uutinen 26.8.2019

Rakennuskonepäälliköt ry palkitsi JAMKin Teknologiaosaamisen johtamisen opinnäytetyön

Tänään maanantaina 26.8.2019 Rakennuskonepäälliköt ry luovutti Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) Teknologiaosaamisen johtaminen YAMK-tutkinnosta valmistuneelle Timo Pitkäselle 500€ stipendin ansioituneesta opinnäytetyöstä, joka liittyi koneohjausaineistojen laatimisen kehittämiseen.

Rakennuskonepäälliköt ry palkitsi JAMKin Teknologiaosaamisen johtamisen opinnäytetyön.png

Koneohjausaineistojen käyttäminen infratyömailla on yleistynyt voimakkaasti 2010-luvulla vähentäen mm. hankkeissa syntyviä kustannuksia ja parantaen työturvallisuutta. Koneohjausaineiston tuottamiseen liittyy kuitenkin tänä päivänä vielä paljon haasteita ja epäselvyyttä. Jotta suunnittelun aikana tuotettuja malleja pystytään tehokkaasti hyödyntämään työmaan koneohjausjärjestelmissä, vaatii tämä yleensä aina perinteisten rakennussuunnitelmamallien jatkojalostusta.

Pitkänen perehtyi erilaisiin koneohjausjärjestelmiin ja tietomalleihin suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Ramboll Finland Oy:n eri yksiköissä. Tavoitteena oli kehittää ja tehostaa koneohjausaineistojen laatimista katu- ja vesihuolto-hankkeissa. Tähän päästiin etsimällä koneohjausaineistojen nykyisistä tuottamistavoista hukkaa aiheuttavat työvaiheet sekä yhtenäistämällä tietomalleihin liittyvää termistöä ja toimintamalleja.

Rakennuspäälliköt Ry toteaa, että opinnäytetyössä on selvitetty kattavasti olemassa oleva koneohjausaineiston tuottamiseen liittyvä ohjeistus niin Rambollin sisällä, kuin myös yleisellä tasolla. Tämän lisäksi tekijä on selvittänyt eri koneohjausjärjestelmien eroavaisuuksia ja erityispiirteitä. Työ on kaikilta osiltaan erinomaisesti toteutettu ja raportoitu.

Opinnäytetyö on julkaistu Theseus-palveluun ja sen pysyvä osoite on:
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201904155015

Rakennuskonepäälliköt Ry on vuonna 1985 perustettu yhdistys, jossa on noin 300 henkilö- ja yritysjäsentä. Jäsenistö toimii rakennuskonealalla rakennusliikkeissä, rakennuskoneiden myynti-, vuokraus- ja valmistustehtävissä, kuntien teknisissä johtotehtävissä, teollisuuslaitoksissa, rakennusalan järjestöissä, vakuutusyhtiöissä sekä tutkimus- ja tarkastuslaitoksissa.

Lisätietoja:
Harri Peuranen, yliopettaja
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 0400 647 069