uutinen 24.1.2023

Biokaasulaitosten sivuvirtana syntyvä hiilidioksidi hyötykäyttöön! GasumHackathon avattu

Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö BioPaavo järjestää yhdessä Kasvu Openin kanssa energiayhtiö Gasumin toimeksiannosta innovaatiokilpailun eli hackathonin, jossa etsitään ratkaisuja Gasumin Suomen ja Ruotsin biokaasulaitoksilla sivuvirtana syntyvän hiilidioksidin hyödyntämiseksi. 
 

Aerial view of Gasum's biogas plant

Gasum tuottaa biokaasua Suomessa yhdeksässä ja Ruotsissa seitsemässä omassa biokaasulaitoksessa. Lisäksi Gasum jalostaa kahden kumppanilaitoksen biokaasua Suomessa. Gasumilla on suunnitteilla useita biokaasulaitosprojekteja Pohjoismaissa. 

Gasumin biokaasulaitosten tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä noin 800 GWh biokaasua vuodessa. Biokaasun käytöllä voidaan pienentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia verrattuna fossiilisen energian käyttöön. 

Biokaasulaitosten sivuvirtana syntyvä hyvin puhdas hiilidioksidijae on alihyödynnetty resurssi, joka soveltuisi käytettäväksi erilaisissa käyttökohteissa ja teollisissa sovelluksissa, pienentäen samalla biokaasulaitosten hiilijalanjälkeä. Hiilidioksidia syntyy biokaasulaitoksella käsiteltävien orgaanisten jätteiden ja sivuvirtojen hajotessa biologisesti. Koska biogeeninen hiilidioksidi vapautuu joka tapauksessa lyhyellä aikajänteellä, sitä ei lasketa kasvihuonepäästöksi. 

”Gasumin laitoksilla syntyy biokaasun jalostuksesta vuosittain noin 114 000 tonnia hiilidioksidia, josta lähes kolmasosa on korkeassa pitoisuudessa, eli yli 95 % hiilidioksidia”, sanoo Senior Process Engineer Viljami Kinnunen Gasumilta. ”Etsimme hackathonissa erityisesti kumppaneita, esimerkiksi yrityksiä tai konsortioita, joilla on lähellä kaupallista toteuttamiskelpoisuutta olevia ratkaisuja sekä halua luoda arvoa biokaasuntuotannossa syntyvälle biopohjaiselle hiilidioksidille. Riippuen ratkaisujen valmiusasteesta, Gasum on halukas jatkamaan GasumHackathonin voittajatiimin tai -tiimien kanssa esimerkiksi kaupallisia neuvotteluja ja kannattavuusselvityksiä.” 

GasumHackathoniin on aikaa ilmoittautua 5.3.2023 saakka, jonka jälkeen valitaan tiimit, jotka pääsevät varsinaiseen hackathoniin. Hackathon-haaste huipentuu 19.4.2023, jolloin valitaan voittaja tai useampi voittajaehdotus.  

Hackathon on avoin kaikille kiinnostuneille: yrityksille, tutkimuslaitoksille, koulutusorganisaatioille ja opiskelijoille sekä muille toimijoille.

Tarkemmat ohjeet löytyvät BioPaavon sivuilta.  

Lisätietoja: 
www.biopaavo.fi  

Annimari Lehtomäki, johtava asiantuntija 
[email protected] 
p. 050 464 2563 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

Viljami Kinnunen, Senior Process Engineer 
[email protected] 
p. 050 331 0308 
Gasum