uutinen 5.5.2021

OAJ:ltä tunnustus ammattikorkeakoulujen kehittämistyölle

Ammattikorkeakoulutuksen menestyksen taustalla on pitkäjänteinen työelämäläheisen korkeakoulutuksen kehittäminen. Ensimmäiset ammattikorkeakoulut vakinaistettiin 1996 eli järjestelmä täyttää tänä vuonna 25 vuotta. Valtakunnallisen AMK-päivän yhteydessä 5.5.2021 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ kiittää ammattikorkeakouluja laadukkaasta työstä ja tukee kehittämistyötä ammatillisille opettajakorkeakouluille suunnatulla rahalahjoituksella.

OAJ:n myöntämä tunnustus on suunnattu erityisesti ammatillisille opettajakorkeakouluille ja niissä tehtävälle ammattikasvatuksen tutkimukselle. OAJ näkee ammatillisen opettajankoulutuksen luontevana ammattikasvatuksen edistäjänä, joka nostaa koko ammatillisen koulutuksen kentän merkitystä yhteiskunnassa. Ammatilliset opettajakorkeakoulut tuottavat teemasta tutkimusta ja ovat siten taho, jolla on paras tietämys ammattiin oppimisesta ja ammatillisesta kasvusta elinikäisessä prosessissa, kerrotaan tunnustuksen perusteluissa.

Tunnustuksen luovutti 5.5. AMK-päivässä OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka. Huomionosoitusta olivat verkkotapahtumassa vastaanottamassa JAMKin rehtori Jussi Halttunen ja JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja Pekka Risku.

- Kiitämme OAJ:tä tunnustuksesta ammattikorkeakouluissa tehtävälle kehittämistyölle. Esiin nostettu ammattikasvatus ja erityisesti sen tutkimuksen vahvistaminen ovat tärkeitä teemoja ammatillisten opettajakorkeakoulujen näkökulmasta, toteaa Pekka Risku.

OAJ:n rahalahjoituksen suuruus on 15 000 euroa. Ammattikasvatuksen edistämiseen on liittymässä myös muita kumppaneita. Mukaan ovat lupautuneet muun muassa OKKA-säätiö, Sivistystyönantajat, Akava, STTK, SAK, SAMOK, SAKKI, Tradenomit ja Terveydenhoitajaliitto.

Ammatillisia opettajakorkeakouluja on Suomessa viisi, ammattikorkeakoulujen yhteydessä (Haaga-Helia, HAMK, JAMK, TAMK ja OAMK). Ne tarjoavat ammatillista opettajankoulutusta, ammatillista erityisopettajankoulutusta sekä opinto-ohjaajankoulutusta. Lisäksi ne ovat aktiivisia tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, sekä Suomessa että ulkomailla, järjestävät alan täydennyskoulutusta ja toimivat koulutusviennin kentällä.

Lisätiedot

Pekka Risku, johtaja, ammatillinen opettajakorkeakoulu
pekka.risku@jamk.fi
p. 040 662 1883
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jari Laukia, johtaja, ammatillinen opettajakorkeakoulu
jari.laukia@haaga-helia.fi
p. +358 29 4471 710
Haaga-Helia

Seija Mahlamäki-Kultanen, johtaja, ammatillinen opettajakorkeakoulu
seija.mahlamaki-kultanen@hamk.fi
p. +358 40 5878 029
Hämeen ammattikorkeakoulu

Hanna Ilola, johtaja, ammatillinen opettajakorkeakoulu
hanna.ilola@tuni.fi
p. 040 026 3675
Tampereen ammattikorkeakoulu

Asko Karjalainen, johtaja, ammatillinen opettajakorkeakoulu
asko.karjalainen@oamk.fi
p. 050 5637 409
Oulun ammattikorkeakoulu