AMK-tutkinto

Opiskele tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi

Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK)

Tieto- ja viestintätekniikkaa tarvitaan kaikkialla! ICT-insinöörinä pystyt toimimaan alan asiantuntijatehtävissä alati muuttuvassa ja kansainvälistyvässä yhteiskunnassa. Erikoistu ohjelmointiin ja ohjelmistokehitykseen (developer), tietoteknisen ympäristön kyberturvallisuuteen (security) tai tietoverkkojen ja tietojärjestelmien ylläpitoon ja hallintaan (operations).

Hae 13.3. alkaen Opintopolku.fi-palvelussa
Kolme opiskelijaa seisomatyöpisteellä käyttämässä tietokoneita
Laajuus
240 opintopistettä, 4 vuotta
Aloituspaikat
90
Hakuaika
13.03.2024 - 27.03.2024
Tutkinto
Insinööri (AMK)
Opiskelumuodot
Päiväopiskelu
Alkaa
19.08.2024

Osaamiskuvaus

Opiskelijan osaamisprofiili määräytyy hänen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa kautta.

Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelman opiskelija osaa soveltaa luonnontieteiden peruslainalaisuuksia oman alansa ongelmien ratkaisemiseen. Hän osaa digitalisoituvan ja automatisoituvan yhteiskunnan tietoteknisen rakentamisen taidot. Hän osaa eettisesti suunnitella, rakentaa ja testata tietoteknisiä ratkaisuja työelämän tarpeisiin. 

Tutkinto-ohjelman suorittaneen opiskelijan osaaminen koostuu ohjelmistotekniikan ja tietotekniikan kokonaisuuksista. Moduulivalinnoilla opiskelija voi lisätä osaamistaan ohjelmointiin ja ohjelmistokehittämiseen (developer), tietoteknisen ympäristön kyberturvallisuuteen (security) tai tietoverkkojen ja tietojärjestelmien ylläpitoon ja hallintaan (operations). Tästä muodostuu alan lyhenne DevSecOps-osaaminen. 

Opiskelijalla on hyvät valmiudet itsensä jatkuvaan ammatilliseen kehittämiseen, monipuoliseen viestintään ja tiedonhakuun. Hänellä on yrittäjämäinen ja innovatiivinen asenne sekä valmiuksia toimia yrittäjänä. Hän kykenee toimimaan myös kansainvälisessä työympäristössä.

Opetussuunnitelma

Opiskele ensin perusteet ja erikoistu sitten itseäsi kiinnostavaan aiheeseen

Opi ensin tieto- ja viestintätekniikan perusteet, erikoistu sitten ohjelmointiin ja ohjelmistokehitykseen (developer), tietoteknisen ympäristön kyberturvallisuuteen (security) tai tietoverkkojen ja tietojärjestelmien ylläpitoon ja hallintaan (operations). Opiskelet teknisten aiheiden lisäksi suullista ja kirjallista viestintää sekä projektimuotoista toimintatapaa, jossa projektin osapuolten kommunikaatio ja yhteistyö on tärkeässä roolissa.

1. ja 2. vuosi: perusteista kohti valintoja

Aloitat tieto- ja viestintätekniikan perusopinnoilla (TTV Yhteiset) ja Jamkin yhteisillä opinnoilla. Opiskelet matemaattisluonnontieteellisia aineita, kuten matematiikkaa ja fysiikkaa, jotka antavat valmiudet opiskella tutkintoon liittyviä ammattiopintoja.
Ammatillisissa perusopinnoissa perehdyt ohjelmointiin, algoritmiseen ajatteluun, web-tekniikoihin, tietokantoihin, tietoverkkoihin, kyberturvallisuuteen ja käyttöjärjestelmiin. Näitä tietoja sovelletaan käytännön projekteissa. Saat käsityksen alasta ja osaat valita itsellesi sopivat valinnaiset moduulit.

3. vuonna kehität osaamistasi itse valitsemiesi aiheiden parissa

Valitset kaksi moduulia, joista toinen voi olla myös muista tutkinto-ohjelmista tai esimerkiksi Edufutura -tarjonnasta oleva kokonaisuus. Näin voit laajentaa tieto- ja viestintätekniikan osaamistasi halutessasi muiden alojen osaamisella. Vaihtoehtoisesti voit ottaa toisen tieto- ja viestintätekniikan moduulin.

4. vuosi harjoittelussa ja opinnäytetyötä tehden

Neljäntenä vuonna on harjoittelu ja opinnäytetyö, joilla pääset osoittamaan kykysi toimia insinöörin työtehtävissä valmistumisen jälkeen.

Valinnaiset DevSecOps -moduulit

Valinnaisilla moduuleilla painotat omaa osaamistasi juuri siihen suuntaan kuin itse haluat. Tutustu tarkemmin!

Developer

Ohjelmistokehittäjä, Developer

 • Sovelluskehitys / Application Development 
 • Data-analytiikka ja tekoäly / Data-analytics and Artificial Intelligence
 • Älykkäät IoT-ratkaisut / Intelligent IoT -solutions
 • Digitaalinen media / Digital Media
 • Haastava ohjelmointi / Advanced Programming 
 • Testausautomaatio ja laadunvarmistus / Test Automation and Quality Assurance 
   

Cyber Security

Kyberturvallisuus, Cyber Security

 • Eettinen hakkerointi / Ethical Hacking 
 • Kyberpuolustus / Cyber Defence  
 • Forensiikka ja analysointi / Forensics and Analysis) 
 • Kyberturvallisuusharjoitus / Cyber Security Exercise

Operations

Tietojärjestelmien ylläpito ja hallinta, Operations

 • Konesalit ja pilvipalvelut / Datacenters and Cloud Services 
 • Tietoverkot / Data Networks 
 • Järjestelmien ylläpitäjä / System Administrator 

Tieto- ja viestintätekniikan osaajille on kysyntää

Digitalisaation myötä alan osaajia tarvitaan kaikkialla! Monet laitteet, kuten kodinkoneet ja erilaiset viihdepalvelut, hyödyntävät internetiä. Perinteisiä, fyysisiä palvelupisteitä pankeissa, vakuutuslaitoksissa ja julkisissa virastoissa on korvattu erilaisilla verkkopalveluilla. Sähköiset palvelut tuotetaan pilvipalveluna konesaleissa, jossa suuret datamäärät analysoidaan. Teko- ja keinoäly suosittelee kuluttajalle, mitä palveluita, kappaleita tai tuotteita hänen tulisi seuraavaksi nauttia.

Nopeasti kehittyvä ala tarvitsee uusia osaajia, jotka pystyvät soveltamaan uusia tekniikoita eri innovaatioihin. Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksesta saat hyvät tekniset valmiudet toimia muuttuvassa yhteiskunnassa sekä kansainvälisessä ympäristössä.

Opi tekemällä ja yhdessä muiden kanssa

Keskeinen pedagoginen opetusmenetelmä on tekemällä oppiminen. Oikeassa laboratorioympäristössä työskentelyn lisäksi opintoihisi kuuluvat luennot, projektiluontoiset oppimistehtävät, ryhmätyöskentely sekä verkko-opinnot.

Future Factoryssä pääset tekemään haastavaa projektia yhdessä toimeksiantajan kanssa. Projektin aikana syvennät osaamista projektityön käytänteisiin ja ammatillisiin osaamisiin sekä luot tärkeitä suhteita sekä kontakteja työelämään.

Opiskele suomeksi ja englanniksi

Alan käyttökieli on englanti ja opetusmateriaalit ovat suurelta osin englanninkielisiä. Vapaavalintaisessa opiskelijavaihdossa myös suullinen kielitaitosi paranee. Englannin kielen opinnot sekä osa ammatillisten opintojen englanninkielisyydestä varmistavat englannin perusosaamisen kaikille opiskelijoille. Tutkinto-ohjelmasta on myös englanninkielinen versio, johon on hakuaika tammikuussa.

Oppimisympäristöt

Käytössäsi on Suomen nykyaikaisimmat ja monipuolisimmat harjoitus- ja oppimisympäristöt, kuten Virtual Learning Environment (VLE) ja WIMMA Lab. VLE-oppimisympäristö mahdollistaa käytännön opinnot, joita opiskelija voi suorittaa mistä tahansa ja milloin tahansa hän haluaa. WIMMA Lab on oiva esimerkki siitä, mitä opiskelu tutkinto-ohjelmassa voi parhaimmillaan olla: ainutlaatuinen oppimisympäristö, jossa opiskelijat muodostavat tiimejä ja virtuaalisia yrityksiä, joiden tehtävänä on ratkaista yrityksen jokin ongelma

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi valmistuttuaan ja vähintään kahden vuoden työkokemuksen jälkeen hakeutua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin tai vastaaviin tai ammatilliseen opettajankoulutukseen. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on luonnollisesti mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa. Ammattikorkeakoulu tarjoaa myös täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumiskoulutuksissa, avoimessa ammattikorkeakoulussa, verkko-opintoportaalissa (CampusOnline) ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Jos opiskelija suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, hän voi hakeutua yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisiin jatko-opintoihin (37 §/558/2009).

Opiskelijoiden kertomaa

Millaisia kokemuksia opiskelijoillamme on opinnoista? Mitä kyberturvallisuuden opiskelu tarkoittaa käytännössä? Tutustu tarinoihin!

Opiskelijat kyberturvallisuus­harjoituksessa

Kyberturvallisuuteen suuntautuvat opiskelijat pääsevät osallistumaan kyberturvallisuusharjoitukseen, jossa he ottavat mittaa toisistaan kolmessa tiimissä. White-tiimi ohjaa, Red-tiimi hyökkää ja Blue-tiimi puolustautuu.

Päätyessäni ICT:n pariin huomasin, että en ehkä sovi täysin annettuun kuvaan alalla työskentelevistä naisista. Olen pyrkinyt tietoisesti ravistelemaan tuota kuvaa ja rohkaissut erilaisia ihmisiä hakeutumaan alallemme.

Linda Kemppainen

Lue Lindan tarina

Tietotekniikkainsinöörin matematiikka, mitä ja miksi?

Mihin insinööri tarvitsee matematiikkaa? Matematiikan lehtori Sirpa Alestalo kertoo muun muassa matemaattisesta ajattelusta ja taidoista, joita matematiikan opiskelu kehittää.

Hakijan päivän tallenne 12.11.2021

WIMMA Lab

 Tutustu WIMMA Labin toimintaan oheisen tallenteen kautta.

Mikä on WIMMA Lab? Mitä siellä tehdään? Tallenne Hakijan päivä 12.11.2021.

Hakuohjeet kevään yhteishakuun

Lyhyet step-by-step ohjeet opiskelijaksi hakeutumiseen.

Hae yhteishaussa 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä

Tähän AMK-tutkinto-ohjelmaan voit hakea, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Myös keväällä valmistuvat voivat hakea.

Hae kevään yhteishaussa 15. - 30.3.2023 klo 15 mennessä osoitteessa opintopolku.fi.

Vaadittavat liitteet tulee liittää hakemuksen ohjeiden mukaisesti opintopolun sähköiselle hakemukselle 6.4.2023 klo 15 mennessä. 

Valintatavat ja todistusvalinta

Opiskelijat valitaan Jamkin insinööri (AMK) päivätoteutuksiin seuraavasti:

Valintatapa Opiskelupaikoista Ensikertalaisten osuus
Ylioppilastutkintotodistus

31%

90%
Ammatillinen perustutkinto (1.8.2015 tai sen jälkeen valmistuneet) 20% 90%
Valtakunnallinen AMK-valintakoe 49% 70%

Todistusvalinta

Todistusvalinnat julkaistaan aikaisintaan 19.5. ja viimeistään 29.5.2023. 

Mikäli tulet valituksi todistusvalinnan kautta, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos kuitenkin haluat vielä tavoitella mahdollista ylemmän hakutoiveesi opiskelupaikkaa, sinun tulee osallistua valintakokeeseen.

AMK-valintakoe

Ilmoittaudut valintakokeeseen valitsemalla hakuaikana hakulomakkeella itsellesi sopivan ajan ja paikan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjolla olevat vaihtoehdot täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valtakunnallinen AMK-valintakoe järjestetään 29.5. - 2.6.2023 välisenä aikana. Hakija osallistuu kokeeseen yhtenä päivänä joko aamu- tai iltapäivän kokeeseen.

Valintojen tulokset ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023 mennessä. Jamk tiedottaa valituksi tulleilta sähköpostitse.

 • Ota opiskelupaikka vastaan ja tee läsnäoloilmoittautuminen opintopolussa 14.7.2023 klo 15 mennessä.
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy viimeistään 1.8.2023 klo 15.
 • Opinnot alkavat elokuun lopussa.

Tervetuloa Jamkiin!

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.

Usein kysyttyä hakemisesta

Jäikö jotain kysyttävää? Katso täältä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin tutkinto-opiskelijaksi hakemisesta! Sivulta löydät myös vinkkejä alavalintaan ja aikuisopiskeluun.

Hakuohjeet suomenkielisiin AMK-tutkintoihin

Kevään toisessa yhteishaussa haetaan suomenkielisiin AMK-tutkintoihin 13. - 27.3.2024 klo 15 mennessä.

Kysy lisää koulutuksen sisällöstä

Jarmo Nevala

Lehtori, Senior Lecturer
IT, Institute of Information Technology
Teknologia, School of Technology
+358504634720