uutinen 28.1.2020

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ilmaisia työttömille ja turvapaikanhakijoille vuonna 2020

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) avasi 1.1.2020 kaikki avoimen AMK:n opinnot maksuttomiksi työttömille työnhakijoille sekä turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää ainakin vuoden 2020 loppuun saakka. Uudistusta on valmisteltu yhdessä työvoimahallinnon ja Jyväskylän Salmirannan vastaanottokeskuksen kanssa.

Uudistus kattaa kaikki JAMKin toteuttamat avoimen AMK:n opinnot.

– Parhaimmillaan asiakas hyötyy useiden satojen eurojen edestä osallistumalla esimerkiksi korkeakouludiplomikoulutukseen tai polkuopintoihin, kertoo JAMKin suunnittelija Maarit Korva.

Kokeilu on herättänyt runsaasti kiinnostusta ja kiitosta. Ilmoittautumisia on tullut erityisesti korkeakoulutaustaisilta työttömiltä.

– Keski-Suomessa on korkeakoulutettuja työttömiä tällä hetkellä 1848. Juuri korkeakoulutetut ovat yleisemmin kiinnostuneita myös lisä- ja täydennyskoulutuksesta, toteaa Keski-Suomen TE-palveluiden asiantuntija Eero Janhonen.

Opiskelua rahoitetaan myös työttömyysetuudella

Hyvin usein mielletään, että päätoimisen opiskelun myötä menettää oikeuden työttömyysetuuteen. Näin ei suinkaan aina ole: esimerkiksi yli 25-vuotiaat voivat opiskella päätoimisesti työttömyysetuudella – ja hyvin usein niin tekevätkin.

– Itse asiassa Suomessa opiskelua rahoitetaan euromääräisesti enemmän työttömyysetuudella kuin opintotuella. Opiskelu on kuitenkin lähes aina työllistymistä edistävä asia, joten luonnollisesti opintojen suorittamiseen halutaan kannustaa myös työttömyysetuudella. Pääpaino on lyhyissä työmarkkinoille suuntaavissa opinnoissa, Janhonen kertoo.

Opinnot katsotaan lyhytkestoisiksi, kun ne kestävät korkeintaan kuusi kuukautta ja niiden voidaan katsoa edistävän työllistymistä. Lisäksi työttömyysetuutta voi saada myös omaehtoiseen opiskeluun. Silloin TE-toimisto tekee ratkaisun erikseen ja tapauskohtaisesti.

– Olemmekin JAMKin kanssa ohjeistaneet opintoja suunnittelevia ottamaan aina ensin yhteyttä omaan TE-toimistoon ja tarkistamaan oman tukimuodon ehdot, Janhonen toteaa.

Avoimessa AMK:ssa alle 25-vuotiaillekin työttömyysetuudella opiskelu on mahdollista, mutta silloin on itse pidettävä huolta siitä, että opinnot ovat sivutoimisia, eli eivät ylitä 5 opintopistettä kuukaudessa.
JAMKin avoimen AMK:n opintotarjontaan voi tutustua täällä.

Lisätietoja:
Maarit Korva, suunnittelija
[email protected]
p. 040 561 2555
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Eero Janhonen, asiantuntija
[email protected]
p. 0295 046 025
Keski-Suomen TE-palvelut