Projekti

Vuorovaikutus NUOTTI-valmennuksen arviointihaastattelussa

Rahoitusohjelma

Lyhenne
VUORONUOTTI
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.2.2022 - 31.1.2023
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
KELA Kansaneläkelaitos
Projektin kuvaus

Projektissa tutkitaan NUOTTI-valmennukseen hakemiseen liittyvää arviointihaastattelua vuorovaikutuksen näkökulmasta. NUOTTI-valmennus on Kelan tarjoama matalankynnyksen ammatillisen kuntoutuksen muoto 16–29-vuotiaille nuorille. Valmennuksen tavoitteena on tukea alentunutta toimintakykyä ja auttaa nuorta suunnittelemaan tulevaisuuttaan. Valmennukseen haetaan Kelan etuuskäsittelijän toteuttaman suullisen haastattelun kautta.

Projektissa tavoitteena on tuottaa käytäntöön sovellettavissa olevaa tietoa vuorovaikutuskäytännöistä, jotka tukevat sekä hakijan toimintakyvyn tarkoituksenmukaista arviointia että hakijan kuntoutumisen edellytysten rakentumista NUOTTI-valmennusta edeltävässä arviointihaastattelussa. Teoreettisina lähtökohtina käytetään toimintamahdollisuuksien lähestymistapaa ja siihen pohjautuvaa näkemystä voimaantumisesta. Lisäksi keskiössä on keskusteluanalyyttinen lähestymistapa vuorovaikutukseen sosiaalisena toimintana. Aineistona toimivat etuuskäsittelijoiden ja hakijoiden väliset nauhoitetut aidot arviointihaastattelut. Aineistoja analysoidaan interventionista keskusteluanalyysia käyttäen.

Projekti toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutissa 1.2.2022-31.1.2023 välisenä aikana ja vastuututkijana toimii YTT, vanhempi tutkija Sanni Tiitinen. Tutkimuksen tuloksista julkaistaan avoin raportti ja tuloksia hyödynnetään Kelan etuuskäsittelijöille kohdennetun koulutusmateriaalin tuottamisessa.

Lisätietoja:
Sanni Tiitinen
Vanhempi tutkija
Puhelin: +358 50 568 9330
S-posti: sanni.tiitinen@jamk.fi