Erikoistumiskoulutus

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus alkaa seuraavan kerran vuoden 2023 alussa. Tarjoamme erilliset koulutukset kahdelle eri kohderyhmälle. Mukana koulutusten toteutuksissa ovat kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut ja Jyväskylän yliopisto. 

Aikuisopiskelijoita syksyisessä maisemassa
Laajuus
30 op
Alkaa
17.01.2023

Erikoistumiskoulutus tarjoaa mahdollisuuden eri alojen ammattilaisille kehittää ja syventää uraohjauksen osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutuksen suoritettuaan osallistujalla on valmiudet jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta sekä suunnitella ja toteuttaa asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja. Koulutuksessa kehitetään omia uraohjauksen ammattikäytänteitä sekä kykyä arvioida eri tahojen tarjoamien ohjauspalveluiden toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta.

Kenelle?

Koulutukseen hakevilta edellytetään ylempi tai alempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta uraohjaustehtävistä. Koulutukseen voidaan valita myös hakija, jolla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Tarjoamme vuonna 2023 erilliset koulutukset kahdelle eri kohderyhmälle:

  • Koulutus perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön sekä varhaiskasvatuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle.  Tämä koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama vain edellä mainitulle kohderyhmälle. Opiskelijamaksu on 500 € (alviton koulutuspalvelu).
  • Koulutus ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sekä kaikista muista taustaorganisaatioista tulevalle ohjaushenkilöstölle. Tämän koulutuksen toteutamme kokonaan maksullisena, koska tähän ei ole erillistä rahoitusta.  Koulutuksen hinta on 1950 € (alviton koulutuspalvelu).

Sisältö

Koulutus rakentuu kolmesta opintokokonaisuudesta, jotka jakautuvat sisällöllisiin opintojaksoihin:

Uraohjauksen perusta 5 op

Uraohjauksen filosofiset perusteet ja muuttuva työelämä (2 op)
Ura- ja ohjausteoriat elämänkulussa (3 op)

Uraohjauksen asiakastyö 15 op

Dialoginen ohjaussuhde ja -vuorovaikutus (3 op)
Uraohjausprosessi ja työmenetelmät (5 op)
Monialainen yhteistyö ja uraohjauksen verkostot (5 op)
Uraohjauksen ajankohtaiset ja erityiskysymykset (2 op)

Uraohjauksen kehittävä työote 10 op

Uraohjauksen käyttöteoria (3 op)
Uraohjauspalveluiden kehittäminen (7 op)

Koulutus on osaamisperustainen, joten sen lähtökohtana ovat jokaisen osallistujan henkilökohtaiset kehittymistavoitteet. Toteutus pohjautuu yhteisöllisen oppimisen periaatteisiin, jossa ryhmän keskinäinen vuorovaikutus ja yhteistyö ovat keskeisessä roolissa.

Koulutusten toteutus

Mukana koulutusten toteutuksissa ovat kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut ja Jyväskylän yliopisto. Tarjolla molemmissa koulutuksissa on kolme alueryhmää:

  • Etelä-Suomen alueryhmä (toteuttajina Haaga-Helia ja HAMK)
  • Keski-Suomen alueryhmä (toteuttajina Jamk ja Jyväskylän yliopisto)
  • Länsi- ja Pohjois-Suomen alueryhmä (toteuttajina TAMK ja OAMK)

Tarkemmat aikataulut ja toteutustavat julkaistaan myöhemmin. Haku koulutuksiin on lokakuussa 2022.

Yhteistyössä kanssamme

Kysy lisää:

Maija-Liisa Siitari

Asiakkuuspäällikkö, Key Account Manager
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405959180

Riikka Michelsson

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405322514