uutinen 2.5.2022

Jamkin teknologiayksikön johtajaksi Mika Karjalainen

Kuva
Teemu Rahikka

Jyväskylän ammattikorkeakoulun teknologiayksikön johtajaksi on valittu Mika Karjalainen. Valinta tehtiin Jamkin hallituksen kokouksessa 25.4.2022.

Mika Karjalainen

Mika Karjalainen on toiminut Jamkissa IT-instituutin johtajana vuodesta 2017 lähtien. Tätä ennen Karjalainen on työskennellyt Jamkissa kyberturvallisuuden lehtorina sekä Jamkin kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTECin palveluliiketoiminnasta vastaavana. Hän on työskennellyt myös Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskuksessa ja Suomen Turvallisuusverkko Oy:ssä. Koulutukseltaan Karjalainen on informaatioteknologian filosofian tohtori. Hän aloitti uudessa tehtävässään 1.5.2022.

”Olen saanut toimia teknologiayksikössä erilaisissa tehtävissä. Koen, että eri rooleissa syntyneestä kokemuksesta on hyötyä erityisesti tässä uudessa tehtävässä”, Karjalainen pohtii. 

Teknologiayksikön toimialalla on merkittävä rooli yhteiskunnan toimivuuden kannalta.

”Digitaalisuus lävistää nykyisessä toimintaympäristössämme kaiken. Se haastaa opettajuudessa nykyiset pedagogiset ratkaisut ja ohjaa meitä kaikessa toiminnassamme mukautumaan niin, että kykenemme tuottamaan osaamisen kehittämistä ja palvelemaan digitalisoituneen yhteiskunnan tarpeita”, Karjalainen kuvaa.

”Laadukas tutkintoon johtava koulutus, vahva tutkimus- ja kehitystoiminta ja elinkeinoelämän tarpeista kumpuavat palvelut ovat toimintamme perusta. Näillä varmistamme sen, että teknologiayksikkö osaltaan kykenee toteuttamaan Jamkin lakisääteisten tehtävien täyttymisen myös tulevaisuudessa”, kiteyttää Karjalainen yksikkönsä toiminnasta.   

”Tärkeimmäksi tehtäväkseni koen henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnin  vaalimisen, sillä ihmiset ovat tärkein voimavaramme. Hyvinvoivat ihmiset kykenevät synnyttämään yhteisöllisyyden, jonka uskon kannattelevan meitä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä”, Karjalainen kertoo.

IT-instituutin väliaikaisena johtajana toimii yliopettaja Jari Hautamäki. Uuden johtajan rekrytointi käynnistetään toukokuussa.

Jamkin teknologiayksikkö on arvostettu ICT-, luonnonvara- ja tekniikan alan kouluttaja sekä yritysten ja organisaatioiden kehittäjäkumppani. Teknologiayksiköstä valmistuu vuosittain insinöörejä ja agrologeja, jotka osaavat suunnitella, johtaa ja kehittää ympäristöään luovasti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Tutkimusta ja kehitystä teknologiayksikössä tehdään erityisesti automaation ja robotiikan, biotalouden ja sovelletun kyberturvallisuuden aloilla.

Lisätietoja:
Mika Karjalainen, yksikönjohtaja, teknologiayksikkö
[email protected]
+358405748012
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

Vesa Saarikoski, rehtori
[email protected]
+358504471003
Jyväskylän ammattikorkeakoulu