Projekti

Vuorovaikutus NUOTTI-valmennuksen arviointihaastattelussa

Rahoitusohjelma

Lyhenne
VUORONUOTTI
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.2.2022 - 31.1.2023
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
KELA Kansaneläkelaitos
Projektin kuvaus

Projektissa tutkittiin NUOTTI-valmennukseen hakemiseen liittyvää arviointihaastattelua vuorovaikutuksen näkökulmasta. NUOTTI-valmennus on Kelan tarjoama matalankynnyksen ammatillisen kuntoutuksen muoto 16–29-vuotiaille nuorille. Valmennuksen tavoitteena on tukea alentunutta toimintakykyä ja auttaa nuorta suunnittelemaan tulevaisuuttaan. Valmennukseen haetaan Kelan etuuskäsittelijän toteuttaman suullisen haastattelun kautta.

Projektissa tavoitteena oli tuottaa käytäntöön sovellettavissa olevaa tietoa vuorovaikutuskäytännöistä, jotka tukevat sekä hakijan toimintakyvyn tarkoituksenmukaista arviointia että hakijan kuntoutumisen edellytysten rakentumista NUOTTI-valmennusta edeltävässä arviointihaastattelussa. Teoreettisina lähtökohtina käytettiin toimintamahdollisuuksien lähestymistapaa ja siihen pohjautuvaa näkemystä voimaantumisesta. Lisäksi keskiössä oli keskusteluanalyyttinen lähestymistapa vuorovaikutukseen sosiaalisena toimintana. Aineistona toimivat etuuskäsittelijoiden ja hakijoiden väliset nauhoitetut aidot arviointihaastattelut. Aineistoja analysoitiin interventionista keskusteluanalyysia käyttäen.

Projekti toteutettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutissa 1.2.2022-31.1.2023 välisenä aikana ja projektin vastuututkijana toimi YTT, vanhempi tutkija Sanni Tiitinen.


Lisätietoja:
Sanni Tiitinen
Vanhempi tutkija
Puhelin: +358 50 568 9330
S-posti: sanni.tiitinen@jamk.fi

Projektin tulokset

Projektin tuloksena kuvattiin vuorovaikutuskäytäntöjä, jotka tukevat sekä hakijan toimintakyvyn tarkoituksenmukaista arviointia että hakijan kuntoutumisen edellytysten rakentumista NUOTTI-valmennusta edeltävässä arviointihaastattelussa.

Aineiston pohjalta esitettiin esimerkiksi, että hakijan toimintakyvyn tarkoituksenmukaista arviointia tukee haastattelun lomakevetoinen toteutus, jossa on myös elementtejä, jotka tekevät arviointia läpinäkyväksi ja joiden avulla nuori kohdataan yksilönä. Lisäksi projektissa kuvattiin, miten eri tavoin muotoillut kysymykset avaavat nuorelle erilaisia mahdollisuuksia kuvata omaa toimintakykyään ja tilannettaan.

Projektin tulokset on kuvattu loppuraportissa ja tieteellisissä artikkelikäsikirjoituksissa, jotka julkaistaneen vuoden 2023 aikana.

Päivitetty 27.1.2023