jamk.fi

Oletko jo opettaja, mutta haluat vielä syventyä erityiseen tukeen ammatillisessa koulutuksessa? Meillä voit opiskella ammatilliseksi erityisopettajaksi oman työn ohessa noin 1–1,5 vuodessa. 

Ammatillinen erityisopettajankoulutus on 60 opintopisteen laajuinen jatkokoulutus opettajille. Koulutus antaa sinulle kelpoisuuden erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen tehtäviin ammatillisessa koulutuksessa. 

Seuraava hakuaika on tammikuussa 2020. Lisätietoa haun aikatauluista ja valintaperusteista tulee kevään ja syksyn aikana.

Ammatillisen erityisopettajan opinnot

Ammatillisessa erityisopetuksessa keskeisenä haasteena on ohjata erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita, henkilökohtaistaa heidän opintonsa sekä järjestää yksilöllistä opetusta. Sisällöissä otetaan huomioon erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen alueellisen kehittämisen tarpeet ja tavoitteet.

Meillä opiskelu on nykyaikaista, joustavaa ja innostavaa. Opinnot rakentuvat samoille osaamisalueille kuin opettajankoulutus: oppimisen ohjaaminen, toimintaympäristön kehittäminen, jatkuva oppiminen sekä yhteistyö ja vuorovaikutus.

Saat varmasti haltuusi tarvitsemasi perusasiat, mutta oikeastaan pyrimme tarjoamaan jotain vielä enemmän – uusia ajatuksia, inspiraatiota ja asennetta. Onhan uuden oppimisen tarkoitus viedä elämässä eteenpäin.

Koulutukseen sisältyvät osaamisalueet:
 • kehittyvä ammatillinen identiteetti
 • oppimisen moninaisuus
 • inklusiivisen koulutuksen kehittäminen.

Toteutus

Ammatillinen erityisopettajankoulutus on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja antaa sinulle kelpoisuuden erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen tehtäviin ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelu on osa-aikaista. Koulutus rakentuu verkkopäivistä, lähipäivistä ja oppimispiirityöskentelystä sekä harjoitteluista.

Koulutuksen toteutuksessa on huomioitu, että suurin osa opiskelijoistamme on työssäkäyviä aikuisia. Opinnoissa yhdistyvät verkko-opintojen joustavuus ja lähijaksojen hyödyt. Jokainen opiskelija tekee opintojensa alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, joka vaikuttaa koulutuksen suoritusaikaan. Yleensä opiskelu kestää 1–1,5 vuotta, mutta opinto-oikeutta sinulla on kolme vuotta.

Vuonna 2019 tarjoamme koulutusta monimuotoisena opiskeluna, joka on yhdistelmä lähiopiskelua Jyväskylässä ja ohjattua verkko-opiskelua. Opiskelu alkaa orientaatiojaksolla Jyväskylässä 3.-4.6.2019, jonka jälkeen lähiopetuspäiviä on yksi tai kaksi lukukausittain. Verkkopäiviä on noin kerran kuukaudessa. Muut verkkotapaamiset ovat osa oppimispiirityöskentelyä ja niiden ajankohdat sovitaan erikseen.

Harjoitteluja on kaksi: muualla kuin omassa työssä tehtävän harjoittelun laajuus on 6 op (3 viikkoa) ja omassa työssä tehtävän harjoittelun laajuus on 5 op.

Koulutuksessa otetaan huomioon erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen alueellisen kehittämisen tarpeet ja tavoitteet. Koulutuksessa on yhteinen osio opinto-ohjaajankoulutuksen kanssa.

Työskentelytapoja ovat:

•    verkkopäivät ja lähipäivät
•    itsenäiset oppimistehtävät pääosin verkko-opintoina
•    oppimispiirityöskentely
•    opetusharjoittelu

Lisätietoa ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuuksista ja osaamisalueista löydät opinto-oppaastamme. Tutustu oppaaseen! >>

Raija Komulainen | Ammatillinen erityisopettajankoulutus

"Opintojen aikana syntyi oivallus, ettei olekaan olemassa erityisopiskelijoita vaan opiskelijoita, joilla on erilaisia tuen tarpeita. Me kaikki olemme omia yksilöitä omine ominaisuuksinemme."

Lue lisää

Video: Henna Räikkönen | Ammatillinen erityisopettajankoulutus

"Opiskeluvuosi avasi silmät erityisen tuen maailmaan ja ne aukenee kyllä koko ajan enemmän ja enemmän. Erityisen tuen tarve on jatkuvassa kasvussa."

Lue lisää

Ursula Haapanen | Ammatillinen erityisopettajankoulutus

"Harkitsetko ammatillisen erityisopettajan uraa? Älä mieti vaan tartu toimeen, lähde retkelle omaan opettajuuteesi! "

Lue lisää

Ari Haverinen | Ammatillinen erityisopettajakoulutus

"Jos mä oon tässä hommassa pärjänny niin varmasti moni muukin pärjää. Asennetta tää vaatii, sitä kun löytyy, niin muu sujuu kyllä. "

Lue lisää

Opiskelijapalautteet | Ammatillinen erityisopettajankoulutus

"Koulutus vastaa ajan haasteisiin. Erityistä tukea tarvitsevia on yhä enemmän kaikilla koulutusaloilla, joten koulutus on hyvä ponnistuslauta työelämään."

Lue lisää

Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksemme opiskelupaikat ovat haettavana vuosittain tammikuussa. Seuraava hakuaika on tammikuussa 2020. Lisätietoa haun aikatauluista ja valintaperusteista tulee kevään ja syksyn aikana.

Aikataulu 2019:

Haun tarkeat paivamaarat 2019

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opiskelijavalinnat tehdään hakemuspisteiden perusteella. Koulutukseen valittujen opinnot alkavat orientaatiojaksolla Jyväskylässä 4.-5.6.2019 ja jatkuvat taas syyslukukaudella.

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa. Ohjeita hakulomakkeesi täyttämiseen saat Näin haet -sivulta.

Hakukelpoisuus

Ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen hakevilta edellytetään:

 • ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus.
 • vähintään 6 kk päätoiminen opetus- tai ohjauskokemus ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa.
 • halua syventää osaamistasi ja asiantuntijuuttasi erityiskasvatuksessa

Mistä saan hakupisteitä?

Kaikkien hakukelpoisten hakijoiden hakemukset pisteytetään. Opiskelijavalinnat perustuvat valtakunnalliseen hakupisteytykseen, joka koostuu vuonna 2019 seuraavista osa-alueista:

 • erityisopetuksen kokemus oppilaitoksesta
 • erityisopetuksen kokemus ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2017 jälkeen
 • ohjauskokemus erityistä tukea tarvitsevien parissa
 • erityispedagogiikan perusopinnot 
 • erityisopetuksen koulutus 1.1.2010 jälkeen

Opiskelijavalinnan alimmat pistemäärät vaihtelevat vuosittain hakijaryhmän mukaan. Valintaperusteiden uudistumisen vuoksi aiempien vuosien opiskelijavalintojen pisterajat eivät ole enää vertailukelpoisia. 

Pisterajat 2018

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen valintaperusteet

Haku 7. - 27.1.2015Mitä haussa pisteytetään ja minkä verran hakemuspisteitä voit saada eri osioista? Sen saat selville ammatillisen erityisopettajankoulutuksen valintaperusteista.

Lyhyessä versiossa asiat on esitetty tiivistetysti: 

Tarkemmat valintaperusteet, joissa pisteitä kerryttäviä osa-alueita sekä hakuprosessin vaiheita avataan syvemmin, löydät opintopolku.fi -palvelusta, Hakeminen -välilehdeltä.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää opiskelusta tai kysyä jotain hakemisesta? Laita sähköpostia opiskelijapalveluillemme opiskelijapalvelut.aokk(at)jamk.fi tai ota suoraan yhteyttä johon kuhun meistä.

Jouhiaho Katariina

Jouhiaho Katariina

Opinto-ohjaaja, Study Counsellor
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407525358
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Saat minulta hakuvaiheen ohjausta (esim. hakukelpoisuuden osalta) ammatilliseen opettajan- , erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukseen.
Salminen Marika

Salminen Marika

Opintosihteeri, Student Services Secretary
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358403515261
Lahtinen Henriikka

Lahtinen Henriikka

Opintosihteeri, Student Services Secretary
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407720598

Tutustu opekorkeaamme

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on pedagoginen asiantuntijayhteisö, jonka toimintaan kuuluvat ammatillinen opettajankoulutus, täydennyskoulutus ja palvelutoiminta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

Koulutamme osaavia opetusalan ammattilaisia ja tuemme kumppaneidemme kehitystä pedagogiikan eri osa-alueilla.

Tutustu toimintaan etusivullamme!

Löydät meidät Facebookista