uutinen 8.5.2019

Hyvää yhdessä: JAMK tukee sosiaali- ja terveysalan pienyrittäjien kasvumahdollisuuksia

Maaseudun väki ikääntyy ja ihmiset muuttavat lähelle palveluja. Muutokset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä edellyttävät nykyisiltä palveluntuottajilta uusiutumiskykyä ja jatkuvan kehittämisen kulttuuria. Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) Hyvää yhdessä –hankkeessa parannetaan maaseudun hyvinvointialan mikro- ja pienyritysten toiminta- ja kasvuedellytyksiä Keski-Suomessa.

Hyvinvointialalla kilpailussa pärjääminen edellyttää sekä vahvaa liiketoimintaosaamista että asiakasymmärrystä. Muutoksessa mukana pysyminen edellyttää osaamisen kehittämistä, sillä muuttuviin palveluihin ja toimintatapoihin liittyy uusia osaamistarpeita.

Hyvää yhdessä -hankkeen tarkoituksena on parantaa erityisesti pienten yritysten mahdollisuuksia verkostoitua ja tehdä yhteistyötä, joka hyödyttäisi yrityksiä mm. uusien liiketoimintamahdollisuuksien muodossa.

– Erityisesti maaseudulla pienten yritysten on perusteltua yhdistää voimiaan, jotta ne pystyvät paremmin kilpailemaan suurten toimijoiden kanssa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Ulla Teppo.

Verkostot voivat tuoda myös taloudellista hyötyä, kun yhdessä toisten yrittäjien kanssa voi neuvotella esimerkiksi edullisempia hankintasopimuksia.

Koko hyvinvointiala on rakennemuutoksen kohteena ja pienten yritysten on perusteltua yhdistää voimiaan, jotta ne yhtäältä pystyvät kilpailemaan paremmin ja toisaalta löytämään uusia yhteistyömahdollisuuksia. Verkostoituminen nähdään yleisesti parhaana keinona vastata toiminnan haasteisiin, palveluiden kehittämiseen sekä sosiaali- ja terveysalan kehitykseen, mutta myös oman yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

– Pienille hyvinvointialan yrityksille sekä ammatinharjoittajille palveluiden tuottaminen ja markkinointi yhdessä on kilpailuetu. Verkostoituminen on siis tärkeää ja esimerkiksi palvelujen tarjoaminen yhdessä mm. hankintakilpailutuksissa auttaa pärjäämään paremmin, Teppo toteaa.

Hyvää yhdessä -hankkeen aloitustapahtumissa keskustellaan sote-palveluiden tuottamisesta ja hankkeen toiminnasta. Tapahtumat järjestetään seuraavilla paikkakunnilla:

  • Joutsa 16.5. klo 13-16 (Hyvinvointitupa, Jousitie 40)
  • Keuruu 22.5. klo 13-16 (Hotelli Keurusselkä, Keurusseläntie 134)
  • Jämsä 23.5. klo 13-16 (Ruotsulan Hovi, Turkinkyläntie 74)
  • Muurame 28.5. klo 13-16 (Valtuustosali, Kunnantalo, Virastotie 8)

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto rahoittaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun toteuttamaa Hyvää yhdessä -hanketta. Hankkeen tarkoituksena on parantaa maaseudun hyvinvointialan pienyrityksien toiminta- ja kasvuedellytyksiä. Tämä tapahtuu kehittämällä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä luomalla innovaatioita, markkinoita sekä yrittämisen mahdollisuuksia. Hanke myös edistää maaseudun elinvoimaisuutta turvaten palveluiden saatavuuden sekä luoden uusia työllistymismahdollisuuksia.

Lue lisää: www.jamk.fi/hyvaayhdessa

Lisätietoja:
Ulla Teppo, projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 050 3722 779
Jyväskylän ammattikorkeakoulu