uutinen 27.10.2020

JAMK ja Likes ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen yhdistymisestä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy ja Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES sr (Likes) ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen yhteistyön tiivistämisestä. Tavoitteena on JAMKin ja Likesin toimintojen yhdistäminen siten, että Likesin toiminta ja henkilöstö siirtyvät JAMKille 1.1.2022 mennessä. Tiiviimpi yhteistyö ja yhdistymisen suunnittelu käynnistyvät välittömästi.

JAMK ja Likes ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen yhdistymisestä.png

Osapuolten yhteisenä tavoitteena on muodostaa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti vaikuttava kokonaisuus, joka pystyy osaamisellaan ja tutkimustiedolla muuttamaan työelämän ja yhteiskunnan toimintakulttuureja hyvinvointia edistäviksi ja uudistamaan terveyden edistämisen ja kuntoutuksen toimialaa. Toimintojen yhdistymisellä ei haeta säästöjä vaan toiminnan kasvua synergioiden ja uusien mahdollisuuksien hyödyntämisen kautta.

Likesin toiminnan tavoitteena aktiivinen arki

Likes tuottaa ja kokoaa monitieteistä tutkimus- ja asiantuntijatietoa liikunnasta ja liikkumisesta päätöksentekijöille, tekee aktiivista asiantuntijatyötä ja koordinoi valtakunnallisia toimintakulttuurien muutosohjelmia Liikkuva aikuinen, Liikkuva opiskelu, Liikkuva koulu ja Liikkuva varhaiskasvatus. Likesin palveluksessa on 66 henkilöä, ja sen kotipaikka on Jyväskylä. Likesillä on toimipiste myös Helsingissä, Opetushallituksen yhteydessä. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES sr täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Säätiön tarkoituksena on koko ajan ollut liikunnan ja terveyden edistäminen ja niiden tutkimuksen tukeminen.

”Yhteistyömme JAMKin kanssa on tiivistynyt viime vuosina erityisesti Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHOn kautta. Kun olemme oppineet paremmin tuntemaan toisiamme, olemme havainneet lukuisia synergiamahdollisuuksia. Ammattikorkeakoulukonteksti avaa uusia mahdollisuuksia liikunnan edistämiseen niin työelämässä kuin opiskelumaailmassa ja parantaa liikunnan ja terveydenhuollon yhteistyömahdollisuuksia. Likesin liikunnan edistämisen keskeinen teema on ollut liikuntasisältöjen ja aktiivisuuden sisällyttäminen olemassa oleviin toimintoihin ja rakenteisiin, eli aktiiviseen arkeen. JAMKin sekä koulutus- että hanketoiminta avaavat aivan uusia mahdollisuuksia liikunnan edistämiselle”, Likesin johtaja Eino Havas kertoo.

Yhdistyminen vahvistaisi JAMKin uutta strategiaa

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. JAMK tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa. JAMKin kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa tekemä yhteistyö välittää monialaista asiantuntijuutta laajalle ja tuo toimijoiden hyödynnettäväksi uutta tietoa ja osaamista. JAMKin tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyön pääasiallisena toteutusmuotona on projektit, joiden suurimpina päärahoittajina toimivat Euroopan unioni, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Business Finland. Opiskelijoita JAMKissa on 8 500 ja henkilöstöä noin 700.

”Likesin toiminta vahvistaisi merkittävästi JAMKin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Näemme useita mahdollisuuksia Likesin osaamisen hyödyntämisessä myös osana tutkintoon johtavaa koulutustamme. Likesin osaaminen tuo lisäarvoa muun muassa monialaisen kuntoutuksen vahvuusalallemme, joka on yksi JAMKin uuden strategian vahvuusaloista. Monialaisen kuntoutuksen lähtökohta on aktiivinen elämäntapa ja liikunnallinen kuntoutus. Likes voi tuoda tähän liikuntatutkimuksen ja liikuntakulttuurin tuntemuksen sekä liikunnan ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulman ja osaamisen”, JAMKin rehtori, toimitusjohtaja Jussi Halttunen kommentoi.

Liikuntapääkaupunki Jyväskylä tukee yhdistymistavoitetta

Jyväskylän kaupunki on JAMKin pääomistaja ja toinen Likes-säätiön perustajista.
”Jyväskylän kaupungille on tärkeää, että Likesin toiminta jatkuu Jyväskylässä ja vahvistuu entisestään. Likes työllistää Jyväskylässä kymmeniä korkeasti koulutettuja ammattilaisia. Likesillä on valtakunnallisesti merkittävä rooli koko väestön liikunnanedistämisohjelmien koordinoijana ja toteuttajana. Likesin ja JAMKin yhdistymisen kautta syntyvä osaaminen tuo lisäarvoa myös Jyväskylän kaupungin strategisen painopisteen Liikuntapääkaupungin näkökulmasta”, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto kommentoi.

Liikunta-alalla uudelleen järjestelyjen aikaa

”Liikunta-alalla on jo kauan tunnistettu haaste rahoituksessa, joka on nyt korona-aikana konkretisoitunut Veikkauksen ympärillä käytävään keskusteluun. JAMKin toiminnan kautta avautuu uudenlaisia rahoitusmahdollisuuksia myös liikunnan edistämiseen, ja uudenlaiset rahoitukset vaativat luonnollisesti myös uusia toimintatapoja. Likes ei siis yritä säilyttää nykytilannetta sellaisenaan vaan etsii aidosti uutta ympäristöä nykyisen tarkoituksensa toteuttamiseksi: jotta jokainen liikkuisi riittävästi”, Eino Havas taustoittaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on sekä Likesin että JAMKin päärahoittaja. Ministeriön kanssa on käyty neuvotteluja yhdistymisestä sekä korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolla että nuoriso- ja liikuntapolitiikan osastolla. Ministeriössä yhdistymisaikeita pidetään hyvinä.

”Likesin koordinoimat ohjelmat ovat Suomen hallitusohjelman merkittävä toimenpide, kun tavoitellaan liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden lisäämistä kaikissa ikäryhmissä”, liikunnan vastuualueen johtaja Tiina Kivisaari opetus- ja kulttuuriministeriöstä sanoo. ”Tulevaisuuden tiedolla johtamisen kannalta Likesin tutkimuksen ja tietotuotannon turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Ratkaisu mahdollistaa ohjelmien laadukkaan toteuttamisen myös jatkossa ja vahvistaa toivottavasti myös niiden rahoituspohjaa.”

Aiesopimuksen allekirjoittamisen jälkeen käynnistetään välittömästi sekä yhdistymisen valmistelu että tiivis sisällöllinen yhdessä tekeminen, yhteistyössä JAMKin ja Likesin henkilöstön kanssa. Lopulliset päätökset organisaatioiden yhdistymisestä tekevät Likesin ja JAMKin hallitukset.

Lisätietoja:
Jussi Halttunen, rehtori
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 0400 644 913
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Eino Havas, johtaja
etunimi.sukunimi@likes.fi
p. 0500 605 527
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES