Erikoistumiskoulutus

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus alkaa vuonna 2023. Mukana koulutusten toteutuksissa ovat kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut ja Jyväskylän yliopisto. Tule mukaan syventämään uraohjauksen osaamistasi!

Hae 1.11. - 14.12.2022
Aikuisopiskelijoita syksyisessä maisemassa
Laajuus
30 op
Hakuaika
01.11.2022 - 14.12.2022
Alkaa
13.03.2023

Erikoistumiskoulutuksessa kehität ja syvennät uraohjauksen osaamistasi sekä asiantuntijuuttasi. Koulutuksen suoritettuasi sinulla on valmiudet jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta sekä suunnitella ja toteuttaa asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja. Koulutuksessa kehität omia uraohjauksen ammattikäytänteitä sekä kykyäsi arvioida eri tahojen tarjoamien ohjauspalveluiden toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta.

Sisältö

Koulutus rakentuu kolmesta opintokokonaisuudesta, jotka jakautuvat sisällöllisiin opintojaksoihin:

Uraohjauksen perusta 5 op

 • Uraohjauksen filosofiset perusteet ja muuttuva työelämä (2 op)
 • Ura- ja ohjausteoriat elämänkulussa (3 op)

Uraohjauksen asiakastyö 15 op

 • Dialoginen ohjaussuhde ja -vuorovaikutus (3 op)
 • Uraohjausprosessi ja työmenetelmät (5 op)
 • Monialainen yhteistyö ja uraohjauksen verkostot (5 op)
 • Uraohjauksen ajankohtaiset ja erityiskysymykset (2 op)

Uraohjauksen kehittävä työote 10 op

 • Uraohjauksen käyttöteoria (3 op)
 • Uraohjauspalveluiden kehittäminen (7 op)

Koulutus on osaamisperustainen, joten sen lähtökohtana ovat henkilökohtaiset kehittymistavoitteesi. Toteutus pohjautuu yhteisöllisen oppimisen periaatteisiin, jossa ryhmän keskinäinen vuorovaikutus ja yhteistyö ovat keskeisessä roolissa.

Tutustu opetussuunnitelmaan (pdf)

Kenelle?

Koulutukseen hakevilta edellytetään ylempi tai alempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta uraohjaustehtävistä. Koulutukseen voidaan valita myös hakija, jolla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Haku koulutukseen on päättynyt.

Koulutus on tarkoitettu uraohjauksen tehtävissä toimiville korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille eri organisaatioista, kuten TE-hallinnosta, uraohjaspalveluja tarjoavista yrityksistä, korkeakouluista ja muista oppilaitoksista. Koulutukseen voidaan ottaa myös henkilö, jolla on muu soveltuva tutkinto sekä työelämäkokemusta uraohjauksen tehtävistä. 

Kiitos kaikille hakeneille! Opiskelijavalinnan tuloksesta on ilmoitettu kaikille hakijoille.

Koulutusryhmä

Koulutuksesta vastaavat Jamk, Jyväskylän yliopisto, HAMK ja TAMK.

Koulutuspäivien aikataulu 2023

 • 13. - 14.3.
 • 27.3. 
 • 19.4. 
 • 30.5.  
 • 22.8.  
 • 13.9.  
 • 11.10. 
 • 14. - 15.11. 

Koulutuspäivät toteutetaan verkossa klo 9 - 16.

 

Hakeminen

Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä lomakkeella. 

Hakulomakkeeseen liitetään

 1. Tutkintotodistus / -todistukset skannattuna yhdeksi tiedostoksi.
 2. Dokumentti, jolla osoitat uraohjaustyökokemuksesi (työtodistus, ansioluettelo ja/tai muu selvitys työkokemuksesta) skannattuna yhdeksi tiedostoksi. 

Valintaperusteet

 1. Koulutukseen hakevilta edellytetään ylempi tai alempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta uraohjaustehtävistä. 
 2. Koulutukseen voidaan valita myös hakija, jolla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Valinta opintoihin perustuu 1. valintaperusteen täyttävien hakijoiden hakeutumisjärjestykseen. Mikäli paikkoja jää, voidaan koulutukseen valita hakeutumisjärjestyksessä henkilöitä, jotka täyttävät valintaperusteen 2.

Hakulomakkeeseen liitetään

 1. Tutkintotodistus / -todistukset skannattuna yhdeksi tiedostoksi.
 2. Dokumentti, jolla osoitat uraohjaustyökokemuksesi (työtodistus, ansioluettelo ja/tai muu selvitys työkokemuksesta) skannattuna yhdeksi tiedostoksi. 

Hinta

Koulutus toteutetaan kokonaan maksullisena, koska tähän ei ole erillistä rahoitusta.  Koulutuksen hinta on 1 950 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu). Koulutuksen voi halutessaan maksaa kolmessa erässä.

Peruutusehdot

Ryhmän valinnan ja koulutukseen osallistumisen vahvistamisen jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 % osallistumismaksusta. Koko osallistumismaksu peritään, mikäli peruutusta ei tehdä ennen koulutuksen alkua. Peruminen on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostilla koulutuksen yhteyshenkilölle.

Haku koulutukseen oppilaitosten henkilöstölle on päättynyt

Tähän koulutukseen voivat hakeutua perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön sekä varhaiskasvatuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö.  Hakuaika oli 3.-31.10.2022 klo 16 asti.

Valinnan tuloksesta on ilmoitettu hakijoille.

Koulutusryhmät

Tarjolla on kolme koulutusryhmää, joihin kuhunkin valitaan 14 opiskelijaa. Kaikilla ryhmillä on sama opetussuunnitelma. Toteutustavat voivat vähän vaihdella.

Ryhmä 1 – toteutuksesta vastaavat Jamk ja Jyväskylän yliopisto

Koulutuksen ensimmäinen päivä sekä kaksi viimeistä koulutuspäivää toteutetaan lähipäivinä Jyväskylässä, muutoin koulutus on verkossa.

Koulutuksen aikataulu 2023

 • 25. - 26.1. koulutuspäivät: 25.1. lähipäivä Jyväskylässä ja 26.1. kaikille ryhmille yhteinen päivä verkossa
 • 14.2. Ohjauswebinaari
 • 8. - 9.3. Koulutuspäivät verkossa
 • 11.4. Ohjauswebinaari
 • 3. - 4.5. Koulutuspäivät verkossa
 • 15.8. Ohjauswebinaari
 • 20. - 21.9. Koulutuspäivät verkossa (20.9. yhteinen kaikkien ryhmien osallistujille)
 • 10.10. Ohjauswebinaari
 • 1. - 2.11. Koulutuspäivät Jyväskylässä

Koulutuspäivät toteutetaan klo 9 - 16 ja ohjauswebinaarit klo 9 - 12.

Kouluttajat

Seija Koskela, FT, on työskennellyt ohjauksen lehtorina Jamkin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa vuodesta 2011. Hänellä on myös pitkä kokemus opinto-ohjaajan ja erityisopettajan tehtävistä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Seijan erityisenä asiantuntijuusalueena on ohjauksen asiantuntijoiden yhteistyö, ohjausosaamisen kehittäminen sekä ohjauksen kansainväliset kehityssuunnat. Seija toimii eurooppalaisten korkeakoulujen ohjausverkosto NICEn sekä Uraohjaajat- ja valmentajat ry:n hallituksessa.

Jenni Pelkonen, KM, toimii Jyväskylän yliopiston ohjauskoulutuksessa yliopistonopettajana. Hänellä on lähes 15 vuoden kokemus oppilaanohjaajan työstä yläkoulussa. Jenni tekee väitöskirjaa yläkouluikäisten koulupoissaoloista. Hän on kuulunut Keski-Suomen opinto-ohjaajat ry:n hallitukseen vuodesta 2017 lähtien ja toiminut sen puheenjohtajana viimeiset kolme vuotta. Jenni on hankkinut erityisosaamista positiivisesta psykologiasta ja pedagogiikasta valmistuen mm. positiivisen psykologian asiantuntijaksi, ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen opettajaksi. 

 

Ryhmä 2 – toteutuksesta vastaavat Haaga-Helia ja HAMK

Koulutus- ja työpajapäivät toteutetaan lähiopetuksena sisältäen myös verkkotapaamisia.

Koulutuksen aikataulu 2023

 • 25. - 26.1. Koulutuspäivät (25.1. lähipäivä Helsingissä ja 26.1. yhteinen kaikkien ryhmien osallistujille verkossa)
 • 14.2. Työpajapäivä 
 • 23.3. Koulutuspäivä
 • 18.4. Koulutuspäivä
 • 24.5. Työpajapäivä
 • 29.8. Koulutuspäivä
 • 12.9. Työpajapäivä
 • 20. - 21.9. Koulutuspäivät (20.9. yhteinen kaikkien ryhmien osallistujille verkossa)

Koulutus- ja työpajapäivät toteutetaan Haaga-Helia amk:n Pasilan kampuksella klo 9 - 16.
 

Ryhmä 3 – toteutuksesta vastaavat TAMK ja OAMK

Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa.

Koulutuksen aikataulu 2023

 • 25. - 26.1. koulutuspäivät, joista 26.1. yhteinen kaikkien ryhmien osallistujille
 • 17.2. ohjauswebinaari
 • 21.3. koulutuspäivä
 • 20.4. ohjauswebinaari
 • 26.5. koulutuspäivä
 • 31.8. ohjauswebinaari 
 • 20.9. koulutuspäivä (kaikkien ryhmien yhteinen koulutuspäivä)
 • 9.10. ohjauswebinaari
 • 23. - 24.11. koulutuspäivät

Koulutuspäivät ja ohjauswebinaarit toteutetaan klo 9 - 16.

Hakeminen - hakuaika on päättynyt

Haku tähän koulutukseen on päättynyt! Kiitos kaikille hakijoille!

Haun tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 15.11.2022.

Valintaperusteet

 1. Koulutukseen hakevilta edellytetään ylempi tai alempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta uraohjaustehtävistä. Lisäksi hakijan on kuuluttava opetustoimen henkilöstöön (perusopetus, toisen asteen koulutus, vapaa sivistystyö tai varhaiskasvatus).
 2. Koulutukseen voidaan valita myös edellä mainittuun opetustoimen henkilöstöön kuuluva hakija, jolla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Valinta opintoihin perustuu 1. valintaperusteen täyttävien hakijoiden hakeutumisjärjestykseen. Mikäli paikkoja jää, voidaan koulutukseen valita hakeutumisjärjestyksessä henkilöitä, jotka täyttävät valintaperusteen 2.

  Hinta

  Koulutus toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Lisäksi koulutukseen sisältyy opiskelijamaksu, joka on 500 € (arvonlisäveroton koulutuspalvelu). Opiskelijamaksun voi halutessaan maksaa kahdessa erässä.

  Peruutusehdot

  Ryhmän valinnan ja koulutukseen osallistumisen vahvistamisen jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50 % osallistumismaksusta. Koko osallistumismaksu peritään, mikäli peruutusta ei tehdä ennen koulutuksen alkua. Peruminen on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostilla koulutuksen yhteyshenkilölle.

  Kysy lisää:

  Maija-Liisa Siitari

  Asiakkuuspäällikkö, Key Account Manager
  Jatkokoulutukset, Further Education
  Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
  +358405959180

  Seija Koskela

  Lehtori, Senior Lecturer
  Jatkokoulutukset, Further Education
  Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
  +358505913848

  Mervi Pasanen

  Lehtori, Senior Lecturer
  Jatkokoulutukset, Further Education
  Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
  +358505260212

  Yhteistyössä kanssamme