uutinen 19.2.2021

JAMK tutkii: Lasten, nuorten ja perheiden kokemustietoon liittyviä kirjoituksia haussa

Lasten, nuorten ja perheiden omaa kokemustietoa hyödynnetään heidän palveluidensa kehittämisessä ja toteuttamisessa koko ajan enemmän. Aihetta käsittelevään teokseen, "Lasten ja perheiden vertaistuki ja kokemukseen perustuva asiantuntijuus", haetaan nyt kirjoittajia.

Teoksessa tarkastellaan vertaistukea ja kokemukseen perustuvaa asiantuntijuutta lasten, vanhempien ja lapsiperheiden sekä heidän palveluidensa näkökulmista. Kirjoituksissa voi käsitellä niin virallisiin palveluihin kytkeytyviä vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden muotoja kuin ihmisten vapaamuotoisesti muodostamia ryhmiä tai suhteita, jotka perustuvat keskinäiseen tukeen.

Teokseen toivotaan niin tutkijoiden, ammattilaisten kuin vertaistuki- ja kokemusasiantuntijatoiminnassa mukana olevien kirjoituksia. Käsiteltäviä aiheita ja näkökulmia toivotaan mukaan mahdollisimman laajasti. Oppi- ja tietokirjaksi tarkoitettuun teokseen toivotaan sekä analyyttisiä kuvauksia käytännön kehittämistyön tuloksista ja oivalluksista että tutkimusartikkeleita, joissa käsitellään empiirisiä, teoreettisia tai käsitteellisiä kysymyksiä ja tutkimustuloksia. 

Tekstit voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia aihepiirejä:

 • Erilaiset elämäntilanteet ja ihmisryhmät vertaistuen ja kokemukseen perustuvan asiantuntijuuden hyödyntäjinä
 • Lasten, nuorten ja perheiden erityisyys vertaistuessa ja kokemukseen perustuvassa asiantuntijuudessa  
 • Vertaistuen ja kokemukseen perustuvan asiantuntijuuden erilaiset työmuodot
 • Lasten, nuorten ja perheiden kokemukset sosiaalisista verkostoista saadusta tuesta
 • Etämenetelmiä hyödyntävä tai verkossa tapahtuva tuki ja toiminta 
 • Vertaistuen ja kokemukseen perustuvan asiantuntijuuden käytön perustelut, niihin soveltuvat tilanteet ja käytön rajoitteet. 

Vapaamuotoisen abstraktin tulee olla noin yhden sivun mittainen. Siinä kuvataan oman tekstin keskeinen idea ja tavoite sekä se, perustuuko teksti käytännön kokemuksiin vai tutkimustietoon. Kirjan toimituskuntaan kuuluvat Kaisa Malinen, Maritta Itäpuisto ja Mari Punna Jyväskylän ammattikorkeakoulusta sekä Johanna Kiili ja Johanna Moilanen Jyväskylän yliopistosta.                                    

Teoksen aikataulusuunnitelma:

 • 31.3.2021 kirjoittajat lähettävät abstraktinsa toimituskunnalle 
 • 15.4.2021 toimituskunta lähettää tiedon teokseen hyväksymisestä kirjoittajille 
 • 15.8.2021 kirjoittajat lähettävät tekstinsä ensimmäisen käsikirjoitusversion toimituskunnalle  
 • 15.9.2021 toimituskunta lähettää tekstin muokkausehdotukset kirjoittajille  
 • 15.11.2021 kirjoittajat palauttavat korjatut käsikirjoitukset toimituskunnalle 

Tämän jälkeen toimituskunta lähettää käsikirjoitukset kustantajalle, joka hankkii teksteille oman käytäntönsä mukaisesti arvioinnit ja vertaisarvioinnit. Kirjoittajat muokkaavat tekstit arvioitsijoilta saamiensa kommenttien pohjalta.  Teoksen suunniteltu ilmestymisaika on alkusyksyllä 2022.

Teos liittyy JAMKin hallinnoimaan VerKo, Vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden paikka lapsi- ja perhepalveluissa -hankkeeseen, jossa tehdään kehittämis- ja tutkimustyötä kokemustiedon hyödyntämiseen liittyen. VerKo-hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto ja sitä toteuttamassa on JAMKin lisäksi Jyväskylän yliopisto sekä useita keskisuomalaisia sote-organisaatioita.

Lisätietoja ja abstraktien toimitus:
Kaisa Malinen, vanhempi tutkija, 050 360 2104, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö