uutinen 21.11.2022

25-vuotias Jyväskylän ammattikorkeakoulu palkitsi henkilöstöään ja musiikin tulosalueen

Virallisen toimiluvan myöntämisestä laskien Jamk on tänä vuonna toiminut 25 vuotta. Juhlavuoteen liittyen ammattikorkeakoulu palkitsi henkilöstöään ansiomerkeillä sekä menestyneen työyhteisön Jamkin yhteisöpalkinnolla.

Jamkin edustuskuoro Cantinovum laulamassa Suomalaisella musiikkikampuksella.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun toiminta alkoi jo aivan 1990-luvun alussa osana suomalaisen korkeakoulujärjestelmän historiallista muutosta, kun kokeiluvaiheen kautta perustettiin ammattikorkeakoulut. Nyt ammattikorkeakouluissa opiskelee puolet Suomen korkeakouluopiskelijoista. Jamkissa on tänä vuonna 9 549 tutkinto-opiskelijaa.

Kauppakamarin hopeinen ansiomerkki 97 jamkilaiselle

Jyväskylän ammattikorkeakoulu palkitsi 18.11. Suomalaisella musiikkikampuksella järjestetyssä tilaisuudessa 97 henkilökunnan jäsentä. Heille annettiin Keskuskauppakamarin myöntämä hopeinen ansiomerkki 20 tai 25 vuoden ansioituneesta ja sitoutuneesta työskentelystä ammattikorkeakoulun palveluksessa.

”Jyväskylän ammattikorkeakoulu on ylpeä ja kiitollinen voidessaan muistaa sitoutunutta ja merkittävän osaamis- ja kokemuspääoman omaavaa henkilöstöään Kauppakamarin ansiomerkeillä. Pitkiä työuria Jamkissa tehneet ovat olleet keskeisessä roolissa rakentamassa korkeakouluamme kolmella vuosikymmenellä. He ovat tehneet ja ylläpitäneet keskisuomalaisia, kansallisia ja kansainvälisiä kumppanuuksia ja verkostoja, joiden varaan koulutuksemme ja soveltava tutkimuksemme rakentuvat. Myös työyhteisöjen kannalta on tärkeää, että niissä on pitkän perspektiivin omaavia jamkilaisia”, rehtori Vesa Saarikoski lausui Jamkin tervehdyksessä.

Jamkin yhteisöpalkinto musiikin tulosalueelle

Neljännesvuosisadan virallisen toiminnan juhlistamiseksi Jyväskylän ammattikorkeakoulu on päättänyt myöntää erityisen ansioituneelle ammattikorkeakoulun työyhteisölle Jamkin yhteisöpalkinnon.

Jamkin 25-vuotisjuhlan yhteisöpalkinto myönnetään Jamkin hyvinvointiyksikön musiikin tulosalueelle. Palkintoon liittyy yhteisön virkistäytymistilaisuuteen ja henkilöstöhyvinvoinnin tukeen tarkoitettu 1 500 euron palkkio.

Musiikin tulosalueen valinta on perusteltu seuraavasti:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu myöntää juhlavuoden 2022 yhteisöpalkinnon hyvinvointiyksikön musiikin tulosalueelle tunnustuksena tehdystä työstä yhteisön hyvinvoinnin kehittämiseksi ja tuloksekkaan toiminnan varmistamiseksi.

2010-luvun alussa Suomessa käytiin merkittävää resurssitaistelua musiikin koulutuksen tulevaisuudesta. Jyväskylässä onnistuttiin rakentamaan Suomalaisena musiikkikampuksena tunnettu yhteistyö ammattikorkeakoulun, yliopiston ja toisen asteen kesken. Se varmisti kaikki koulutusasteet ja monipuolisen musiikin koulutuksen ja tutkimuksen Jyväskylässä. Musiikin rahoituksen supistuminen johti myös vaikeaan sopeutumiskierteeseen ja henkilöstön vähentämiseen. Tällä oli hyvin kielteinen vaikutus Jamkin musiikin koulutuksen yhteisölle.

Tätä taustaa vasten korostuu laajoissa henkilöstökyselyissä nähtävä tulos – katsottiin sitten numeerista dataa tai avoimia vastauksia. Musiikin tulosalue näyttäytyy vuonna 2022 näissä mittauksissa Jamkin tulosten kärjessä ja sen kehitys on ollut erityisen myönteistä. Muutamassa vuodessa henkilöstötyytyväisyys on noussut AA-luokkaan ja ohittaa Jamkin yleisen tason ja jopa Suomen asiantuntijanormin. Kaikki mitattavat kokonaisuudet ovat parantuneet huimasti muutamassa vuodessa, ja tulosalueen henkilöstön osallistuminen kyselyyn on ollut erittäin aktiivista. Sanalla sanoen johtaminen ja työyhteisökulttuuri ovat kehittyneet myönteisesti.

Toiminnassa on myös päästy kehittämään korkeakoululle tärkeää TKI-toimintaa ja luotu vahva näkymä taidepedagogiikkaan ja siten hyvinvointia tukevaan kehittämiseen ja palvelutoimintaan.

Jamkin työyhteisöpalkinnon otti vastaan musiikin tulosalueen päällikkö Eva Halme.

Lisätietoja:
Vesa Saarikoski, rehtori
[email protected]
+358 50 447 1003
Jyväskylän ammattikorkeakoulu