uutinen 7.1.2019

Yhteishaun ensimmäinen hakuaika alkaa keskiviikkona 9.1.2019

Korkeakoulujen yhteishaun ensimmäinen hakuaika käynnistyy keskiviikkona 9. tammikuuta, jolloin haussa ovat korkeakoulujen vieraskieliset koulutukset.

Hakeminen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi. Haku päättyy 23.1. klo 15. Yhteishaun toinen hakuaika on 20.3. - 3.4., jolloin mukana ovat myös suomenkieliset tutkinnot.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (JAMK) on mahdollisuus opiskella neljässä englanninkielisessä AMK-koulutuksessa sairaanhoitajaksi, logistiikkainsinööriksi, tradenomiksi sekä restonomiksi.

Tänä vuonna uutuutena on päiväopintoina suoritettava englanninkielinen Tourism Management -restonomikoulutus, joka tarjoaa mahdollisuuden matkailuliiketoiminnan kokopäiväiseen opiskeluun kansainvälisessä ryhmässä. Opinnoissa korostuu erityisesti vastuullinen matkailu.

Matkailuun suuntautuneilla restonomeilla on hyvät valmiudet työskennellä valmistumisensa jälkeen monipuolisesti esimies-, markkinointi-, kehittämis- ja myyntitehtävissä matkailualan yrityksissä ja organisaatioissa. Restonomeilla on myös hyvät valmiudet toimia yrittäjinä matkailualalla.

–Globaali kilpailu ja muuttuvat kulutuskäyttäytymisen trendit vaativat alan osaajilta innovatiivisia ratkaisuja, kykyä hyödyntää teknologiaa ja huomioida asiakkaiden tarpeita. Tähän koulutus antaa eväät, summaa matkailu- ja majoitusalan lehtori Susanna Nuijanmaa JAMKin liiketoimintayksiköstä.

JAMKin englanninkielisiin opintoihin on viime vuosina ollut hakijoita paljon esimerkiksi Nepalista, Venäjältä ja Vietnamista. Vieraskieliset opinnot houkuttavat vuosi vuodelta yhä enemmän myös suomalaisia hakijoita, sillä ura kansainvälisissä tehtävissä kiinnostaa monia. Lisäksi monella alalla vallitsevana työkielenä on englanti työpaikan sijainnista riippumatta, joten englanti työkielenä jo opiskeluvaiheessa koetaan eduksi. Englanninkieliset koulutukset antavat saman pätevyyden kuin vastaavat suomenkieliset koulutukset.

JAMKin englanninkieliseen koulutustarjontaan voi tutustua osoitteessa www.jamk.fi/tutkinnotenglanniksi sekä englanniksi osoitteessa www.jamk.fi/applynow.

Suomen lukuvuosimaksuja koskeva lainsäädäntö tuli voimaan vuonna 2016. Se velvoittaa korkeakouluja perimään lukuvuosimaksuja opiskelijoilta, joilla ei ole Euroopan Unioniin (EU) tai Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvan maan kansalaisuutta. Ammattikorkeakoulututkinnoissa maksu on JAMKissa 8000 €/lukuvuosi ja ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa 9000 €/lukuvuosi. Kaikki lukuvuosimaksuvelvolliset opiskelijat saavat ensimmäisenä lukuvuonna 50 %:n apurahan. Toisesta lukuvuodesta alkaen opiskelijat ovat oikeutettuja 50 %:n apurahaan, mikäli opinnot ovat edenneet tavoitteen mukaisesti.

Lue lisää

Lisätietoja:
Hakijapalvelut, p.040 556 0409, hakijapalvelut(a)jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Susanna Nuijanmaa, lehtori, p.040 869 0659, susanna.nuijanmaa(a)jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, liiketoiminta