UKK: JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu - JAMK
jamk.fi

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin


Kokosimme tälle sivulle vastauksia kysymyksiin, jotka askarruttavat usein hakijoidemme mieltä. Toivottavasti sinäkin löydät vastauksia omiin kysymyksiisi.

Kysymykset liittyvät niin ammatilliseen opettajankoulutukseen, erityisopettajankoulutukseen kuin opinto-ohjaajankoulutukseenkin. Seuraava hakuaika koulutuksiin on 10. - 30.1.2018.

1. Mitä vaaditaan, jotta voin hakea ammatilliseen opettajankoulutukseen?

Ammatillinen opettajankoulutus sisältää opettajan pedagogiset opinnot (60 op), eli sinulla tulee ennen koulutusta jo olla muu opettajalta vaadittava koulutus ja työkokemus. Opettajan kelpoisuus eri tehtävissä ja kouluasteilla määritellään laissa, eikä asia ole aivan yksiselitteinen.

Pääsääntöisesti ammatillisten opettajien kohdalla hakukelpoisuus tarkoittaa soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta tutkintoa vastaavalta alalta. Poikkeuksena on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnolla hakevalta vaaditaan viisi vuotta ammatillista työkokemusta.
Mikäli taas olet suuntaamassa yhteisten aineiden opettajaksi (esim. kielet ja matematiikka), et tarvitse työkokemusta, vaan ylempi korkeakoulututkinto riittää hakukelpoisuuteen.

Jos toimit jo ammatillisena opettajana oppilaitoksessa tai sinut on palkattu antamaan ammatillista lisäkoulutusta, myös muu kuin korkeakoulututkinto voin antaa hakukelpoisuuden. Tällöin sinulta vaaditaan vähintään viisi vuotta ammatillista työkokemusta ja Oppilaitoksen lisäselvitys -lomake hakemuksen liitteeksi.

2. Mitä vaaditaan, jotta voin hakea ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen tai opinto-ohjaajankoulutukseen?

Ammatillinen erityisopettajankoulutus ja opinto-ohjaajankoulutus ovat opettajille tarkoitettuja jatkokoulutuksia.

Hakijalla tulee siis olla ammatillisen koulutuksen ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus. Kelpoisuus tarkoittaa sitä, että vaadittavan tutkinnon ja ammattialan työkokemuksen lisäksi hakija on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (60 op/35 ov) joko ammatillisena opettajankoulutuksena tai yliopisto-opintoina.
Lisäksi ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen hakevalta vaaditaan vähintään kuuden kuukauden opetus- tai ohjauskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta.

Hakukelpoisuusvaatimuksista on kerrottu lisää koulutustemme sivuilla sekä Opintopolku.fin Valintaperusteet ja pääsykokeet -välilehdellä. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen sivulle opintopolussa pääset tästä  ja opinto-ohjaajankoulutuksen sivulle pääset tästä

3. Onko ammatillinen opettajankoulutus vain ammatilliseen koulutukseen suunnattu vai voinko opintojen jälkeen toimia opettajana esim. perusopetuksessakin?

Ammatillinen opettajankoulutus antaa yleisen pedagogisen kelpoisuuden. Eli opettajan pedagogiset opinnot 60 op ovat samat kuin vaikkapa yliopistossakin tehdään.
Pedagogisista opinnoista kelpoisuutesi opettaa eri kouluasteilla ei jää kiinni. Sen sijaan taustatutkintosi määrittää, mitä aineita ja missä oppilaitoksessa olet kelpoinen opettamaan. Luokanopettajaksi voi opiskella vain yliopistossa.

Opettajien kelpoisuudet määrittää lainsäädännön ”Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista”, johon voit tutustua Finlexin sivuilla. Siirry asetukseen tästä!

4. Mihin opettajien jatkokoulutukset antavat kelpoisuuden?

Ammatillinen erityisopettajankoulutus antaa kelpoisuuden erityisopetuksen tehtäviin ammatillisessa koulutuksessa. Opinto-ohjaajankoulutus puolestaan antaa aiemmista opinnoista riippuen kelpoisuuden opinto-ohjauksen tehtäviin kaikille kouluasteille.

5. Riittääkö ammatillisen opettajankoulutuksen hakukelpoisuuteen amk-tutkinto? Jos minulla on ylempi amk-tutkinto, voinko silloin saada amk-tutkinnostani hakupisteitä?

Olet hakukelpoinen, jos vain sinulla on tutkinnon lisäksi vaadittava määrä työkokemusta. Kummalla tahansa tutkinnoistasi haet, voit laittaa toisen näistä tutkinnoista hakulomakkeessa kohtaan ”Muut suoritetut tutkinnot” ja saada siitä hakemuspisteitä. Hakukelpoisuusvaatimuksista on kerrottu lisää koulutustemme sivuilla sekä Opintopolku.fissä ammatillisen opettajankoulutuksen Valintaperusteet ja pääsykokeet -välilehdellä.

6. Onko opiskelu kokopäiväistä?

Suurin osa opiskelijoistamme tekee opinnot osa-aikaisesti oman työnsä ohessa. Mikäli opiskelija itse haluaa ja elämäntilanne sen sallii, voi opintoja tehdä myös kokopäiväisesti.

7. Kuinka kauan opinnot kestävät? Entä kuinka pitkä opiskeluoikeus on?

Opiskeluoikeus on kaikissa koulutuksissamme 3 vuotta, mutta keskimäärin meiltä valmistutaan 1,5 vuodessa. Nopeimmat taas saavat koulutuksen tehtyä jopa alle vuodessa.

8. Onko mahdollista opiskella etäopiskeluna? Ei oikein huvita muuttaa Jyväskylään.

Kaikki koulutuksemme toteutetaan monimuoto-opiskeluna, mikä tarkoittaa sitä, että lähijaksojen lisäksi verkko-opiskelu ja itsenäinen opiskelu ovat iso osa koulutusta. Vaikka opiskelisit Jyväskylässäkin, ei muuttokuormaa tarvitse pakata kun vain järjestät itsesi lähijaksoille paikan päälle.

Ammatillisen opettajankoulutuksen alueryhmiämme kokoontuu eri puolilla Suomea, joten opiskelu onnistuu useimmiten aika lähellä kotikulmia. Lisäksi opettajaopinnot voit tehdä myös uudessa verkko-opiskeluryhmässämme, jossa nimen mukaisesti opiskellaan pääasiassa verkossa ja lähipäivät ovat minimissään. Tähän ryhmään hakevilta edellytetään hyviä tietoteknisiä ja taidollisia valmiuksia. Opiskelumuodoistamme voit lukea lisää täältä.

Jatkokoulutusten osalta opiskelupaikkoja on vuonna 2017 Jyväskylän lisäksi tarjolla ammatillisessa opinto-ohjaajakoulutuksessa Pohjois-Savoon/Kainuuseen sekä ammatillisessa erityisopettajakoulutuksessa Lounais-Suomeen.

9. Pitääkö hakiessa olla töissä?

Ei tarvitse. Puhumme usein työn ohella opiskelusta, sillä opinnot joustavat erilaisiin elämäntilanteisiin. Jos työt eivät verota aikaasi, voit opiskella koulutuksissamme vaikka kokopäiväisestikin.

10. Maksaako opiskelu?

Koulutus on maksutonta. Tietysti opiskelija vastaa itse esimerkiksi mahdollisista matka- ja majoituskuluista, ruokailusta ja materiaalihankinnoista.

11. Minkä verran koulutuksessa on lähipäiviä ja onko kaikkiin osallistuttava paikan päällä?

Kaikkiin lähipäiviin on osallistuttava. Koulutuksemme toteutetaan monimuoto-opiskeluna, mikä tarkoittaa sitä, että lähitapaamisia ei ole kovin paljon. Tarkemmin tapaamisista sovitaan jokaisessa opiskeluryhmässä, mutta keskimäärin yhden lukuvuoden aikana on yhteensä noin 6–8  lähijaksoa, jotka ovat useimmiten kaksipäiväisiä. Osa tapaamisista saatetaan korvata webinaareilla.

Koska lähijaksoja ei koulutuksessa ole kovin paljon, on niiden sisältö ja yhdessä tekeminen opiskelijalle sitäkin arvokkaampaa, jotta opinnot etenevät. Lähipäivien aikana saat tukea opiskeluun opiskelijatovereiltasi sekä kouluttajiltasi. Yleensä juuri lähipäivät nostetaan yhdeksi parhaaksi asiaksi koulutuksessa.

Ammatillisen opettajankoulutuksen verkko-opiskeluryhmä tapaa vain koulutuksen aloittavalla orientaatiojaksolla. Tämän jälkeen tapaamiset järjestetään verkossa, mutta niihinkin on varattava aikaa.

12. Paljonko tarvitsen pisteitä päästäkseni opiskelemaan? Mistä näen aiempien vuosien alimmat pisterajat?

Vuoden 2015 haussa ammatillisten opettajakorkeakoulujen valintaperusteet uudistettiin, minkä vuoksi sitä aiempien vuosien pisterajat eivät enää ole vertailukelpoisia. Myös tulevaan hakuun on tehty vielä joitain muokkauksia ja tietysti pisterajat elävät vuosittain myös hakijaryhmän mukaan. Emme voikaan sanoa, millä pistemäärällä voit tulevassa haussa saada opiskelupaikan.

13. Kuinka pitkä harjoittelu on ja voiko sen suorittaa omalla työpaikalla?

Opintoihin sisältyvän harjoittelun voi suorittaa myös omalla työpaikalla. Itse asiassa aika moni opiskelijoistamme niin tekeekin.

Harjoittelussa suunnittelet, toteutat ja arvioit yhden opintokokonaisuuden. Kesto riippuukin siitä, missä harjoittelu toteutetaan sekä mahdollisesti jo sinulle kertyneen opettajakokemuksen määrästä.

14. Missä koulutukseen haetaan?

Ammatillisiin opettajakorkeakouluihin haetaan vuosittain tammikuussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Kun olet täyttänyt hakemuslomakkeesi palvelussa, sinun pitää tulostaa valmis lomake ja lähettää postitse yhdessä paperisten hakemusliitteiden kanssa ensisijaiseen hakukohteeseesi.

Tänä vuonna hakemusliitteiden tulee olla perillä 7.2.2018 klo 15. Mikäli me olemme ykkösvalintasi, kirjoita kuoreen: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu, Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä.

15. Mitä kaikkea minun pitää laittaa hakemusliitteisiin?

Tarvitset liitteet kaikista hakukelpoisuuteen vaadittavista ja hakemuspisteitä sinulle kerryttävistä osa-alueista (esim. työkokemus, tutkinnot, yrittäjäkokemus). Liitteet voivat olla esimerkiksi työ- ja opiskelutodistuksia.

Tarvittavien liitteiden osalta löydät lisätietoja myös Opintopolku.fi-sivuilta valitsemasi koulutuksen tiedoista ja siellä ”Valintaperusteet ja pääsykokeet”-välilehdeltä. Esimerkiksi ammatillisen opettajankoulutuksemme osalta pääset sivulle tästä.

16. Pitääkö hakemusliitteet olla todistettu oikeaksi?

Todistuskopioita ei tarvitse todistaa oikeaksi.

17. Voinko laittaa hakemusliitteeni sähköisenä?

Hakija vastaa siitä, että tulostettu hakemus liitteineen saapuu määräpäivään mennessä postitse paperiversioina ensisijaiseen hakukohteeseesi. Käsittelemme vuosittain yli 1500 hakemusta liitteineen, eli kyseessä ei ole mikään ihan pieni prosessi. Siksi emme myöskään oikein voi tehdä asiassa poikkeuksia.

18. En ole varma, minkä alueryhmän valitsen. Mitä teen?

Voit hakea kahteen eri opettajakorkeakouluun, joista kummastakin sinun pitää valita yksi opiskelumuoto. Jos siis haluaisit ensisijaisesti opiskella vaikkapa meidän Länsi-Suomen ryhmässämme, voit laittaa toiseksi hakukohteeksi jonkun toisen ammatillisen opettajakorkeakoulun ryhmistä sinulle sopivimman.

19. Onko hakijalla yhtä suuri mahdollisuus päästä ensimmäiseen ja toiseen hakukohteeseen?

Mikäli et tule valituksi ensisijaiseen hakukohteeseesi, kilpailet sitten myös toisen hakutoiveesi opiskelupaikoista. Hakutoivejärjestyksestä ei saa lisäpisteitä, eli haet kumpaankin kohteeseen samoilla pisteillä. Ainoastaan tasapistetilanteessa kahden hakijan välillä voi ensisijainen hakutoive olla ratkaiseva tekijä valinnassa.

20. Saako kasvatustieteen aineopinnot hyväksiluettua opettajankoulutukseen?

Opinnoista on mahdollista saada hyväksilukuja. Hyväksilukuasioita käsitellään tarkemmin koulutukseen valittujen opiskelijoiden kanssa.

21. Mitä lasketaan opetus- ja ohjauskokemukseksi? Käykö työelämässä tehty koulutustyö? Entä saanko hyödynnettyä epäpätevänä opettajana tehdyt opettajan sijaisuudet haussa?

Hakemuspisteitä voit saada kokemuksesta sekä oppilaitoksessa opettamisesta että kouluttajana toimimisesta elinkeinoelämästä. Sivutoiminen opettaja-/kouluttajakokemus rinnastetaan hakupisteityksessä päätoimiseen kokemukseen siten, että vähintään 64 tuntia vastaa yhtä päätoimisen kokemuksen kuukautta.

Jos ilmoitat useita päivän tai tuntien mittaisia lyhyitä työjaksoja, pyydä työnantajaltasi kooste työpäivistä/-tunneista ja postita se työtodistusten lisäksi hakemuksesi liitteeksi. Valintaryhmämme tarkistaa vielä hakemusliitteistäsi, miten asian laita on.

Tästä voi lukea lisää Ammatillisen opettajankoulutuksen valintaperusteista 2017.

22. Milloin saan hakutulokset tietooni?

Ammatillisen opettajankoulutuksen osalta opiskelijavalinnat julkaistaan 5.4.2018. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen ja opinto-ohjaajankoulutuksen osalta julkaisupäivä on jo 22.3.2018. Mikäli tulet valituksi koulutukseen, muistathan ottaa myös opiskelupaikan vastaan.

23. Jos nyt en pääse opiskelemaan, niin mitä voin tehdä?

Jos haluat koulutukseen toden teolla, niin älä ainakaan luovuta. Iso osa opiskelijoistamme on hakenut useammin kuin kerran saadakseen opiskelupaikan. Kannattaa katsoa, mistä osioista sinun olisi mahdollista saada lisää hakemuspisteitä ja miettiä, voisitko kerryttää jollain tavalla niissä vaadittavaa osaamista.

Esimerkiksi ammatillisen opettajankoulutuksen osalta voit saada haussa lisäpisteitä muun muassa avointen yliopistojen tarjoamista kasvatustieteellisistä perusopinnoista (25 op / 15 ov). Opintoja voidaan myös hyväksilukea, mikäli tulet valituksi koulutukseemme. Jatkokoulutusten osalta mekin tarjoamme joitakin täydennyskoulutuksia, joista voi olla sinulle hakuvaiheessa hyötyä. Ohjauksen koulutuksista voit lukea lisää täältä  ja erityisopetuksen koulutuksesta lisää täältä.

Hae
8.-29.1.2019

Haluatko opetusalan ammattilaiseksi? Hae tammikuussa JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun aikuiskoulutuksiin ja opiskele:

> ammatilliseksi opettajaksi
> opinto-ohjaajaksi 
tai
> ammatilliseksi erityisopettajaksi
.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää opiskelusta tai kysyä jotain hakemisesta? Laita sähköpostia opiskelijapalveluillemme opiskelijapalvelut.aokk(at)jamk.fi tai ota suoraan yhteyttä johon kuhun meistä.

Jouhiaho Katariina

Opinto-ohjaaja, Study Counsellor
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407525358
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Saat minulta hakuvaiheen ohjausta (esim. hakukelpoisuuden osalta) ammatilliseen opettajan- , erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukseen.

Salminen Marika

Opintosihteeri, Student Services Secretary
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358403515261

Lahtinen Henriikka

Opintosihteeri, Student Services Secretary
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407720598

Tutustu opekorkeaamme

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on pedagoginen asiantuntijayhteisö, jonka toimintaan kuuluvat ammatillinen opettajankoulutus, täydennyskoulutus ja palvelutoiminta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

Koulutamme osaavia opetusalan ammattilaisia ja tuemme kumppaneidemme kehitystä pedagogiikan eri osa-alueilla.

Tutustu toimintaan etusivullamme!

Löydät meidät Facebookista