uutinen 25.11.2021

Kehitysvammaisten työllisyyttä edistetään osuuskuntia kehittämällä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa tavoitellaan kehitysvammaisille henkilöille uusia työmahdollisuuksia ja palkkaa tehdystä työstä. Tuettujen osuuskuntien avulla pyritään osaltaan löytämään keinoja myös työvoimapulaan.

Kehitysvammaisten työllisyyttä edistetään osuuskuntia kehittämällä.jpeg

Keskisuomalaisista yrityksistä valtaosa kärsii työvoimapulasta (mm. Keskisuomalainen 2.9.2021 ja Yle 28.7.2021). Työvoimapulaan haetaan ratkaisuja eri keinoin. Osatyökykyisten työpanosta pyritään jatkossa hyödyntämään tehokkaammin valtionkin toimesta. Esimerkiksi kehitysvammaisten työllisyysaste on ollut pitkään varsin matalalla tasolla, eikä nykyisillä toimintamalleilla ole ollut toivottuja tuloksia.

Kehitysvammaliiton mukaan 30 000 työikäisestä kehitysvammaisesta vain 500–600 tekee työsuhteista työtä. Kehitysvammaisten ihmisten työllistyminen palkkatyöhön työtoiminnan palvelujen käyttämisen sijasta maksaa itsensä yhteiskunnalle takaisin. Jo vuonna 2004 toteutetun Kehitysvammaliiton selvityksen mukaan jokainen työhönvalmennukseen sijoitettu euro tulee takaisin 1,34-kertaisena.

Osuuskunta voisi tulevaisuudessa mahdollistaa töiden ja työntekijöiden kohtaamisen entistä paremmin. Tuetun osuuskunnan malli voikin osaltaan helpottaa työvoimapulan ratkaisemisessa. Mallia kehitetään Jyväskylän ammattikorkeakoulussa yhdessä Jyväskylän kaupungin työvalmennuspalvelu Kätevän, Äänekosken Toimintakeskus Mintaken, Viitasaaren toimintakeskus Kaislan sekä Kehitysvammaisten Tukiliiton kanssa.

– Olemme kiertäneet toimintakeskuksissa ja pitäneet työpajoja, joissa olemme selvittäneet kehitysvammaisten osaamista ja kiinnostusta erilaisten töiden suhteen. Monenlaista osaamista on tullut vastaan ja kiinnostusta päästä tekemään töitä, kertoo Tuettu osuuskunta -hankkeen projektipäällikkö Jyrki Vihriälä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Aihetta käsitellään Osuuskuntien mahdollisuudet kehitysvammaisten työllistymisessä -info- ja keskustelutilaisuudessa verkossa tiistaina 30.11.2021 klo 14.30–15.45. Lisätietoja tilaisuudesta JAMKin verkkosivuilla.

Lisätietoja tilaisuudesta ja median ilmoittautumiset:
Jyrki Vihriälä, projektipäällikkö
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
+358 50 564 6644, etunimi.sukunimi@jamk.fi
www.jamk.fi/tuettuosuuskunta

Tuettu osuuskunta -hankkeessa (ESR) ollaan tasa-arvon, työllistymisen ja osallisuuden asialla. Keskiössä on kehitysvammaisten ja muiden oppimisessa ja ymmärtämisessä tukea tarvitsevien osallisuuden ja työmahdollisuuksien parantaminen. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni saisi jatkossa osan toimeentulostaan palkkana, joko palveluiden tai tuotteiden myynnillä. Hanke toteutetaan ajalla 1.4.2021–30.6.2023.