uutinen 19.3.2024

Jamkin tutkintomäärä, TKI ja liikevaihto kasvoivat merkittävästi

Tutkintojen määrä ja soveltavan tutkimuksen volyymi nousivat Jyväskylän ammattikorkeakoulun historian korkeimmiksi. Jamk Oy:n hallitus käsitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen 18.3.2024 pidetyssä kokouksessa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun liikevaihto kasvoi vuonna 2023 lähes 80 miljoonaan euroon. Liikevaihto on kasvanut 2020-luvulla lähes kolmanneksen. Liikevaihdoltaan Jamk on nyt viidenneksi suurin Suomen 24 ammattikorkeakoulusta. Henkilöstöä Jamkissa oli vuoden lopussa 912. Henkilöstökulut kasvoivat edelliseen vuoteen nähden noin viisi prosenttia mutta pysyivät hyvin budjetissa. Tilikauden tulos oli 1,5 miljoonaa euroa voitollinen.

Tutkintoja ja kansainvälisiä opiskelijoita ennätysmäärä

Ammattikorkeakoulututkintoja tehtiin 1 173 eli lähes 15 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Tutkintoja tehtiin sosiaali- ja terveysalalla 403, liiketaloudessa 402 ja teknologian alalla 366. Ylempiä korkeakoulututkintoja (YAMK) tehtiin 330, mikä oli 27 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Tutkintojen yhteismäärä on vuositasolla Jamkin historian korkein.

Jamkin kymmenestätuhannesta tutkinto-opiskelijasta 1 100 oli kansainvälisiä opiskelijoita. Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrä on lähes puolitoistakertaistunut 2020-luvulla ja selittää pitkälti Jamkin opiskelijamäärän kasvua. Vuoden 2023 tutkintokertymästä kansainväliset opiskelijat tekivät myös osuuttaan vastaavan määrän tutkintoja.

TKI-volyymi ammattikorkeakoulujen kärkeä

Vuonna 2023 tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) kokonaisvolyymi nousi 22 miljoonaan euroon. TKI:n ulkoinen rahoitus 16,5 miljoonaa oli kaikkien aikojen ennätys ja toiseksi suurin volyymi ammattikorkeakoulukentässä.

TKI-hankkeissa Jamk sitoo Keski-Suomen työ- ja yrityselämää yhteiseen osaamisen kehittämiseen. Jamkin jäsenyys EUDRES-Eurooppa-yliopistossa vahvistui komission myöntäessä allianssille merkittävän rahoituksen tuleviksi vuosiksi. Samalla Jamkin osallisuus Euroopan unionin korkeakoulupolitiikkaan ja mahdollisuudet lisääntyvään eurooppalaiseen TKI-rahoitukseen kasvoivat merkittävästi.

Koulutusvienti voimakkaassa kasvussa

Jamkin kolmas tehtävä on koulutukseen ja TKI-tehtävään pohjaava palvelujen tuottaminen. Volyymiltaan noin 12 miljoonan euron toiminnassa voimakkaimmin ja suurimpana toimintana kasvoi ulkomaan palveluliiketoiminta ja erityisesti maksullinen tutkintokoulutus. Koulutusvientiä tehtiin eniten Intian, Kiinan ja Keski-Aasian kanssa. Tässäkin toiminnassa noustiin ennätysvolyymiin.

”Jamkin kasvuun tekemät henkilöstöinvestoinnit tuottivat vuonna 2023 ennätyksellistä kasvua kaikissa toiminnoissa. Sitoutunut ja tulevaisuuteen tähyävä henkilöstö vei Jamkin haastavan koronavaiheen läpi onnistuneesti. Myös jatkoon uskoa ja tahtoa riittää, vaikka kriisiytynyt maailma ja julkisen talouden haasteet varjostavatkin näkymiä”, Jamkin rehtori Vesa Saarikoski tiivistää hyvin sujuneen vuoden tunnot.

Lisätietoja

Vesa Saarikoski

Rehtori, Rector
Konsernin hallinto, Administration
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358504471003