AMK-tutkinto

Toimintaterapeutiksi joustavasti monimuoto-opinnoissa

toimintaterapian tutkinto-ohjelma, toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus

Toimintaterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija, jonka tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa työskennellen mahdollistaa tälle merkityksellinen ja toimiva arki. Koulutuksessa opitaan tarkastelemaan asiakkaan toimintaa mahdollistavia tekijöitä sekä keinoja tukea tämän selviytymistä omassa arjessaan merkityksellisen toiminnan avulla.

Hae opintopolku-palvelussa
Äiti ja lapsi nurmikolla.
Aloituspaikat
30
Hakuaika
04.09.2023 - 14.09.2023
Tutkinto
Toimintaterapeutti, AMK
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Alkaa
03.01.2024

Opintojen eteneminen

Toimintaterapeutin tutkinto-ohjelmassa suoritetaan Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimikkeenä Toimintaterapeutti (AMK).

Opinnoissa keskitytään eri-ikäisten asiakkaiden ja perheiden toiminnan ja osallistumisen mahdollistamiseen ja itsenäisen selviytymisen tukemiseen. Opinnoissa perehdytään mm. terapeuttisen vuorovaikutuksen rakentamiseen, toimintakyvyn arviointiin ja toiminnan tavoitteelliseen käyttöön, ympäristöjen arviointiin, asiakaslähtöiseen prosessiin, neuvontaan ja ohjaukseen. Opintojen läpileikkaavana teemana kulkee monialainen kuntoutumisen osaaminen, joka perehdyttää opiskelijan asiakaslähtöisiin ja innovatiivisiin kuntoutusalan tulevaisuuden ratkaisuihin, kuten esim. digitalisaation ja etäkuntoutuksen mahdollisuuksiin monikulttuurisessa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä.

Ensimmäisenä opiskeluvuonna painopiste on sosiaali- ja terveysalan yhteisissä opinnoissa, joissa tarkastellaan sosiaali- ja terveysalan asiakkuuksia muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi ensimmäisenä vuona opiskellaan työelämävalmiuksia ja toimintaterapian teoreettisia perusteita. Toimintaterapian ammatillinen ydinosaaminen kehittyy siten, että ensimmäisenä vuonna tarkastellaan toimintakeskeistä lähestymistapaa sekä toiminnan ja osallistumisen merkitystä yksilön elämässä.

Seuraavina opiskeluvuosina tutustuaan tarkemmin toiminnan ja osallistumisen arviointiin ja edistämiseen toimintaterapian keinoin. Opinnoissa tarkastellaan myös toimintaterapian mahdollisuuksia eri ympäristöissä, verkostoissa ja yhteisöissä. Toimintaterapiaprosessin vaiheiden tunteminen sekä tutkimusnäyttöön perustuvan toimintaterapian ymmärtäminen ovat läpileikkaavana teemana opintojen eri vaiheissa.

Opetussuunnitelma

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Hae yhteishaussa 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä

Tähän AMK-tutkinto-ohjelmaan voit hakea, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Myös keväällä valmistuvat voivat hakea.

Hae kevään toisessa yhteishaussa 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Vaadittavat liitteet tulee liittää hakemuksen ohjeiden mukaisesti opintopolun sähköiselle hakemukselle 6.4.2023 klo 15.00 mennessä. 

Valintatavat ja todistusvalinta

Opiskelijat valitaan Jamkin sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoihin seuraavasti:

Valintatapa Opiskelupaikoista Ensikertalaisten osuus
Ylioppilastutkintotodistus 36% 80%
Ammatillinen perustutkinto (1.8.2015 tai sen jälkeen valmistuneet) 15% 80%
Valtakunnallinen AMK-valintakoe 49% Päivätoteutus: 70%
Monimuoto: 60%

Todistusvalinta

Todistusvalinnat julkaistaan aikaisintaan 19.5. ja viimeistään 29.5.2023. 

Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

AMK-valintakoe

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valtakunnallinen AMK-valintakoe järjestetään 29.5. - 2.6.2023 välisenä aikana. Hakija osallistuu kokeeseen yhtenä päivänä joko aamu- tai iltapäivän kokeeseen.

Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023 mennessä. Jamk tiedottaa valituksi tulleilta sähköpostitse.

  • Ota opiskelupaikka vastaan ja tee läsnäoloilmoittautuminen opintopolussa 14.7.2023 klo 15 mennessä.
  • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 1.8.2023 klo 15.
  • Opinnot alkavat elokuun lopussa.

Tervetuloa Jamkiin!

1. Hae yhteishaussa 4. - 14.9.2023 klo 15 mennessä

Tähän AMK-tutkinto-ohjelmaan voit hakea, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Myös syksyllä valmistuvat voivat hakea.

Hae syksyn yhteishaussa 4. - 14.9.2023 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Vaadittavat liitteet tulee liittää hakemuksen ohjeiden mukaisesti opintopolun sähköiselle hakemukselle 21.9.2023 klo 15.00 mennessä. 

2. Valintatavat ja todistusvalinta

Opiskelijat valitaan syksyn yhteishaussa Jamkin sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoihin seuraavasti:

Valintatapa Opiskelupaikoista Ensikertalaisten osuus
Ylioppilas-tutkintotodistus 36% 80%
Ammatillinen perustutkinto (1.8.2015 tai sen jälkeen valmistuneet) 15% 80%
Valtakunnallinen AMK-valintakoe 49% Päivätoteutus 70%
Monimuoto 60%

Todistusvalinta

Todistusvalinnat julkaistaan viimeistään 18.10.2023. 

Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

3. AMK-valintakoe

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valtakunnallinen AMK-valintakoe järjestetään 30.10. - 1.11.2023 välisenä aikana. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

4. Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 18.10.2023. Valintakokeella/valintaopintojakson perusteella valittavien tulokset julkaistaan viimeistään 24.11.2023 mennessä. Jamk tiedottaa valituksi tulleilta sähköpostitse.

  • Ota opiskelupaikka vastaan ja tee läsnäoloilmoittautuminen opintopolussa 1.12.2023 klo 15 mennessä.
  • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 12.12.2023 klo 15.
  • Opinnot alkavat tammikuun alussa.

Tervetuloa Jamkiin!

Kysy lisää:

Tanja Hilli-Harju

Lehtori, Senior Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504121587

Emmi Ritvos

Lehtori, Senior Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504098259