Ursula Haapanen | Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Kehittämässä omaa ja oppilaitoksen osaamista

"Harkitsetko ammatillisen erityisopettajan uraa? Älä mieti vaan tartu toimeen, lähde retkelle omaan opettajuuteesi! "

Uusien opetussuunnitelmien kehitystyö Varalan urheiluopistossa sai Ursula Haapasen pohtimaan yksilöllisiä opintopolkuja. Toimiessaan liikunnanopettajana sekä liikunnan ammattitutkinnon tutkintovastaavana - yhtenä oppiaineenaan soveltava liikunta - Ursula havannoi oppijoiden erityisen tuen tarpeita omassa arjessaan. – Hakeuduin koulutukseen saadakseni työkaluja omaan työhöni, Ursula kertoo.

Ammatillisen erityisopettajan opinnot ovat vieneet eteenpäin paitsi opiskelija-Ursulaa, myös oppilaitosta, Varalan urheiluopistoa. Tampereen keskustassa sijaitsevalla urheiluopistolla ei aiemmin ollut esimerkiksi erityisopetuksen suunnitelmaa, mutta nyt sellainen on syntynyt Ursulan kehittämishankkeena. – Oppilaitoksena olemme saaneet tästä valtavasti. Opintoryhmästä otin irti kaiken mahdollisen – siellä kohtasin eri vaiheissa olevien oppilaitosten edustajia. Kokemusten jakaminen auttoi näkemään, mikä olisi se meidän tapa tehdä tätä työtä.

Suurimpana muutoksena Ursula näkee koulutuksen vaikutuksen omaan opettajuuteensa.  – Olen löytänyt uskallusta päästää irti perinteisistä toimintatavoista ja malleista. Jyväskylän koulutuksessa houkuttelivat juurikin erilaiset, nykyaikaiset tavat toimia.

Täysin haasteitta ei aikuisopiskelija ole opinnoistaan selvinnyt, työn ja opiskelun yhdistäminen on joskus aikamoista palapeliä. Ajankäytölliset pulmat ovat kuitenkin opettaneet priorisoimaan ja jättämään turhat lillukanvarret. Ursulan mielestä opintojen helmiä ovat myös toimivissa tiloissa järjestetyt lähijaksot ja hyvä porukka, jotka ovat motivoineet mukaan. – Ilolla olen tänne ajanut joka kilometrin.

Hae
4. - 20.1.2022

Haluatko opetusalan ammattilaiseksi? Hae JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun aikuiskoulutuksiin ja opiskele:

> ammatilliseksi opettajaksi
> opinto-ohjaajaksi 
tai
> ammatilliseksi erityisopettajaksi
.

Takaisin