uutinen 12.11.2021

JAMKin asiantuntija Johanna Heikkilälle kliinisen hoitotieteen dosentuuri

Åbo Akademin Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnan esityksestä Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiantuntijana toimivalle terveystieteiden tohtori Johanna Heikkilälle on myönnetty Kliinisen hoitotieteen dosentin arvo.

JAMKin asiantuntija Johanna Heikkilälle kliinisen hoitotieteen dosentuuri.jpeg

Åbo Akademin kansleri Carl G. Gahmberg on myöntänyt Kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnan esityksestä Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiantuntijana toimivalle terveystieteiden tohtori Johanna Heikkilälle Kliinisen hoitotieteen dosentin arvon. Dosentuuri nostaa huomioon sairaanhoitajien kliinisen hoitotyön tutkimuskohteen ja on Suomessa aivan uusi.

– Kliinisen hoitotieteen dosentuuri on tieteellisten saavutusten perusteella ansaittu tunnustus. Se tekee näkyväksi sairaanhoitajien kliinisen urakehityksen merkityksen ja sen ympärillä tehdyn noin kahdenkymmenen vuoden tutkimuksellisen ja pedagogisen kehitystyön. Arvonimi on mielestäni myös arvostuksenosoitus sairaanhoitajien erityisasiantuntijuudelle, riemuitsee Heikkilä.

Heikkilällä on laajat valtakunnalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot, joissa työskennellessään hänen tutkimustoimintansa on tuonut tärkeää uutta tietoa kliinisen hoitotyön ja sen koulutuksen kehittämiselle.

-Sairaanhoitajien urakehitys ja laajavastuiset tehtävät ovat tällä hetkellä erittäin ajankohtaisia tutkimusteemoja sillä hyvinvointialueiden muodostuminen lisää entisestään kliinisen hoitotyön ja sen johtamisen osaamisen tarvetta, Heikkilä toteaa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä on kehitetty laajavastuisia sairaanhoitajien tehtäväkuvia useissa erilaisissa hankkeissa yhteistyössä alueen työelämän kanssa. Kliinisen asiantuntijan (YAMK) koulutusohjelma on muodostunut vetovoimaiseksi vahvuudeksi, jossa Heikkilä on ohjannut kymmeniä maisteritasoisia opinnäytetöitä.

Sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen koulutuksen kehittämisessä JAMK on ollut edelläkävijä ja Heikkilä on toiminut koulutusta koordinoivan verkoston puheenjohtajana jo 10 vuotta. Heikkilä on myös vaikuttanut merkittävästi sairaanhoitajakoulutuksen kehittämiseen Suomessa ja Kazakstanissa.

– Nyt myönnetty dosentuuri tukee terveysalan tutkintoon johtavan koulutuksen tutkittuun tietoon perustuvaa toteutusta ja vahvistaa tutkimusyhteistyön jatkamista erityisesti kansainvälisissä hoitotieteen verkostoissa. Teemme hankkeissa tiivistä yhteistyötä ministeriöiden, korkeakoulujen ja terveysalan julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa niin Suomessa kuin Keski-Aasiassa. Asiantuntijatiimimme työn avulla tavoittelemme ihmiskeskeisten, vaikuttavien ja saavutettavien terveyspalveluiden kehittymistä ja toteutamme korkeatasoisen suomalaisen sairaanhoitajakoulutusjärjestelmän vientiä maailmalle, Heikkilä kertoo.

Lisätietoja:

https://www.jamk.fi/en/Education/global-education-services/ 

https://www.researchgate.net/profile/Johanna-Heikkilae

Lisätiedot:

Johanna Heikkilä
Asiantuntija, dosentti, TtT
+358408488623
johanna.heikkila@jamk.fi