uutinen 4.1.2022

Opetus- ja ohjausalan huippuosaajaksi – hae ammatilliseen opettajakorkeakouluun 4. – 20.1.2022

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu jatkaa jalkautumista ympäri Suomen ja tarjoaa yhteensä 470 aikuisopiskelijalle mahdollisuuden pätevöityä ammatilliseksi opettajaksi, ammatilliseksi erityisopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi.

Opetus- ja ohjausalan huippuosaajaksi – hae ammatilliseen opettajakorkeakouluun 4. – 20.1.2022.jpeg

Ammatillisessa opettajankoulutuksessa pätevöidytään oman alan opettajaksi. Osa opiskelijoista työskentelee oppilaitoksissa, mutta nykyään yhä useammin myös muualla työelämässä. Pedagogisesta osaamisesta on monenlaista hyötyä työyhteisöissä, toisaalta opinnot voivat myös tarjota uuden suunnan uralla.

Ammatillisen opettajankoulutuksen voi suorittaa monimuoto-opintoina verkko- ja vertaisryhmissä eri puolilla Suomea tai englanniksi kansainvälisessä ryhmässä. Työn ohessa opiskellen koulutuksen kesto on keskimäärin 1–1,5 vuotta. Opinnot perustuvat oppimista koskevaan tutkittuun tietoon sekä digitaalisten mahdollisuuksien tunnistamiseen opiskelussa ja oppimisessa.

– Opettaja on vuorovaikutuksen ja läsnäolon ammattilainen. Vaikka vankka tietoperusta ja hyvät digitaidot ovat työssä tärkeitä, korostuu opettajuudessa aito kohtaaminen ja sen osaaminen. Pedagogisesti taitava opettaja ohjaa oppimista sekä verkossa että lähitoteutuksessa ja ymmärtää molempien toteutusmuotojen erityispiirteitä, toteaa opettajankoulutuksen koulutusvastaava Siru Lehto.

Ammatillinen opettajakorkeakoulu tarjoaa opettajan opinnot suorittaneille myös jatkokoulutusmahdollisuuksia:

Ammatillinen erityisopettajankoulutus antaa kelpoisuuden erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen tehtäviin ammatillisessa koulutuksessa. Opinnot toteutetaan verkkopainotteisina monimuoto-opintoina Jyväskylässä, ohjauspäivät sijoittuvat enimmäkseen viikonlopuille.

Opinto-ohjaajankoulutus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Koulutus antaa kelpoisuuden opinto-ohjaajaksi kaikille kouluasteille. Lukuvuonna 2022–2023 opinto-ohjaajankoulutusta on tarjolla verkkoryhmässä ja lähiopiskeluna Jyväskylässä.

Hakuaika ammatilliseen opettajakorkeakouluun on 4. – 20.1.2022. Hakuaikana JAMK järjestää koulutuksista kiinnostuneille avoimia infotilaisuuksia verkossa.

Tutustu koulutuksiin, opiskelumuotoihin, valintaperusteisiin ja haun tarkempaan aikatauluun osoitteessa: https://jamk.fi/aokk

Lisätietoja:

Katariina Jouhiaho, opinto-ohjaaja, 040 752 5358, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Marika Salminen, opintoasiainkoordinaattori, 040 351 5261, etunimi.sukunimi@jamk.fi