Etusivu - JAMK
jamk.fi
  • Parisuhde- ja sinkkutapahtumia

  • Terapeutin tilakäyntejä

  • Ammattilaisten valmennusta ja verkostoitumista

  • Uusia työmenetelmiä ja materiaaleja


Iloa ja kukoistusta maaseudun ihmissuhteisiin

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston logo

Yksissä: Tietoa ja taitoa ihmissuhteisiin, kohtaamisia maaseudun asukkaiden parhaaksi –hankkeessa panostetaan Keski-Suomen maaseudun ihmissuhteiden hyvinvoinnin tukemiseen vuosien 2018-2020 aikana.

Hankkeen tavoitteet

• Maatalousyrittäjien ja muiden maaseudulla asuvien parisuhteiden hyvinvointi vahvistuu.
• Yksinelävien maaseudulla asuvien henkinen hyvinvointi lisääntyy.
• Työmuodot ja -menetelmät maaseudun ihmissuhteiden hyvinvoinnin tukemiseen sekä niiden käyttö monipuolistuvat ja lisääntyvät.
• Maaseudun ihmissuhdekysymyksiä työssään kohtaavien ammattilaisten osaaminen vahvistuu ja verkostoituminen ammattilaisten välillä lisääntyy.
• Mielikuvat maaseudusta houkuttelevana ja toimivana perhe-elämän mahdollistavana asuinympäristönä vahvistuvat.

Hankkeen toimenpiteet

• Parisuhde- ja sinkkutapahtumat
• Maksuttomat terapeutin tilakäynnit
• Ammattilaisten valmennus ja verkostoituminen
• Uudet työmenetelmät ja materiaalit maaseudulle kohdennettuun ihmissuhdetyöhön
• Aktiivinen viestintä hankkeen teemoista