uutinen 1.12.2021

TOVE tutkii tunnetoimijuutta ja vuorovaikutusosaamista digitaalisissa ympäristöissä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu toteuttaa Jyväskylän, Turun ja Helsingin yliopistojen opettajankoulutuslaitosten kanssa TOVE – Opettajankouluttajien tunnetoimijuuden ja vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen digitaalisissa ympäristöissä -hanketta, jossa tutkitaan ja kehitetään opettajankouluttajien tunnetoimijuuden ja vuorovaikutusosaamisen vahvistamista digitaalisissa ympäristöissä.

Piirretty tietokoneen näyttö, jossa kirjaimet TOVE ja ympärillä tekstit: Tunteet, osallisuus, vuorovaikutus, empatia

Opettajat ovat kertoneet tarvitsevansa tukea ja osaamista opetuksen vuorovaikutteisuuteen, erityisesti verkko-opetustilanteissa. Tämä todettiin muun muassa ammattikorkeakouluopettajille tehdyssä kyselytutkimuksessa vuonna 2020. Pandemian seurauksena lisääntyneen etäopetuksen havaittiin korostavan myös yhteistoiminnallisen ja aktiivisen oppimisen tarpeita digitaalisissa ympäristöissä (Kullaslahti, Ikonen, Laitinen-Väänänen & Tyrväinen 2021).

TOVE-hanketta johtaa Jyväskylän yliopisto, jossa tutkimusjohtajana toimii apulaisprofessori Piia Näykki. Jamkin ammatillisesta opettajakorkeakoulusta tutkijoina ja kehittäjinä toimivat Sirpa Laitinen-Väänänen, Riikka Michelsson ja Ilona Laakkonen.

TOVE-hankkeessa huomiota kiinnitetään erityisesti opettajankouluttajien ja opettajaopiskelijoiden hyvinvointia vahvistavaan tunne- ja vuorovaikutusosaamiseen. Tutkimusta ja kehittämistä integroiden rakennetaan tunne- ja vuorovaikutusosaamisen kehittämismalli erilaisia digitaalisia ympäristöjä hyödyntävään opetukseen ja ohjaukseen sekä tuetaan kouluttajien osaamista heidän käytäntöjään jakaen ja tutkimusten valossa reflektoiden. Opettajankouluttajien lisäksi ammatillisesta opettajakorkeakoulutuksesta on mukana opinto-ohjaajien ja ammatillisten erityisopettajien kouluttajia. Koska kyse on opettaja-opiskelija -vuorovaikutuksesta, myös opettajaopiskelijoiden tunnetaito- ja vuorovaikutusosaamisen nähdään vahvistuvan hankkeen myötä.

TOVE toteutetaan 1.2.2021-30.6.2023 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Lisätietoja:

Johtava tutkija Sirpa Laitinen-Väänänen 
sirpa.laitinen-vaananen@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

Tutkimusjohtaja, apulaisprofessori Piia Näykki
piia.t.naykki@jyu.fi 
Jyväskylän yliopisto 

Lähteet: 

Kullaslahti, J. Ikonen, H., Laitinen-Väänänen, S. & Tyrväinen P. 2021. Teachers´ experiences of success in remote learning. Teoksessa G. Ubachs, S. Meuleman & A. Antonaci (toim.). Proceedings of the Innovating Higher Education Conference 2021, 3.-5.11.2021, Bari, Italia, 494- 502. Lataa konferenssijulkaisu (pdf)