Ammatillinen erityisopettajankoulutus on 60 opintopisteen laajuinen jatkokoulutus opettajille. Hakukelpoisia ovat siis henkilöt, joilla on jo opettajan pätevyys. Ammatillinen erityisopettajankoulutus antaa kelpoisuuden erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen tehtäviin ammatillisessa koulutuksessa. 

 

Ammatillisen erityisopettajan opinnot

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen lähtökohtana on inklusiivisen koulutuksen kehittäminen. Opinnoissa tätä toteutetaan oman erityisopettajuuden rakentamisen, työyhteisön osaamisen kehittämisen ja alueellisen yhteistyön vahvistamisen kautta. Oma ammatillinen kasvu erityisen tuen osaajana liitetään kiinteästi oman työyhteisön kehittämiseen.

Koulutuksen tavoitteena on erityisopettajuus, jossa painottuvat erityispedagogisen osaamisen lisäksi konsultatiivinen ja verkostoituva työote. Tavoitteena on myös ammattialaansa ja työtään tutkiva ammatillinen erityisopettaja, joka toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.

Koulutukseen sisältyvät osaamisalueet:
 • kehittyvä ammatillinen identiteetti
 • oppimisen moninaisuus
 • inklusiivisen koulutuksen kehittäminen

 

Tutustu opinto-oppaaseen

Toteutus

 • Joustavat monimuoto-opinnot
 • Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alussa
 • Opinnot ovat osa-aikaisia
 • Opiskelu mahdollista työn ohessa
 • Kesto noin 1 - 1,5 vuotta
 • Opinto-oikeus 3 vuotta

Lisätietoa ammatillisen erityisopettajan opintokokonaisuuksista ja osaamisalueista löydät opinto-oppaastamme.

 

Opiskelu

Vuonna 2021 tarjoamme koulutusta monimuotoisena opiskeluna, joka on yhdistelmä lähiopiskelua Jyväskylässä, ohjattua verkko-opiskelua, oppimispiirityöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä.

Koulutukseen sisältyy kaikille yhteisiä ohjauspäiviä, joista osa on verkossa ja osa on Jyväskylässä. Ohjauspäivät toteutetaan pääsääntöisesti viikonlopun yhteydessä perjantaisin klo 13 -19 ja lauantaisin klo 9-15.

Koulutus alkaa orientaatiopäivillä 4. - 5.6.2021 Jyväskylässä ja jatkuu kesän aikana itsenäisenä verkkotyöskentelynä. Koulutus etenee ohjauspäivien ja oppimispiiritapaamisten jatkumona. Oppimispiiritapaamisten ajankohdat sovitaan erikseen ja osassa niistä on mukana vastuukouluttaja.

Koulutuksen tehtävistä osa on oppimispiirissä yhteisesti työstettäviä ja osa  itsenäisesti tehtäviä toiminnallisia ja kirjallisia oppimistehtäviä.

Harjoitteluja on kaksi:

 • muualla kuin omassa työssä tehtävä harjoittelu 6 op (3 viikkoa)
 • omassa työssä tehtävä harjoittelu 5 op

Harjoittelun ajankohta ja sisältö määrittyy opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittymissuunnitelman mukaan.

Ohjauspäivät 2021-2022

Ohjauspäivät järjestetään pääsääntöisesti viikonloppuisin, pe klo 13 - 19 ja la klo 9 - 15

 • 4. - 5.6.2021 orientaatio verkossa
 • 20. - 21.8.2021 Jyväskylä
 • 2.10.2021 verkkopäivä
 • 13.11.2021 verkkopäivä
 • 13. - 14.12.2021 Jyväskylä (ma-ti)
 • 29.1.2022 verkkopäivä
 • 19.3.2022 verkkopäivä
 • 13. - 14.5.2022 Jyväskylä

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

Millaista on erityisopettajan työ ammatillisessa oppilaitoksessa? Katso ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteistyössä tuottama video!

Voit katsoa videon myös täältä »
 
 

Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa. Ohjeita hakulomakkeesi täyttämiseen saat Näin haet -sivulta.

 • Hakuaika 4.-20.1.2022
 • Opiskelijavalinnat, erityisopettajankoulutus 22.3.2022
 • Opiskelupaikan vastaanottaminen, erityisopettajankoulutus 31.3.2022

 

Hakukelpoisuus

Ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen hakevilta edellytetään:

 • ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus
 • vähintään 5 kk päätoiminen opetus- tai ohjauskokemus ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa

Mistä saan hakupisteitä?

Kaikkien hakukelpoisten hakijoiden hakemukset pisteytetään. Opiskelijavalinnat perustuvat valtakunnalliseen hakupisteytykseen, joka koostuu vuonna 2021 seuraavista osa-alueista:

 • erityisopetuksen kokemus oppilaitoksesta
 • erityisopetuksen kokemus ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2019 jälkeen
 • ohjauskokemus erityistä tukea tarvitsevien parissa
 • erityispedagogiikan perusopinnot 
 • erityisopetuksen koulutus 1.1.2013 jälkeen

Opiskelijavalinnan alimmat pistemäärät vaihtelevat vuosittain hakijaryhmän mukaan. 

Valintaperusteet

Tarkemmat valintaperusteet, joissa pisteitä kerryttäviä osa-alueita sekä hakuprosessin vaiheita avataan syvemmin, löydät opintopolku.fi -palvelusta, Hakeminen -välilehdeltä.

 

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää opiskelusta tai kysyä jotain hakemisesta? Laita sähköpostia opiskelijapalveluillemme opiskelijapalvelut.aokk(at)jamk.fi tai ota suoraan yhteyttä johon kuhun meistä.

Jouhiaho Katariina

Jouhiaho Katariina

Opinto-ohjaaja, Study Counsellor
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407525358
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Saat minulta hakuvaiheen ohjausta (esim. hakukelpoisuuden osalta) ammatilliseen opettajan- , erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukseen.
Salminen Marika

Salminen Marika

Opintoasiainkoordinaattori, Study Affairs Coordinator
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358403515261
Lahtinen Henriikka

Lahtinen Henriikka

Opintoasiainkoordinaattori, Study Affairs Coordinator
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407720598
Näytä lisää

Tutustu opekorkeaamme

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on pedagoginen asiantuntijayhteisö, jonka toimintaan kuuluvat ammatillinen opettajankoulutus, täydennyskoulutus ja palvelutoiminta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

Koulutamme osaavia opetusalan ammattilaisia ja tuemme kumppaneidemme kehitystä pedagogiikan eri osa-alueilla.

Tutustu toimintaan etusivullamme!

Löydät meidät Facebookista