uutinen 15.5.2024

Jamkin avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnot jatkossa nimellä väyläopinnot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun avoin ammattikorkeakoulu siirtyy käyttämään käsitettä "väyläopinnot" aiemman termin "polkuopinnot" sijaan. Kyseessä on avoimen ammattikorkeakoulun opintokokonaisuus, joka yleensä sisältää ensimmäisen tutkinto-opiskeluvuoden opinnot ja mahdollistaa opiskelijalle hakemisen tutkinto-opintoihin erillisessä väylähaussa.

Miksi muutos?

Väyläopinnot on valtakunnallisesti vakiintunut, erityisesti avointen yliopistojen käyttämä termi kyseisistä opinnoista. Tavoitteena on yhteinäistää käytäntöä ja siten selkiyttää opiskelun vaihtoehtoja.

Myös opetus- ja kulttuuriministeriön laatimassa opetus- ja koulutussanastossa (OKSA: 3. laitos), käytetään käsitettä avoimen väylä. Avoimen väylä, eng. open university route, on hakijoille tarjottu mahdollisuus tulla valituksi avoimessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella. Henkilöstä, joka avoimessa suoritettujen opintojen perusteella hakee tutkintokoulutukseen käytetään nimitystä ”väyläopiskelija”.

Uudet, ensi syksynä käynnistyvät väyläopinnot julkaistaan viimeistään 14.6.2024

Tutustu Jamkin avoimen tarjontaan! 

Lisätietoa

Sirpa Tuomi

Päällikkö koulutuspalvelut, Education Services Manager
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358400976750

Piia Sipari

Suunnittelija, Administrative Planner
Koulutuksen kehittämispalvelut, Educational Development Services
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358504285708