uutinen 12.6.2020

JAMK vastaa koulutuksen kysyntään lisäämällä 125 aloituspaikkaa syksylle 2020

Jyväskylän ammattikorkeakoulu lisää syksyllä 2020 aloittavien opiskelijoiden määrää 125:llä. Kaikki aloituspaikat lisätään AMK-tutkintokoulutusohjelmiin. JAMKissa aloittaa syksyllä 2020 yhteensä 1151 opiskelijaa AMK-tutkinto-ohjelmissa.

Lisäaloituspaikat tulivat mahdollisiksi valtioneuvoston kesäkuun alussa julkistaman vuoden 2020 lisätalousarvion myötä, jossa esitettiin korkeakouluille rahoitusta aloituspaikkojen lisäämiseen jo meneillään olevassa opiskelijavalinnassa. Muun muassa koronapandemian vaikutuksiin vastaavan lisätalousarvion tavoitteena on taata yhä useammalle nuorelle väylä korkeakoulutukseen ja sitä kautta työmarkkinoille.

– Tämä tehtiin nopealla aikataululla ja on hyvä osoitus siitä, että valtio pystyy reagoimaan vallitsevaan tilanteeseen nopeasti ja joustavasti. Samalla tämä toki kertoo myös siitä, että korkeakoulutusta pidetään arvossaan ja siihen halutaan panostaa, toteaa rehtori Jussi Halttunen.

Eniten paikkoja JAMKissa lisätään terveys- ja hyvinvointialalle, yhteensä 50 aloituspaikkaa. Liiketalouden alalle lisätään 20 aloituspaikkaa, tietojenkäsittely- ja tietoliikennealalle yhteensä 15 aloituspaikkaa ja tekniikan aloille 25 aloituspaikkaa. Suhteessa suurin lisäys tehdään maa- ja metsätalousalalle: agrologitutkinnon paikkamäärä kasvaa yli puolella 15 lisäpaikan myötä. Tarkemmat luvut löytyvät alla olevasta taulukosta.

Opiskelijavalinnan aikatauluun lisäpaikoilla ei ole vaikutusta. Tulokset julkistetaan hakijoille viimeistään 15.7.2020.

Lisätietoja:
Jussi Halttunen, rehtori
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 0400 644 913
Jyväskylän ammattikorkeakoulu