittää omaan työhön.”

”Varsinkin etäjaksojen tehtävät toimivat hyvin työelämälähtöisesti. Myös verkostoharjoittelut olivat tärkeitä.”

”Lähijaksot ja etäopiskelu rytmittyivät mielestäni hyvin. Mielenkiintoisia luentoja ja hyviä asiantuntijoita.”

”Henkilökohtainen tavoitteeni oli valmistua! Välitavoitteet toteutuivat myös, eli sain omaan työhön lisää varmuutta ja ammatillisuutta.”-

”Olen jo siirtänyt oppimaani työhöni ja se näkyy opiskelijapalautteissa.”

Kiinnostuitko?

Opinto-ohjaajankoulutus on opettajille suunnattua jatkokoulutusta. Koulutukseen haetaan vuosittain ammatillisten opettajakorkeakoulujen haussa tammikuussa.

Lue lisää opinto-ohjaajankoulutuksesta!

Jaa

Takaisin