AMK-tutkinto

Opiskele tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi

Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK)

Tieto- ja viestintätekniikkaa tarvitaan kaikkialla! ICT-insinöörinä pystyt toimimaan alan asiantuntijatehtävissä alati muuttuvassa ja kansainvälistyvässä yhteiskunnassa. Erikoistu ohjelmointiin ja ohjelmistokehitykseen (developer), tietoteknisen ympäristön kyberturvallisuuteen (security) tai tietoverkkojen ja tietojärjestelmien ylläpitoon ja hallintaan (operations).

Hae Opintopolku.fi-palvelussa
Kolme opiskelijaa seisomatyöpisteellä käyttämässä tietokoneita
Laajuus
240 opintopistettä, 4 vuotta
Aloituspaikat
90
Hakuaika
16.03.2022 - 30.03.2022
Tutkinto
Insinööri (AMK)
Opiskelumuodot
Päiväopiskelu
Alkaa
22.08.2022

Osaamiskuvaus

Opiskelijan osaamisprofiili määräytyy hänen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa kautta.

Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelman opiskelija osaa soveltaa luonnontieteiden peruslainalaisuuksia oman alansa ongelmien ratkaisemiseen. Hän osaa digitalisoituvan ja automatisoituvan yhteiskunnan tietoteknisen rakentamisen taidot. Hän osaa eettisesti suunnitella, rakentaa ja testata tietoteknisiä ratkaisuja työelämän tarpeisiin. 

Tutkinto-ohjelman suorittaneen opiskelijan osaaminen koostuu ohjelmistotekniikan ja tietotekniikan kokonaisuuksista. Moduulivalinnoilla opiskelija voi lisätä osaamistaan ohjelmointiin ja ohjelmistokehittämiseen (developer), tietoteknisen ympäristön kyberturvallisuuteen (security) tai tietoverkkojen ja tietojärjestelmien ylläpitoon ja hallintaan (operations). Tästä muodostuu alan lyhenne DevSecOps-osaaminen. 

Opiskelijalla on hyvät valmiudet itsensä jatkuvaan ammatilliseen kehittämiseen, monipuoliseen viestintään ja tiedonhakuun. Hänellä on yrittäjämäinen ja innovatiivinen asenne sekä valmiuksia toimia yrittäjänä. Hän kykenee toimimaan myös kansainvälisessä työympäristössä.

Opetussuunnitelma

Opiskele ensin perusteet ja erikoistu sitten itseäsi kiinnostavaan aiheeseen

Opi ensin tieto- ja viestintätekniikan perusteet, erikoistu sitten ohjelmointiin ja ohjelmistokehitykseen (developer), tietoteknisen ympäristön kyberturvallisuuteen (security) tai tietoverkkojen ja tietojärjestelmien ylläpitoon ja hallintaan (operations). Opiskelet teknisten aiheiden lisäksi suullista ja kirjallista viestintää sekä projektimuotoista toimintatapaa, jossa projektin osapuolten kommunikaatio ja yhteistyö on tärkeässä roolissa.

1. ja 2. vuosi: perusteista kohti valintoja

Aloitat tieto- ja viestintätekniikan perusopinnoilla (TTV Yhteiset) ja Jamkin yhteisillä opinnoilla. Opiskelet matemaattisluonnontieteellisia aineita, kuten matematiikkaa ja fysiikkaa, jotka antavat valmiudet opiskella tutkintoon liittyviä ammattiopintoja.
Ammatillisissa perusopinnoissa perehdyt ohjelmointiin, algoritmiseen ajatteluun, web-tekniikoihin, tietokantoihin, tietoverkkoihin, kyberturvallisuuteen ja käyttöjärjestelmiin. Näitä tietoja sovelletaan käytännön projekteissa. Saat käsityksen alasta ja osaat valita itsellesi sopivat valinnaiset moduulit.

3. vuonna kehität osaamistasi itse valitsemiesi aiheiden parissa

Valitset kaksi moduulia, joista toinen voi olla myös muista tutkinto-ohjelmista tai esimerkiksi Edufutura -tarjonnasta oleva kokonaisuus. Näin voit laajentaa tieto- ja viestintätekniikan osaamistasi halutessasi muiden alojen osaamisella. Vaihtoehtoisesti voit ottaa toisen tieto- ja viestintätekniikan moduulin.

4. vuosi harjoittelussa ja opinnäytetyötä tehden

Neljäntenä vuonna on harjoittelu ja opinnäytetyö, joilla pääset osoittamaan kykysi toimia insinöörin työtehtävissä valmistumisen jälkeen.

Valinnaiset DevSecOps -moduulit

Valinnaisilla moduuleilla painotat omaa osaamistasi juuri siihen suuntaan kuin itse haluat. Tutustu tarkemmin!

Tieto- ja viestintätekniikan osaajille on kysyntää

Digitalisaation myötä alan osaajia tarvitaan kaikkialla! Monet laitteet, kuten kodinkoneet ja erilaiset viihdepalvelut, hyödyntävät internetiä. Perinteisiä, fyysisiä palvelupisteitä pankeissa, vakuutuslaitoksissa ja julkisissa virastoissa on korvattu erilaisilla verkkopalveluilla. Sähköiset palvelut tuotetaan pilvipalveluna konesaleissa, jossa suuret datamäärät analysoidaan. Teko- ja keinoäly suosittelee kuluttajalle, mitä palveluita, kappaleita tai tuotteita hänen tulisi seuraavaksi nauttia.

Nopeasti kehittyvä ala tarvitsee uusia osaajia, jotka pystyvät soveltamaan uusia tekniikoita eri innovaatioihin. Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksesta saat hyvät tekniset valmiudet toimia muuttuvassa yhteiskunnassa sekä kansainvälisessä ympäristössä.

Opiskelijoiden kertomaa

Millaisia kokemuksia opiskelijoillamme on opinnoista? Mitä kyberturvallisuuden opiskelu tarkoittaa käytännössä? Tutustu tarinoihin!

Opiskelijat kyberturvallisuus­harjoituksessa

Kyberturvallisuuteen suuntautuvat opiskelijat pääsevät osallistumaan kyberturvallisuusharjoitukseen, jossa he ottavat mittaa toisistaan kolmessa tiimissä. White-tiimi ohjaa, Red-tiimi hyökkää ja Blue-tiimi puolustautuu.

Mitä se opiskelu ICT-alalla oikeasti on - ATK-natiivit IT-instituutissa

ATK-natiivit, insinöörit Tarmo Hassinen ja Teemu Ollilainen selvittävät, mitä se opiskelu ICT-alalla oikeasti on. He tutustuvat Jamkin IT-instituutin tiloihin, ihmisiin ja vähän muihinkin olioihin.

Päätyessäni ICT:n pariin huomasin, että en ehkä sovi täysin annettuun kuvaan alalla työskentelevistä naisista. Olen pyrkinyt tietoisesti ravistelemaan tuota kuvaa ja rohkaissut erilaisia ihmisiä hakeutumaan alallemme.

Linda Kemppainen

Lue Lindan tarina

Tietotekniikkainsinöörin matematiikka, mitä ja miksi?

Mihin insinööri tarvitsee matematiikkaa? Matematiikan lehtori Sirpa Alestalo kertoo muun muassa matemaattisesta ajattelusta ja taidoista, joita matematiikan opiskelu kehittää.

Hakijan päivän tallenne 12.11.2021

WIMMA Lab

 Tutustu WIMMA Labin toimintaan oheisen tallenteen kautta.

Mikä on WIMMA Lab? Mitä siellä tehdään? Tallenne Hakijan päivä 12.11.2021.

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.
Usein kysyttyä hakemisesta

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta!
Hakuohjeet suomenkielisiin AMK-tutkintoihin

Hakuohjeet suomenkielisiin AMK-tutkintoihin

Kevään toisessa yhteishaussa haetaan suomenkielisiin AMK-tutkintoihin 16. - 30.3.2022 klo 15 mennessä.

Kysy lisää koulutuksen sisällöstä

Hannu Luostarinen

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358400444941