uutinen 29.1.2024

Tuotekehitykseen ja kilpailukyvyn kehittämiseen vauhtia Jyväskylän tutkimus- ja teknologiapalveluilla

Pk-yrityksille on tarjolla ainutlaatuisia mahdollisuuksia tehostaa tuotekehitystä ja kilpailukykyään Jyväskylän korkeakoulujen tutkimus- ja teknologiapalveluiden avulla. Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto ovat yhdistäneet voimansa tarjotakseen huippuluokan teknologiaa ja asiantuntemusta yrityksille. Palvelutarjoaman kehittämiseen kutsutaan mukaan yhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä.

Mies laboratoriossa

Jyväskylän kaupunki, yliopisto ja ammattikorkeakoulu kehittävät alueen yhteisiä tutkimus- ja teknologiapalveluita, jotta jatkossa yrityksiä voidaan auttaa luotettavasti ja entistä ketterämmin uusien tuotteiden ja prosessien kehittämisessä ja testaamisessa. Ensivaiheessa palveluita kehitetään erityisesti teollisuusyrityksille, mikä luo uusia mahdollisuuksia muun muassa vety-, bio- ja kiertotalouteen sekä uusien materiaalien ja teknologioiden kehittämiseen ja niiden ominaisuuksien testaamiseen ja tutkimiseen. 

Myös jatkuvasti uudistuva työelämä vaatii yritysten ja korkeakoulujen välistä vuorovaikutusta, ja tutkimus- ja teknologiapalveluiden halutaan olevan keskeinen osa tätä yhteistyötä.

"Monet yritykset tunnistavat ammattikorkeakoulut ensisijaisesti oppilaitoksiksi. Opinnäytetyöt, harjoittelut ja opiskelijaprojektit ovatkin yksi keskeinen yhteistyömuoto. Tärkein tehtävämme on varmistaa, että elinkeinoelämä saa hyvät työelämävalmiudet omaavia tulevaisuuden osaajia uudistuvalle teollisuudelle. Tämän lisäksi toteutamme yritysten kanssa tutkimus- ja kehitysprojekteja, ja esimerkiksi laboratoriomme toimivat testiympäristönä yritysten tuotekehitystyössä. Haluamme tiivistää yhteistyötä entisestään ja tuomme nyt osaamisemme, inframme ja palvelumme entistä helpommin yritysten saataville ja hyödynnettäväksi", toteaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Uudistuvan teollisuuden instituutin asiakkuuspäällikkö Eeva Pöykkö.  


"Yliopiston yksi kolmesta päätehtävästä on yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Osaajien kouluttamisen lisäksi yliopisto vastaa yhteiskunnallisiin haasteisiin tuottamalla tutkittua tietoa, johon pohjautuvat uudet keksinnöt ovat edellytyksiä myös elinkeinoelämälle. Yhteistyö voi käytännössä tarkoittaa yritys- tai yhteisrahoitteista tutkimustyötä, asiantuntijapalveluita, tutkimusinfrastruktuurin hyödyntämistä, koulutusta tai opiskelijayhteistyötä esimerkiksi opinnäytetyön tai projektin kautta", kertoo yrityspalvelupäällikkö Suvi Harsunen Jyväskylän yliopistosta.


Yritysten ja korkeakoulujen yhteistyö avaa uusia mahdollisuuksia Keski-Suomelle. Lisääntyvä yhteistyö ja sen myötä saavutettavat tulokset nostavat myös Jyväskylän kansainvälistä profiilia osaamiskeskittymänä ja lisäävät alueen vetovoimaa. Yritysten yhteistyö korkeakoulujen kanssa tarkoittaa myös opiskelijoille tärkeitä kontakteja työelämään sekä yrityksille paraatipaikkaa tutustua tulevaisuuden tekijöihin.

"Keskeisenä tavoitteena on tietenkin se, että yhteistyö synnyttäisi alueemme yrityksille uusia innovaatioita ja selkeää kilpailuetua", summaa Harsunen.

Yhteistyöhön matalalla kynnyksellä

Yhteistyön aloittaminen on nyt helpompaa kuin koskaan. Korkeakouluihin on nimetty yritysyhteistyölle yritysasiakkuuksista vastaavat henkilöt, jotka ohjaavat yrityksiä oikeaan paikkaan. Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa työskentelee tällä hetkellä kaksi yrityspalvelupäällikköä, jotka huolehtivat yritysyhteistyön koordinoinnista asiakkaan suuntaan. 

"Ensin kartoitamme yrityksen tarpeet yhdessä, jonka jälkeen etsimme oikean asiantuntijan tiedekunnastamme. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta yliopiston osaamisesta yrityksissä ja vastaavasti kasvattaa tutkijoiden ymmärrystä yritysten tuotekehitystarpeista aktiivisen vuoropuhelun, yritysvierailuiden ja tapaamisten avulla. Näin ollen relevantti tutkijajoukko pääsee esittelemään osaamistaan yrityksille, ja yritykset pääsevät keskustelemaan tarpeistaan parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Tämä on koettu hyödylliseksi molemmin puolin, ja tapaamisista on seurannut jatkokeskusteluja yhteistyön syventämiseksi", kertoo yrityspalvelupäällikkö Anni Taponen.

"Yritykset ovat tervetulleita tutustumaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiantuntijoihin ja laitteistoihin myös paikan päällä", Eeva Pöykkö toteaa.

Palveluita kehitetään yritystarpeet keskiössä

Kehittämistyön tarkoituksena on, että tulevaisuudessa vuoropuhelu yritysten ja korkeakoulujen välillä on entistä aktiivisempaa. Jyväskylän korkeakouluissa on osaamista ja laitteistoja, joista yrityksillä on mahdollisuus hyötyä laajasti tuotekehityksessä ja -testaamisessa. Palveluita voidaan myös räätälöidä yritysten tarpeisiin. Tämä takaa, että yritykset saavat juuri sellaista tukea kuin tarvitsevat.

Jyväskylän korkeakoulujen palvelut teollisuusyrityksille kootaan tämän vuoden aikana yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Yhteistyöstä kiinnostuneilla yrityksillä sekä korkeakoulujen henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua kehittämistyöhön.

"Yritykset ja korkeakoulut painivat samojen kysymysten äärellä esimerkiksi kestävyyteen liittyvien ratkaisujen parissa. Väliin tarvitaan tulkkausta, jotta yhteistyön oikea sävel löytyy. Kutsumme keväällä 2024 kaikki kiinnostuneet yritykset yhteiskehittämiseen alueellisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan palveluiden parantamiseksi. Uskomme, että yhteistyö tuottaa suuria hyötyjä yritysten liiketoiminnalle ja korkeakoulujen osaamisen kehittämiselle", visioi projektipäällikkö Johanna Hentunen Jyväskylän kaupungilta.

Tiedote on osa Tutkimus- ja teknologiapalveluiden kehittämishanketta (2023–2025), jota Jyväskylän kaupungin elinkeinopalvelut koordinoi yhdessä Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Hanke on Euroopan unionin osa-rahoittama ja se tukee osaltaan Jyväskylän innovaatioekosysteemityötä.

Oletko kiinnostunut yhteistyöstä? 

Tule mukaan verkostoon, jossa kiperät haasteet ja ongelmanratkaisijat pääsevät saman pöydän ääreen! Yhdessä meillä on mahdollisuus löytää teollisuuden uudistumisen polttavimmat teemat ja ratkoa haasteita osaamisia yhdistämällä. Järjestämme yritystyöpajan ja verkostoitumistilaisuuden aiheesta huhtikuussa 2024, jossa tarkoituksena on verkottaa korkeakoulujen osaajia ja teollisuuden tai kiertotalouden alalla toimivia yrityksiä. 

Voit ilmoittaa kiinnostuksesi yhteistyöstä ja tilata samalla Uudistuvan teollisuuden uutiskirjeen: 

Verkkolomake


 

Lisätietoja

Eeva Pöykkö

Asiakkuuspäällikkö, Key Account Manager
Uudistuvan teollisuuden instituutti, Institute of New Industry
Teknologia, School of Technology
+358503254415

Johanna Hentunen, projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki, 040 706 7327, [email protected] 
Suvi Harsunen, yrityspalvelupäällikkö, Jyväskylän yliopisto, 050 576 9909, [email protected] 
Anni Taponen, yrityspalvelupäällikkö, Jyväskylän yliopisto, 050 440 9652 [email protected]