uutinen 16.5.2022

Likesin tutkijoille Kati Lehtoselle ja Heidi Syväojalle dosentuurit

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesin tutkijoille Kati Lehtoselle ja Heidi Syväojalle on myönnetty kevään aikana dosentin arvot. Eri tieteenalojen dosentuurit syventävät Likesin moniammatillista näkökulmaa liikunnan ja liikkumisen edistämiseen ja tutkimukseen.

Tampereen yliopisto myönsi liikunnan yhteiskuntatieteiden tohtori Kati Lehtoselle liikuntahallinnon ja -johtamisen dosentin arvon. Jyväskylän yliopisto myönsi filosofian tohtori Heidi Syväojalle dosentin arvon, jonka ala on psykologia ja erityisalana kognitio ja fyysinen aktiivisuus.

Liikuntahallinnon ja -johtamisen dosentin arvo Kati Lehtoselle

Kati Lehtoselle myönnettiin liikuntahallinnon ja -johtamisen dosentin arvo tammikuussa. Sen myönsi Tampereen yliopisto, ja dosentin arvon ala kuuluu johtamisen ja talouden tiedekuntaan.

”Liikuntahallinnon ja -johtamisen aihealueet näyttäytyvät työssäni laajoina kokonaisuuksina yksilöiden, organisaatioiden ja yhteisöjen terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksistä aina tavoitteelliseen huippu-urheiluun asti”, sanoo Lehtonen.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa Lehtonen vie eteenpäin hallinnon ja johtamisen teemoja erityisesti liikunnan järjestötoiminnan ja kuntasektorin näkökulmista.

”Kunnat ja niiden toimintakapasiteetti ovat keskeinen liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä hallinnollinen kysymys, joka tarvitsee tuekseen laaja-alaista tietopohjaa kunta-alan liikuntajohtamisesta esimerkiksi osana hyvinvointialueuudistusta”, Lehtonen sanoo.

Lehtosen väitöstutkimus (2017) kohdistui suomalaisen urheilujärjestelmän rakenteelliseen muutokseen ja päätöksentekoverkostoihin. Teoreettisesti ja käsitteellisesti tutkimus nojautui erityisesti hallinnon tutkimukseen.

Kognition ja fyysisen aktiivisuuden dosentin arvo Heidi Syväojalle

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta myönsi huhtikuussa Heidi Syväojalle dosentin arvon, jonka ala on psykologia, erityisalana kognitio ja fyysinen aktiivisuus.

”Fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon ja motoristen taitojen merkitys aivojen terveydelle, kognitiiviselle toiminnalle ja oppimiselle on tunnustettu ihmisen eliniän eri vaiheissa. Koen dosentuuria koskevan alan tärkeäksi nykypäivän kuormittavan työ- ja opiskeluarjen sekä ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmista”, kertoo Syväoja.

Syväojan tekemä tutkimus tuo suomalaista näkökulmaa etenkin kouluikäisten lasten ja nuorten tutkimuskenttään. Väitöskirjassaan (2014) Syväoja tarkasteli liikunta-aktiivisuuden yhteyttä oppimistuloksiin ja kognitiiviseen toimintaan.

”Liikkuminen koulupäivän aikana ja oppitunneilla tukee keskittymistä, toiminnanohjausta ja muistia. Vaikka enemmän onkin tutkittu peruskouluikäisiä, liikkumisen positiiviset vaikutukset näyttäytyvät samankaltaisina myös toisen ja kolmannen asteen opiskelijoilla”, Syväoja sanoo.

Vahva yhteistyö Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesin ja Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan kanssa avaa uusia mahdollisuuksia myös dosentuuria koskevan alan kehittämiseen.

Tutustu liikunnan ja liikkumisen tutkimukseen sekä Likesin toimintaan osoitteessa www.likes.fi/tutkimus.

Lisätietoja

Kati Lehtonen

Johtava tutkija, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400932737

Heidi Syväoja

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400248133