Projekti

Yksissä: Tietoa ja taitoa ihmissuhteisiin, kohtaamisia maaseudun asukkaiden parhaaksi

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Yksissä
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.2.2018 - 31.12.2020
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus

Keski-Suomen alueella vuosina 2018–2020 toteutettu YKSISSÄ-hanke vahvisti maatalousyrittäjien ja muiden maalla asuvien ihmissuhteita ja henkistä hyvinvointia, kehitti parisuhdetyön työmuotoja ja -menetelmiä, lisäsi ammattilaisten parisuhdetyön osaamista ja verkostoitumista sekä edisti myönteisiä mielikuvia maaseudusta asuinseutua. Hankkeen keskeiset toimenpiteet olivat työparina toteutettavien tilakäyntien toimintamallin luominen, parisuhdetoiminnan ja sinkkutapahtuminen kehittäminen ja toteuttaminen sekä ammattilaisten osaamisen vahvistaminen. Hankkeen toteutettiin tiiviissä yhteistyössä yhteistyöverkoston kanssa, ja hankkeessa vahvistettiin hankkeen teemoihin liittyvien toimijoiden välistä verkostoitumista. Hanke panosti aktiiviseen tiedotukseen.

Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ja sen
osatoteuttajana toimi Kataja - Parisuhdekeskus ry. Hanke liittyi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja hanketta rahoitti Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.


Hanke tuotti parisuhdemateriaaleja sekä toimivan mallin parisuhdetyöhön.

Hanke on päättynyt 31.12.2021

Hankkeesta  on tehty julkaisu: 
Asta Suomi & Riitta Ala-Luhtala (toim) 2020. Toivoa maaseudun parisuhteisiin


Lisätietoja: projektipäällikkö Asta Suomi p. 0400416481