uutinen 21.3.2019

JAMKin avoin AMK ennätystulokseen – toiminta laajenee maakunnassa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun avoimessa AMK:ssa suoritettiin vuonna 2018 kaikkiaan 15 805 opintopistettä, mikä on yli 2000 opintopistettä enemmän kuin aiempi, edellisvuonna tehty ennätystulos. Myös opiskelijamäärä on kasvanut. Valtakunnallisesti JAMK oli avointen AMKien joukossa viidenneksi suurin Kaakkois-Suomen sekä pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen jälkeen.

Erityisen suosittuja avoimen AMK:n opinnoissa ovat olleet polkuopinnot, jotka voivat toimia väylänä tutkintokoulutukseen. Samalla kuitenkin osaamista päivittävät opinnot ovat lisänneet suosiotaan.

– Jatkuva oppiminen korostuu koko ajan enemmän. Olemme panostaneet paljon esimerkiksi korkeakouludiplomikoulutuksiin ja muihin laajempiin kokonaisuuksiin, joissa aikuinen voi kehittää omaa osaamistaan työelämän vaatimuksiin, kertoo avoimen AMK:n suunnittelija Maarit Korva.

JAMK panostaa avoimen AMK:n toiminnassa jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien kehittämiseen myös maakunnassa.

– Olemme juuri käynnistäneet avoimia korkeakouluopintoja Keuruulla, syksyllä toiminta laajenee Jämsään. Äänekoskella olemme aloittamassa jo toista vaihetta, Korva kertoo.

Myös koulutusasteiden siirtymävaiheisiin panostetaan. Toisen asteen oppilaitosten kanssa tehdään jo yhteistyötä, jotta siirtyminen korkeakouluun sujuisi entistä luontevammin. Opintotarjontaa kehitetään niin lukiokoulutuksen kuin ammatillisenkin koulutuksen opiskelijoille.

– Esimerkiksi Äänekosken lukiolla olemme jo toteuttaneet opintoja yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Myös 1.8.2019 voimaan astuva uusi lukiolaki korostaa lukioiden ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä, joten tässä suhteessa teemme pioneerityötä.

Avoimen AMK:n opinnot ovat ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluvia opintoja, joihin voi tulla kuka tahansa. Opintoja alkaa ympäri vuoden. Ilmoittautuminen kesäopintoihin alkaa 8.4.2019. Opintotarjontaan voi tutustua osoitteessa http://www.jamk.fi/avoin/kesa

Lisätietoja:
Maarit Korva, suunnittelija
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 040 561 2555
Jyväskylän ammattikorkeakoulu