AMK-tutkinto

Toimintaterapeutiksi joustavasti monimuoto-opinnoissa

toimintaterapian tutkinto-ohjelma, toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus

Toimintaterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija, jonka tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa työskennellen mahdollistaa tälle merkityksellinen ja toimiva arki. Koulutuksessa opitaan tarkastelemaan asiakkaan toimintaa mahdollistavia tekijöitä sekä keinoja tukea tämän selviytymistä omassa arjessaan merkityksellisen toiminnan avulla.

Hae opintopolku-palvelussa
Äiti ja lapsi nurmikolla.
Aloituspaikat
30
Hakuaika
16.03.2022 - 30.03.2022
Tutkinto
Toimintaterapeutti, AMK
Opiskelumuodot
Monimuoto-opiskelu
Alkaa
22.08.2022

Opintojen eteneminen

Toimintaterapeutin tutkinto-ohjelmassa suoritetaan Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimikkeenä Toimintaterapeutti (AMK).

Opinnoissa keskitytään eri-ikäisten asiakkaiden ja perheiden toiminnan ja osallistumisen mahdollistamiseen ja itsenäisen selviytymisen tukemiseen. Opinnoissa perehdytään mm. terapeuttisen vuorovaikutuksen rakentamiseen, toimintakyvyn arviointiin ja toiminnan tavoitteelliseen käyttöön, ympäristöjen arviointiin, asiakaslähtöiseen prosessiin, neuvontaan ja ohjaukseen. Opintojen läpileikkaavana teemana kulkee monialainen kuntoutumisen osaaminen, joka perehdyttää opiskelijan asiakaslähtöisiin ja innovatiivisiin kuntoutusalan tulevaisuuden ratkaisuihin, kuten esim. digitalisaation ja etäkuntoutuksen mahdollisuuksiin monikulttuurisessa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä.

Ensimmäisenä opiskeluvuonna painopiste on sosiaali- ja terveysalan yhteisissä opinnoissa, joissa tarkastellaan sosiaali- ja terveysalan asiakkuuksia muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi ensimmäisenä vuona opiskellaan työelämävalmiuksia ja toimintaterapian teoreettisia perusteita. Toimintaterapian ammatillinen ydinosaaminen kehittyy siten, että ensimmäisenä vuonna tarkastellaan toimintakeskeistä lähestymistapaa sekä toiminnan ja osallistumisen merkitystä yksilön elämässä.

Seuraavina opiskeluvuosina tutustuaan tarkemmin toiminnan ja osallistumisen arviointiin ja edistämiseen toimintaterapian keinoin. Opinnoissa tarkastellaan myös toimintaterapian mahdollisuuksia eri ympäristöissä, verkostoissa ja yhteisöissä. Toimintaterapiaprosessin vaiheiden tunteminen sekä tutkimusnäyttöön perustuvan toimintaterapian ymmärtäminen ovat läpileikkaavana teemana opintojen eri vaiheissa.

Opetussuunnitelma

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Kysy lisää:

Jaana Ritsilä

Lehtori, Senior Lecturer
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400989456