jamk.fi

Ammatillinen erityisopettajankoulutus on 60 opintopisteen laajuinen jatkokoulutus opettajille. Koulutus antaa sinulle kelpoisuuden erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen tehtäviin ammatillisessa koulutuksessa. 

Lisätietoa haun 2020 valintaperusteista tulee syksyn aikana.

Ammatillisen erityisopettajan opinnot

Ammatillisessa erityisopetuksessa keskeisenä haasteena on ohjata erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita, henkilökohtaistaa heidän opintonsa sekä järjestää yksilöllistä opetusta. Ammatillisen erityisopettajan opintojen sisällöissä otetaan huomioon erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen alueellisen kehittämisen tarpeet ja tavoitteet.

Opinnot rakentuvat samoille osaamisalueille kuin opettajankoulutus: oppimisen ohjaaminen, toimintaympäristön kehittäminen, jatkuva oppiminen sekä yhteistyö ja vuorovaikutus.

Koulutukseen sisältyvät osaamisalueet:
 • kehittyvä ammatillinen identiteetti
 • oppimisen moninaisuus
 • inklusiivisen koulutuksen kehittäminen

Toteutus

 • Joustavat monimuoto-opinnot
 • Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alussa
 • Opinnot ovat osa-aikaisia
 • Opiskelu mahdollista työn ohessa
 • Kesto noin 1 - 1,5 vuotta
 • Opinto-oikeus 3 vuotta

Lisätietoa ammatillisen erityisopettajan opintokokonaisuuksista ja osaamisalueista löydät opinto-oppaastamme.

 

Tutustu opinto-oppaaseen

Opiskelumuodot

Vuonna 2020 tarjoamme koulutusta monimuotoisena opiskeluna, joka on yhdistelmä lähiopiskelua Jyväskylässä ja ohjattua verkko-opiskelua.

Koulutus rakentuu orientaatio-, verkko- ja lähipäivistä, tehtävistä, oppimispiirityöskentelystä ja harjoitteluista.

Opiskelu alkaa orientaatiojaksolla Jyväskylässä 4.-5.6.2020, jonka jälkeen lähiopetuspäiviä on yksi tai kaksi lukukausittain. Verkkopäiviä on noin kerran kuukaudessa. Oppimispiirin verkkotapaamiset sovitaan erikseen.

Harjoitteluja on kaksi: muualla kuin omassa työssä tehtävän harjoittelun laajuus on 6 op (3 viikkoa) ja omassa työssä tehtävän harjoittelun laajuus on 5 op.

Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa. Ohjeita hakulomakkeesi täyttämiseen saat Näin haet -sivulta.

Haun tarkeat paivamaarat 2019

 • Hakuaika 2.-23.1.2020
 • Hakemiseen käytettävät liitteet opintopolussa 30.1.2020 klo 15.00
 • Opiskelijavalinnat, erityisopettajankoulutus 23.3.2020
 • Opiskelupaikan vastaanottaminen, erityisopettajankoulutus 3.4.2020 klo 15

 

Hakukelpoisuus

Ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen hakevilta edellytetään:

 • ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus.
 • vähintään 6 kk päätoiminen opetus- tai ohjauskokemus ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa.
 • halua syventää osaamistasi ja asiantuntijuuttasi erityiskasvatuksessa

Mistä saan hakupisteitä?

Kaikkien hakukelpoisten hakijoiden hakemukset pisteytetään. Opiskelijavalinnat perustuvat valtakunnalliseen hakupisteytykseen, joka koostuu vuonna 2019 seuraavista osa-alueista:

 • erityisopetuksen kokemus oppilaitoksesta
 • erityisopetuksen kokemus ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2017 jälkeen
 • ohjauskokemus erityistä tukea tarvitsevien parissa
 • erityispedagogiikan perusopinnot 
 • erityisopetuksen koulutus 1.1.2010 jälkeen

Opiskelijavalinnan alimmat pistemäärät vaihtelevat vuosittain hakijaryhmän mukaan. Valintaperusteiden uudistumisen vuoksi aiempien vuosien opiskelijavalintojen pisterajat eivät ole enää vertailukelpoisia. 

Pisterajat 2018

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen valintaperusteet

Tarkemmat valintaperusteet, joissa pisteitä kerryttäviä osa-alueita sekä hakuprosessin vaiheita avataan syvemmin, löydät opintopolku.fi -palvelusta, Hakeminen -välilehdeltä.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää opiskelusta tai kysyä jotain hakemisesta? Laita sähköpostia opiskelijapalveluillemme opiskelijapalvelut.aokk(at)jamk.fi tai ota suoraan yhteyttä johon kuhun meistä.

Jouhiaho Katariina

Jouhiaho Katariina

Opinto-ohjaaja, Study Counsellor
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407525358
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Saat minulta hakuvaiheen ohjausta (esim. hakukelpoisuuden osalta) ammatilliseen opettajan- , erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukseen.
Salminen Marika

Salminen Marika

Opintoasiainkoordinaattori, Study Affairs Coordinator
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358403515261
Lahtinen Henriikka

Lahtinen Henriikka

Opintoasiainkoordinaattori, Study Affairs Coordinator
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407720598
Näytä lisää

Tutustu opekorkeaamme

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on pedagoginen asiantuntijayhteisö, jonka toimintaan kuuluvat ammatillinen opettajankoulutus, täydennyskoulutus ja palvelutoiminta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

Koulutamme osaavia opetusalan ammattilaisia ja tuemme kumppaneidemme kehitystä pedagogiikan eri osa-alueilla.

Tutustu toimintaan etusivullamme!

Löydät meidät Facebookista